Grundskole

Arbejdermuseet har et særligt potentiale som læringsrum med de genstande, udstillinger og fortællinger, der knytter sig til netop denne kulturinstitution.

Vores undervisningsforløb udvikles i tæt dialog og samarbejde med elever og lærere. Forløbene udvikles, så de understøtter de enkelte fags mål og indhold og med fokus på Folkeskolens formålsparagraf. Til hvert undervisningsforløb knytter der sig lærervejledninger og forslag til før- og efteropgaver, så der skabes sammenhæng mellem elevernes arbejde i skolen og på museet.

børnenes arbejdermuseum