Skoleworkshop: Skab forandring gennem jeres egne kampagnefilm

Skab forandring med jeres egne kampagnefilm

 • TYPE
  Workshop på skolen
 • MÅLGRUPPE
  Udskoling / Skolens elevråd
 • FOKUS
  Elevdemokrati, elevinddragelse, aktivisme
 • VARIGHED
  3 timer + forberedelse
 • PRIS
  Gratis for folkeskoler i Københavns Kommune via Åben Skole / ellers 3300 kr.

Hvis I skulle sætte en sag på dagsordenen og kæmpe for forandring…

Hvad skulle det så være? Og hvordan ville I gøre det?

Med workshoppen får I redskaberne til at skabe forandring og råbe op gennem filmmediet, når eleverne skal producere deres egne kampagnefilm med inspiration i aktivisme. Workshoppen foregår på skolen og afvikles af undervisere fra skoletjenesten Film-X og Arbejdermuseet i samarbejde.

Styrk elevdemokratiet og elevindflydelse og bliv klogere på film og aktivisme.

Forandring gennem film og aktivisme

Aktivister forsøger at ændre samfundet og gennem deres engagement og handlinger, holder de demokratiet i live. Før i tiden var skrivemaskinen og tryk et vigtigt redskab til at synliggøre og sprede aktivisternes budskab. I dag er det de sociale medier og filmmediet.

Eleverne arbejder sammen om, gennem filmmediet, at skabe opmærksomhed om en fælles og selvvalgt kampagne. Det kan være noget, de arbejder med i elevrådet eller sager, som eleverne er optaget af.

Workshoppen er udviklet i samarbejde med FILM-X / Cinematekets Filmstudier og afvikles med undervisere fra begge steder.

Booking

Vil du booke workshop i 2022 eller er du interesseret i flere workshops til den samme skole, så skriv til undervisningsansvarlig Galit Peleg på gpe@arbejdermuseet.dk.

Forbered workshoppen

Lærervejledning

Find den obligatoriske forberedelse og få andre idéer til, hvordan I kan arbejde før og efter workshoppen.

Aktivist film

Se aktivistisk film fra Amnesty som eksempel på, hvordan sager sættes på dagsordenen.

Aktivist film

Se aktivistisk film fra Red Barnet som eksempel på, hvordan sager sættes på dagsordenen.

Aktivistisk film

Se aktivistisk film fra FN som eksempel på, hvordan sager sættes på dagsordenen.

Aktivistisk film

Se aktivistisk film fra Amnesty som eksempel på, hvordan sager sættes på dagsordenen.

Workshoppens opbygning

Forud for workshoppen arbejder I selv med aktivisme, eleverne vælger sager og inddeler sig i grupper.

Workshoppens første del giver eleverne en begrebsmæssig værktøjskasse og en forståelse for appelformerne: logos, patos og etos, og hvordan disse kan bruges i filmproduktionen. Her går eleverne også i gang med præproduktionen af filmen. De bliver introduceret til nogle dogmer, der skal overholdes i selve produktionen, og de skal samle de overvejelser, de allerede har gjort sig i forarbejdet. De skal konkretisere deres ideer og blive klar til at skyde deres film. Her kobles teori til praksis.

I anden fase er selve produktionen: her filmer eleverne deres film på et udvalgt sted på skolen, og derefter redigeres filmen i iMovie, og der er mulighed for at tilføje effekter i kombination med de klip, eleverne selv har filmet.

Den afsluttende fase angår filmens efterliv: vi ser filmene i fællesskab, vi evaluerer på dem og kommer med konstruktiv feedback.

Formål og udbytte

Med workshoppen som fællesskab får eleverne nye redskaber til at søge indflydelse og lave kampagner gennem inddragelse af målgrupper, skærpede budskaber og kvalificeret brug af film som medie. Når eleverne arbejder med udgangspunkt i deres egne sager forstærker det engagement og understøtter deres almene dannelse,  og elevdemokrati og -inddragelse.