Dit liv, dit valg!

Gratis undervisningsforløb der sætter de unges uddannelsesvalg i centrum. Velkommen til et vigtigt og vedkommende refleksionsrum for udskolingselever!

I Danmark er det en kendt sag, at langt størstedelen af danske udskolingselever allerede har valgt eller når tid kommer, vil vælge en gymnasial ungdomsuddannelse til fordel for andre uddannelsesalternativer.

De unge oplever selv, at folkeskolens fag og lærere, samt forældrene præger dem i denne retning – og efterlyser tid og rum til fordybelse, diskussion og sparring med andre unge om valg af ungdomsuddannelse. 

Undervisning _HA

Hvad er Dit liv, dit valg?

Med Dit liv, dit valg vil vi i museets særudstilling Håndens arbejde tilbyde et fysisk og sansebåret refleksionsrum, der tager udgangspunkt i de typer af motivation, ungdomsforskningen finder blandt udskolingselever: I undervisningsforløbet vil eleverne i grupper møde begejstringen for dét materiale og værktøj, som et fag kan være.

De vil stifte bekendtskab med forskellige måder at indgå i læringsrelationer på. De vil medvirke til at diskutere, hvad gode sociale og faglige rammer på en arbejdsplads kan betyde og møde uddannelsespolitik som et væsentligt politisk spørgsmål – såvel som for de unge selv, som for fremtidens samfund.

På denne vis vil eleverne få et nuanceret blik på de typer af motivation, der kan være drivende for deres eget – og for deres klassekammeraters – valg af uddannelse, hvad enten valget allerede er truffet eller bliver det inden længe.

Pris og booking

Forløbet kan bookes her  og er gratis for alle uanset kommune. OBS: kan bookes frem til uge 43, 2020.

Målgruppe

Udskolingselever

Fag

Forløbet understøtter det timeløse fag Uddannelse og Job 

Undervisningsforløbet understøtter det timeløse fag Uddannelse og job og supplerer de andre indsatser omkring brobygning, praktik og uddannelsesinformation samt vejledning. 

Kompetenceområder og læringsmål

Personligt valg: 

  • Eleven kan formulere personlige mål for uddannelse, job og karriere 
  • Eleven har viden om egne ressourcer, forudsætninger og karriereønske 

Fra uddannelse til job: 

  • Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder 

Arbejdslivet: 

  • Eleven kan vurdere betydningen af livslang læring og innovation i arbejdsliv og karriere 
  • Eleven har viden om livslang læring og innovation i arbejdsliv og karriere 

Varighed

90 minutter 

Lærervejledning med før- og eftermateriale

Dit liv, dit valg! Lærervejledning til udskoling

 

 

x

Du kan trygt besøge Arbejdermuseet – læs om vores tiltag for din sikkerhed 🤚🏻