Grundskole

På Arbejdermuseet kan elever og lærere sammen opleve mere end 150 års danmarkshistorie gennem ikoniske genstande, scenograferede udstillinger og unikke fortællinger, der knytter sig an til tematikker som hverdagsliv, fællesskaber, arbejdsmarkedets udvikling, politisk aktivisme etc.

Mere end 25.000 børn og unge besøger hvert år Arbejdermuseet som en del af deres skole- og uddannelsesforløb.
Det gør museet til et af de mest besøgte museer i hele landet af skoler og uddannelsesinstitutioner. Det er vi utrolig stolte over, da børn, unge og skoler er helt særlig målgruppe for museet.

Alle undervisningsforløb er udviklet i samarbejde med eleverne og lærere, og de understøtter de til enhver tid gældende lære- og læseplaner samt Folkeskolens Formålsparagraf.

Til hvert undervisningsforløb knytter der sig lærervejledninger og forslag til før- og efteropgaver, så der skabes sammenhæng mellem elevernes arbejde i skolen og på museet.

Håndens Arbejde på Arbejdermuseet 9    Laering_profilbillede