Familien Sørensen

Begreber som industrialisering, urbanisering og hverdagsliv bliver nærværende i dette forløb, hvor eleverne gennem dialog og arbejde med historiske scenarier kommer tæt på den autentiske livshistorie om arbejderfamilien Sørensen.

9343 Henry, Christian, Olga, Anna og Yrsa
Henry, Kristian, Olga, Anna og Yrsa – fem af familien Sørensens otte børn.

I 1882 forlader Peter Martin og Karen Marie Sørensen det fattige landarbejderliv og flytter ind til den gryende storby, København, for at få et bedre liv. Hovedstaden er præget af boligmangel, fabrikker og nye måder at organisere arbejde og arbejdsliv på.

I undervisningsforløbet veksles der mellem den autentiske livshistorie om arbejderfamilien Sørensens lille historie i den store danmarkshistorie. Elevernes viden fra historiefaget sættes i spil gennem undersøgelse af historiske scenarier i grupper. Via dialog og diskussioner arbejder eleverne med arbejderfamiliers hverdag, fritid og arbejdsliv i brydningstiden mellem 1880 -1915 og perspektiverer til deres egen hverdag og tanker om fremtidens samfund.

Kompetenceområder

  • Kronologi og sammenhæng
  • Historiebrug

Omsatte læringsmål

  • Eleven kan i dialog med andre vurdere og diskutere hvordan arbejderfamiliers liv omkring år 1900 adskiller sig fra deres egen families hverdagsliv.
  • Eleven kan “læse” historiske scenarier og sætte dem i spil i forhold til fortid, nutid og forventninger til fremtiden.
  • Eleven kan tage stilling gennem aktiv deltagelse til arbejderfamiliers livsvilkår omkring år 1900.

Varighed

Undervisningsforløbet varer 60 minutter.

Pris

Undervisningsforløbet koster 500 kr.

Book forløbet

Lærervejledning med før- og eftermateriale

Familien Sørensen – lærervejledning til udskoling

Publikation

En familie flytter til byen

 

 

x

Du kan trygt besøge Arbejdermuseet – læs om vores tiltag for din sikkerhed 🤚🏻