Aktivist – Workshop

Aktivist – sæt din sag på dagsordenen

 • TYPE
  Workshop
 • MÅLGRUPPE
  Udskoling
 • FAG
  Dansk, samfundsfag, mediefag
 • VARIGHED
  3 timer
 • PRIS
  1200 kr. / Gratis for udskolingsklasser i Københavns Kommune via Åben skole

Hvis du skulle sætte en sag på dagsordenen og kæmpe for forandring…

Hvad skulle det så være? Og hvordan ville du gøre det?

Der er altid noget at kæmpe for, og der er mange forskellige måder at gøre det på.
Velkommen til en kreativ workshop for udskolingen, der har fokus på aktivisme. Her skal eleverne undersøge, hvad aktivisme egentlig er, de skal finde inspiration i historiske og nutidige sager, og yderligere skal de finde frem til deres helt egen sag, som de ønsker at sætte på dagsordenen. Eleverne præsenterer deres sag i en kort film, som de producerer under workshoppen.

Workshoppen er udviklet i samarbejde med Film-X, Filmcentralens undervisning.

Aktivist – sæt din sag på dagsordenen

Aktivister forsøger at ændre samfundet og gennem deres engagement og handlinger, holder de demokratiet i live. Før i tiden var skrivemaskinen og tryk et vigtigt redskab til at synliggøre og sprede aktivisternes budskab. I dag er det de sociale medier og filmmediet.

I workshoppen arbejder eleverne i udstillingen Aktivist, hvor de kan hente inspiration til sager, aktivistiske handlinger og strategier.  Eleverne arbejder med kreativitet og kritisk tænkning, når de skal sætte deres egne sager på dagsordenen gennem aktivistiske film.

Workshoppens opbygning

I den første del undersøger eleverne aktivismens grænser og dilemmaer gennem mødet med nye og gamle aktivister, deres sager, motivationer, handlinger og strategier. Eleverne tilegner sig her den nødvendige indsigt i samfundets foranderlighed, aktivismens mangfoldighed og det enkelte menneske og fællesskabers mulighed for at skabe sociale og politiske forandringer.

I den anden del arbejder eleverne kreativt med deres egne sager, udfordringer, spørgsmål eller potentialer, som de ønsker at sætte på dagsordenen og skabe forandring omkring. Eleverne arbejder kreativt med at omsætte deres sag i en film, der skal mobilisere til forandring. Filmen optages i udstillingen med virkemidler og inspirationsmateriale udviklet af Film-X. Gennem deres selvvalgte emner udforsker eleverne demokratiets spilleregler, mulighedsrum og grænser og yderligere, får de mulighed for at placere sig selv lige midt i det.

Læringsmål

Eleverne får:

 • Styrket deres demokratiske handlekompetencer bl.a. gennem diskussion, formulering og produktion af en fælles sag
 • Reflekteret over deres egen plads som ung og deres handlemuligheder i et demokratisk samfund

Eleverne kan:

 • Forstå og forklare aktivisme som begreb og forholde dette til deres eget liv, holdninger og grænser
 • Tage stilling til aktivistiske handlinger og strategier og anvende disse i planlægning og produktion af kreativt produkt
 • Producere en aktivistisk film, hvori de udvælger og begrunder valg af formål, målgruppe, virkemidler, vinkling og opbygning af film.

Booking

I 2022 er der workshops i uge 9 og uge 14. Workshoppen er gratis for københavnske folkeskoler via Åben Skole. Normalpris er 1200 kr. Book på mail til tch@arbejdermuseet.dk

x

🔺Køb din billet på forhånd 🔺