Hverdagsliv før og nu

Erindringer og sanselighed – det perfekte første møde med museet, historiefaget og faglig læsning.

Læring købmand

Forløbet henvender sig til 3. og 4. klassetrin. Det har bl.a. fokus på faglig læsning, og en del af aktiviteterne handler om at læse og forstå forskellige typer tekst.

Hvad kan man egentlig lære på et museum? Hvilke historier om hverdagen gemmer der sig i Børnenes Arbejdermuseum? Og hvilke ligheder og forskelle er der på hverdagsliv før i tiden og i dag? Det er gennemgående spørgsmål i dette undervisningsforløb, som har til formål at skabe et fælles, sanseligt afsæt for at tale om hverdagslivet før i tiden og  arbejdet med faglig læsning og skrivning i dansk og historie.

Eleverne arbejder med en bred vifte af undervisningsaktiviteter: De går på opdagelse i udstillingen, fordyber sig i forskellige hverdagstematikker og rollespilselementer og formidler den viden og de erfaringer, de gør sig.

I gruppearbejdet fordyber klassen sig i tematikkerne boligforhold, leg, kost, økonomi og arbejde. Hver gruppe arbejder med erindringer og forskellige sanselige oplevelser, hvor eleverne blandt andet arbejder på flaskefabrikken, diskuterer hvilke af familiens ejendele, der bedst kan afsættes hos pantelåneren, og forsøger at få handlet ind til aftensmad til en hel familie.

Til forløbet hører et omfattende undervisningsmateriale og lærervejledning, der indeholder forskellige kilder og arbejder målrettet og struktureret med elevernes kompetencer inden for faglig læsning og skrivning. Materialet Hverdagsliv før og nu kan downloades og bestilles som klassesæt.

Der er desværre ikke flere forløb udbudt gennem Åben Skole for Københavns Kommunes skoler i skoleåret 2019/20.

Forløbet kan stadig bookes og koster Kr. 600 pr. forløb.

Kompetenceområder

  • Kronologi og sammenhæng
  • Kildearbejde 
  • Faglig læsning

Omsatte læringsmål

  • Eleverne kan redegøre for arbejderfamiliens hverdagsliv omkring år 1900
  • Eleverne kan forklare årsager til vandringen fra land til by
  • Eleverne kan drage sammenligner mellem nutidens og fortidens hverdagsliv

Tid

Forløbet varer 100 minutter.

Pris

Forløbet koster 600 kr.

Book forløbet

Lærerressourcer

Hverdagsliv før og nu – grundbog til download
Lærervejledning
Forslag til lektionsplan
Fotos til undervisningsmateriale