Når stregen taler – undervisning med karikaturtegninger

Når stregen taler

 • TYPE
  Undervisning på Arbejdermuseet
 • MÅLGRUPPE
  Udskoling
 • FAG
  Billedkunst, dansk, samfundsfag
 • VARIGHED
  90 minutter + forberedelse
 • PRIS
  600 kr.

Når stregen taler

Hvordan kan man udtrykke sig? 

Hvordan kan man give form til ens meninger?  

Hvordan kan tegninger råbe op om uretfærdigheder og ulighed? Og kan tegninger reelt levere en magtkritik?   

Hvilke virkemidler er spil, når man bruger tegnestregen til at udtrykke sig med, og hvordan påvirker det os egentlig, når det er stregen, der taler?  

Alt det og meget mere bliver eleverne klogere på i forløbet ”Når stregen taler”, hvor vi dykker ned i Klaus Albrectsens univers og selv skal formulere og lægge streg til egne meninger og holdninger.  

Når stregen taler med Klaus Albrectsen og eleverne 

Klaus Albrectsen voksede op i et hjem fyldt med blyanter og papir, og som bladtegner blev blyanten hans våben i kampen mod uretfærdighed. I undervisningen går vi sammen helt tæt på Albrectsens skarpe og udtryksfylde streger og fremstillinger af verdens store og små uretfærdigheder.

Som et evigt tegnende menneske, har Albrectsen tegnet og kommenteret på både tidstypiske og universelle uretfærdigheder, og i undervisningen dykker vi blandt andet ned i temaer såsom:  skoleliv, krig, miljø, ulighed og samfund. Sammen undersøger vi elevernes holdninger og muligheder for at give meningerne form. Med inspiration i Klaus Albrectsen, kommer eleverne selv til at tegne og som ham sætte streg til deres mening med fokus på budskab og virkemiddel.

Mål med undervisningen

Forløbet understøtter kompetenceområder fra henholdsvis:

 • Billedkunst: Billedanalyse, Billedkommunikation
 • Dansk: Fortolkning, Fremstilling
 • Samfundsfag: Politik, Sociale og kulturelle forhold

De omsatte læringsmål for forløbet:

 • Eleverne kan analysere og fremstille tegninger med fokus på stil, budskab, afsender og modtager
 • Eleverne kan bruge tegninger som kilder til at få indblik i og afsæt for at handle i forhold til sociale, demokratiske, historiske og kulturelle sammenhænge
 • Eleverne kan forholde sig til og udtrykke kultur, uretfærdighed, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse af tegninger
 • Eleverne kan gennem inspiration og analyse af Klaus Albrectsens fremstillinger af demokrati og uretfærdighed udvikle evnen til at danne meninger og give meningerne en form

Booking

Undervisningen koster 600 kr.

Undervisningsmateriale

Generel lærervejledning

I den generelle lærervejledning finder du en introduktion til forløbet: ”Når stregen taler” samt de omsatte læringsmål.

Lærervejledning til billedkunst

I denne lærervejledning finder du idéer til før- og eftermateriale specifikt rettet mod billedkunst. I lærervejledningen finder du opgaver, kildepakker og øvelser direkte til print.

Lærervejledning til dansk

I denne lærervejledning finder du idéer til før- og eftermateriale specifikt rettet mod dansk. I lærervejledningen finder du opgaver, kildepakker og øvelser direkte til print.

Lærervejledning til samfundsfag

I denne lærervejledning finder du idéer til før- og eftermateriale specifikt rettet mod samfundsfag. I lærervejledningen finder du opgaver, kildepakker og øvelser direkte til print.

AKTIVIST >

Digitalt undervisningsmateriale

AKTIVIST

Hvordan kæmper man for det, man tror på? Undervisning om aktivisme og aktivisters kampe før og nu.

Se mere
Byvandring: Retten til en bolig >

Udskoling

Byvandring: Retten til en bolig

Det er en menneskeret at have en bolig. Men er der boliger til alle? Byvandring om boligaktivisme

Se mere
Skab forandring med jeres egne kampagnefilm>

Udskoling

Skab forandring med jeres egne kampagnefilm

3 timers filmworkshop på skolen med to undervisere fra Arbejdermuseet og Film-X og filmudstyr.

Læs mere og book