Konflikt og samarbejde: Industriarbejde i 150 år

Hvordan opstår og formes industriarbejdet, og hvilke konflikter og samarbejder har påvirket nutidens arbejdsmarked? I forløbet "Konflikt og samarbejde: Industriarbejde i 150 år" arbejder eleverne blandt andet med Septemberforliget, ligeløn og globalisering som nogle af omdrejningspunkterne.

f20090112009-1

For en stor del af arbejderne har industriarbejdet været kendetegnet ved en generel interessekonflikt mellem henholdsvis arbejdsgiverne og arbejdstagerne. Men behovet for at få varer på markedet og brød på bordet har også tvunget de to parter til at samarbejde.

Med udgangspunkt i det første forlig mellem arbejdsmarkedets parter, Septemberforliget fra 1899, arbejder eleverne i grupper med en række historiske nedslag. Deres arbejde danner grundlaget for et kronologisk og tematisk perspektiv på fortidens, nutidens og fremtidens konflikter og samarbejder i relation til det industrialiserede arbejde.

Eleverne arbejder med genstande, skriftlige kilder, lydfortællinger og historiske scenarier, der giver et fysisk, taktilt og sanseligt indtryk af en periode med store forandringer i den måde, arbejdsmarkedet har været indrettet på.

Fag og klassetrin

Historie og samfundsfag, men kan også inddrages i det timeløse fag uddannelse og job.

8.-10. klasse

Tid

60 min

Booking

Book forløbet her

Opgaver og lærervejledning

For at få det fulde udbytte og for at skabe en større transferproces af forløbet anbefaler vi at arbejde med både før- og eftermaterialerne samt lærervejledningen forud og efter museumsbesøget.

Download materiale her

Omsatte læringsmål

  • Eleverne kan forklare historiske eksempler på industriarbejdets konflikter og samarbejder og deres påvirkning af det danske samfund ud fra kilder, genstande og scenarier.
  • Eleverne kan forholde sig kronologisk og tematisk til problemstillinger tilknyttet industriarbejdet før og nu.
  • Eleverne kan omsætte eksempler fra fortiden til argumentation og handling i et samtids- og fremtidsrettet perspektiv.
Børnenes Arbejdermuseum >

Gratis for børn

Børnenes Arbejdermuseum

Leg dig tilbage i tiden til 1930'ernes arbejder-hverdag. Gratis for børn.

Læs mere
Familien Sørensen >

Arbejderfamilie

Familien Sørensen

Tag på besøg hos arbejderfamilien Sørensen, der flytter til storbyen i slutningen af 1800-tallet.

Læs mere
Åbningstider og priser >

Besøg os

Åbningstider og priser

Læs mere om åbningstider og priser, og find ud af mere om forskellige rabatordninger.

Læs mere