Baggårdens børnearbejdere

Hvordan var livet for et arbejderbarn anno 1900? Det bliver børnene klogere på i dette forløb, hvor de gennem en sanse- og kropslig læring undersøger arbejderbørnenes liv med fokus på børnearbejde, skolegang, boligforhold og leg i baggårdene.

laering_arbejderboern

Undervisningsforløbet “Baggårdens børnearbejdere” styrker elevernes indsigt i børns hverdagsliv i den gryende storby København omkring år 1900. København er en by, hvor der både er brug for børnenes arbejdskraft på de mange fabrikker, men også hos arbejderfamilierne selv.

Eleverne arbejder med genstande og lege, hvilket er med til at gøre historien nærværende og konkret. De rekonstruerer baggårdens lege, finder sovepladser på steder, der synes umulige, og så besøger de datidens skole. Til sidst sendes eleverne på tændstikfabrikken, som er én af de industrier, der brugte flest børnearbejdere.

Forløbet giver rig mulighed for, at I på skolen kan diskutere forskellige tiders syn på barnet eller børnearbejde i et globalt nutidigt perspektiv.

Book forløbet her

Kompetenceområder

  • Historiebrug
  • Kronologi og sammenhæng

Omsatte læringsmål

  • Eleverne kan fortælle om sammenhænge mellem materielle livsvilkår og hverdagsliv
  • Eleverne kan med eksempler sammenligne eget hverdags- og barndomsliv med tidligere tiders hverdags- og barndomsliv

Varighed

Forløbet varer 90 minutter.

Pris

Forløbet koster 600 kr.

Lærervejledning med før- og eftermateriale

Baggårdens børnearbejdere – lærervejledning

Kilder og opgaver

Den første ugeløn
En dejlig barndom selv om vi var fattige
Floras højeste ønske  
Fødselsdagen fejres
Valborgs første plads


Historieroulette

Rollespil 1
Rollespil 2
Rollespil 3

Undervisningsmateriale

Familiens liv og hverdag omkring år 1900
Hverdagsliv før og nu