Hverdagsliv før og nu

Erindringer og sanselighed – det perfekte første møde med museet, historiefaget og faglig læsning.

Læring

Hvad kan man egentlig lære på et museum? Hvilke historier om hverdagen gemmer der sig i Børnenes Arbejdermuseum? Og hvilke ligheder og forskelle er der på hverdagsliv før i tiden og i dag? Det er gennemgående spørgsmål i dette undervisningsforløb, hvor formålet er at skabe et fælles og sanseligt afsæt for at tale om hverdagslivet før og nu. Yderligere er der fokus på arbejdet med faglig læsning og skrivning i henholdsvis dansk og historie, da en del af aktiviterne handler om at læse og forstå forskellige teksttyper.

Forløbet henvender sig til 3. og 4. klassetrin.

Eleverne arbejder med en bred vifte af undervisningsaktiviteter: De går på opdagelse i udstillingen, de fordyber sig i forskellige hverdagstematikker og rollespilselementer og så formidler de den viden og de erfaringer, de gør sig.

I gruppearbejdet fordyber klassen sig i tematikkerne boligforhold, leg, kost, økonomi og arbejde. Hver gruppe arbejder med erindringer og forskellige sanselige oplevelser, hvor eleverne blandt andet arbejder på flaskefabrikken, diskuterer hvilke af familiens ejendele, der bedst kan afsættes hos pantelåneren, og så forsøger de at få købt ind til aftensmad til en hel familie selvom pengene er få.

Karsten Møller, anmelder i Fagbladet Foleskolen, skrev d. 6. november 2014 blandt andet:

Arbejdet med dette materiale – og selvfølgelig i forbindelse med et besøg på museet – kan være en gevaldig øjenåbner og vitaminindsprøjtning, hvor perspektiveringen sættes i højsædet. En sund tilgang til læring for nutidens elever, der nok en gang imellem tager tingene for givet.

Til forløbet hører et omfattende undervisningsmateriale og lærervejledning, der indeholder forskellige kilder. Materialet arbejder målrettet og struktureret med elevernes kompetencer inden for faglig læsning og skrivning.

Materialet Hverdagsliv før og nu kan downloades til print.
Læs Folkeskolens anmeldelse af materialet her.

Kompetenceområder

  • Kronologi og sammenhæng
  • Kildearbejde 
  • Faglig læsning

Omsatte læringsmål

  • Eleverne kan redegøre for arbejderfamiliens hverdagsliv omkring år 1900
  • Eleverne kan forklare årsager til vandringen fra land til by
  • Eleverne kan drage sammenligner mellem nutidens og fortidens hverdagsliv

Tid

Forløbet varer 100 minutter.

Pris

Forløbet koster 600 kr.

Book forløbet her

Lærerressourcer

Hverdagsliv før og nu – grundbog til download
Lærervejledning
Forslag til lektionsplan
Fotos til undervisningsmateriale