Farlig Ungdom

Små kår, stramme kønsroller og masser af rock & roll. Undervisning om ungdom i 1950'erne og den nye identitet og oprører: Teenageren.

Læring_farlig ungdom

Vedkommende undervisning

Eleverne kommer i Farlig ungdom helt tæt på deres egen livsfase som teenagere og får den spejlet i et historisk perspektiv. For hvilke ligheder og forskelle er der egentlig på at være ung i 1950’erne og på at være ung i dag? Hvorfor kommer der et øget fokus på ungdommen i lige netop 1950’erne? Og hvilken rolle spiller amerikanisering?

I undervisningen  fortolker og analyserer eleverne årtiet 1950’erne gennem interiørudstilling, historiske spor og arkivalier i form af f.eks. valgplakater, reklamer, rock and roll musik samt modersprøjter. Elevernes historiske empati trænes, når eleverne arbejder med forskellige historiske spor og dilemmapædagogiske elementer.

Dilemmaer i gruppearbejde

I undervisningen fordyber eleverne sig  i forskellige teenageridentitet fra perioden og dilemmaer, de kunne have stået i. Eleverne skal bl.a. forholde sig til dilemmaer, der knytter sig til emner som abort, seksualitet, valg af uddannelse, arbejdsliv og forholdet til forældre. Eleverne bruger deres viden om perioden og de historiske spor til at vurdere hvilke valg “deres” teenager træffer.

Kompetenceområder

Kronologi og sammenhæng
Kildearbejde

Omsatte læringsmål

  • Eleverne kan give eksempler på særlige træk, der kendetegner 1950’erne som periode
  • Eleverne kan identificere forskelle og ligheder på ungdoms- og hverdagsliv i 1950’erne og i dag
  • Eleverne kan give eksempler på og forklare, hvordan amerikansk kultur påvirkede Danmark i 1950’erne

Tid

90 minutter.

Pris

650 kr.

Gratis for folkeskoler i Københavns kommune via Åben skole – med forbehold for udsolgte forløb.

Booking

Book forløbet her

Lærervejledning med før- og eftermateriale

Vi anbefaler, at I bruger opgaverne og lærervejledningen til at forberede besøget og efterfølgende arbejde videre med temaerne derfra. Det styrker elevernes udbytte af undervisningen på museet og giver mulighed for at lave et længere forløb.

Farlig ungdom – lærervejledning til udskoling

Forslag til elevprodukter og refleksionsopgaver

Forslagene til elevprodukter og refleksionsspørgsmål giver eleverne en række konkrete og visuelle kilder til belysning og fælles diskussion af 1950’erne som periode. Gennem citater, uddrag af erindringer, plakater, fotos og genstande får eleverne et indblik i emner som seksualitet, kønsroller, kultur, arbejdsforhold og ungdom samtidig med, at de udfordres til at kunne omsætte disse i produkter og egne fortolkninger.

Kilder

Herluf Bidstrup, Boligforhold
Herluf Bistrup tegning, Seksualundervisning
Kvinders deltidsarbejde, Socialdemokraten den 30. januar 1955
Politiet forbyder rokke og rulle opvisningerne, artikel bragt i Socialdemokraten 1956
Rokke- og rulleballade i aftes, artikel bragt i Socialdemokraten 1956
Valgplakater fra 1946 – 1960

Publikationer

Kold krig og kiksekage
Farlig ungdom