Grundskole

På Arbejdermuseet kan elever og lærere sammen opleve mere end 150 års danmarkshistorie gennem ikoniske genstande, scenograferede udstillinger og unikke fortællinger, der knytter sig an til tematikker såsom hverdagsliv, fællesskaber, arbejdsmarkedets udvikling, demokrati og politisk aktivisme.

Mere end 25.000 børn og unge besøger hvert år Arbejdermuseet som en del af deres skole- og uddannelsesforløb.
Det gør museet til et af de mest besøgte museer i hele landet af skoler og uddannelsesinstitutioner. Det er vi utrolig stolte over, da børn, unge og skoler er en helt særlig målgruppe for museet.

Håndens Arbejde på Arbejdermuseet 9

Alle undervisningsforløb er udviklet i samarbejde med eleverne og lærere, og de understøtter de til enhver tid gældende lære- og læseplaner samt Folkeskolens Formålsparagraf.

Før og efter undervisningen

Til hvert undervisningsforløb knytter der sig lærervejledninger og forslag til før- og efteropgaver, så der kan skabes sammenhæng, kontinuitet og transferprocesser mellem elevernes arbejde i skolen og på museet.

Derudover har vi en række publikationer og digitale læremidler som kan bruges både sammen med eller uden besøg på selve museet.

laering_læs leg og lær 5