Sylvia Pios breve og genstande får plads på Arbejdermuseet

Takket være et nyt samarbejde mellem Sylvia Pios oldebarn Christoffer Knuth og Arbejdermuseet, bliver der nu adgang til ny viden om Sylvia Pio og hendes far, arbejderlederen Louis Pio. Materialet kan fortælle helt nye historier om særligt kvinders rettigheder og ligestillingskampen i arbejderbevægelsen, der fylder 150 år i år.

Louis Pio er kendt som den karismatiske stifter af den danske arbejderbevægelse, der efter fængselsophold og interne magtkampe rejste til USA på en billet betalt af fabriksejerne og efterlod det unge Socialdemokrati i krise.

Men det er mindre kendt, at Pio nærmest ene mand kæmpede for at forbedre kvinders rettigheder i den mandsdominerede, tidlige arbejderbevægelse. Denne særlige indsats gjorde Pios datter Sylvia en stor indsats for at videreføre. Sammen står far og datter som markante figurer i den ligestillingsdebat i arbejderbevægelsen, der den dag i dag skaber diskussion.

Breve og genstande

Gennem sit omskiftelige og begivenhedsrige liv samlede Sylvia Pio en stor mængde korrespondance og en del genstande om sin fars engagement i arbejderbevægelsen. Samtidig opbyggede Sylvia Pio et arkiv af sin egen korrespondance med arbejderledere i både Danmark og udlandet. Siden hendes død i 1932 har materialet ligget ubenyttet hen hos Sylvia Pios efterkommere. Men gennem et nyt samarbejde mellem Sylvia Pios oldebarn Christoffer Knuth og Arbejdermuseet bliver materialet nu gennemgået for at sikre tilgængeliggørelse og bevaring for eftertiden. Søren Bak-Jensen, direktør for Arbejdermuseet siger:

Det er helt enestående, at vi nu får mulighed for at forske i et så enestående materiale. Vi ved meget lidt om, hvordan Louis Pio selv oplevede den danske arbejderbevægelses tidlige år. Og Sylvia Pios indsats for at fremme kvinders rolle i politik fortjener langt større opmærksomhed

Christoffer Knuth, Sylvia Pios oldebarn, siger:

Jeg er meget glad for at bidrage til, at der kan lægges nye brikker til historien om min oldemors og tipoldefars engagement i arbejderbevægelsen. Det er et ophav, jeg er stolt af, og deres historie fortjener at blive fortalt med flere nuancer”,

Særudstilling på vej

Materialet, der ikke er blevet gennemgået i sin helhed siden Sylvia Pio døde i 1932, skal nu registreres på Arbejdermuseet. Museet har især store forventninger til hvad de mange breve og optegnelser fra Sylvia Pio kan fortælle.

Allerede nu har samarbejdet dog ført til, at et sølvbæger som socialdemokratiske kvinder forærede til Louis Pio som tak for hans indsats for ligestilling er blevet fundet frem og udlånt til Arbejdermuseet.

Endelig vil det være interessant, såfremt den udgave af Kapitalen, som Karl Marx sendte til Louis Pio, vil vise sig at være bevaret.

Når materialet med relation til arbejderbevægelsen er gennemgået, vil det blive stillet til rådighed for forskning. Og Arbejdermuseet forbereder også en særudstilling på baggrund af det nye materiale: ”Det var Sylvia Pios ønske, at en del af hendes ejendele skulle bruges til at fortælle kommende generationer om arbejderbevægelsens historie og inspirere til politisk engagement i et lige og retfærdigt samfund. Det er en stor glæde, at det ønske nu kan blive til virkelighed gennem det gode samarbejde med Christoffer Knuth”, afslutter Søren Bak-Jensen.

Kontakt:

Ønsker du at yderligere oplysninger eller fotos, kontakt:

Kommunikationsansvarlig for Arbejdermuseet,

Stine Groth Rasmussen på sgr@arbejdermuseet.dk tlf. 33 48 03 19