AKTIVIST – Digitalt undervisningsmateriale

Aktivist undervisningsmateriale

 • MÅLGRUPPE
  Udskoling
 • FAG
  Historie, samfundsfag, dansk, billedkunst
 • TYPE UNDERVISNINGSMATERIALE
  * Samlet digitalt undervisningsforløb med variation i opgaverne
  * Enkeltstående øvelser og opgaver som kan bruges uafhængigt
  * Lærervejledning til det samlede forløb og de enkelte opgaver
  * Film der introducerer hver opgave til eleverne

Introduktion til materialet

Bliv klogere på aktivister i fortid og nutid og på, hvad der for lige præcis jer, er værd at kæmpe for. Brug jeres håb om forandring som afsæt til at sætte et budskab på plakaten!

Undervisningsmaterialet på denne side giver jer mulighed for at arbejde med aktivisme på mange forskellige måder i klassen. Hver opgave indledes med en kort film, hvor både opgaven, dens formål samt løsningsmuligheder præsenteres for eleverne. Nedenfor ses introfilmen til det samlede materiale.

Materialet er udarbejdet som et samlet forløb, der kan gennemføres i klassen over flere lektioner. Der er arbejde til fire til syv lektioner af 45 minutters varighed alt afhængig af, hvor stor en del af opgaverne, der laves som hjemmearbejde. Det er også muligt at plukke i opgaverne, alt efter hvad der passer ind i jeres undervisning i forhold til tid og kontekst. Nedenfor finder I derfor links til det samlede materiale såvel som de enkelte opgaver. I lærervejledningen er opgavernes formål nærmere beskrevet.

Se introduktionsfilmen nedenfor

Kristine Kamp Albæk, museumsinspektør på Arbejdermuseet introducerer det samlede undervisningsmateriale.

Undervisningsmateriale og lærervejledning

Samlet opgavehæfte

Alle opgaver i forløbet samlet i et dokument i den rækkefølge, som forløbet er udtænkt

Lærervejledning

Indeholder introduktion til materialet, beskrivelser af de enkelte opgaver og læringsmål for forløbet

De enkelte opgaver fra hæftet

Når jeg hører ordet aktivist x 1

Indledende refleksionsspørgsmål, der åbner emnet for eleverne

Hvad er politisk aktivisme?

Eleverne undersøger definitioner på begrebet og historiske og nutidige eksempler på aktivisme

Aktivisme i din digitale hverdag

Eleverne undersøger, om de selv har stiftet bekendtskab med aktivisme i deres online liv og hvor

Aktivistlinjen

Eleverne reflekterer over og forholder sig til, hvor aktivistiske de selv er på et spektrum

Når jeg hører ordet aktivist x 2

Det indledende refleksionsspørgsmål åbnes igen, for at se om noget har ændret sig

Protest-plakater

Eleverne analyserer tre forskellige historiske protestplakater, deres budskaber, mål og symbolik

Hvilken forandring vil du kæmpe for?

Eleverne reflektere over, hvilken sag de gerne vil kæmpe for med inspiration fra aktivister og deres motivationer

Lav din egen plakat

Eleverne laver deres egne protestplakater med udgangspunkt i deres sager og viden op plakater som virkemiddel

Når jeg hører ordet aktivist x 3

En sidste gang forholder eleverne sig til det indledende refleksionsspørgsmål og afslutningsvist til, om der er forandringer over i tre gange

Det handler om forandring

Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv bevarer og formidler fortællinger om mennesker, som har haft viljen til at tage del i demokratiet og forandre samfundet for deres egen og fremtidige generationer. Helt tilbage fra 1879 med grundlæggelsen af Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygning, den bygning, som i dag huser museet, har bygningen været et mødested for mennesker uden politiske rettigheder men med idéer og meninger om, hvordan samfundet skulle forandres. Det ønsker vi at videreføre.

Små forandringer er også forandringer

Dog behøver man ikke at have viet hele sit liv til aktivisme for at være med til at skabe meningsfulde forandringer. Aktivister findes i mange forskellige slags, og selv små handlinger er værdifulde. I dag finder en del af disse handlinger sted i en digital verden, og det gør måske et aktivistisk engagement lettere tilgængeligt, end det har været tidligere.

Aktivister holder demokratiet levende>

Udskoling / STX

Aktivister holder demokratiet levende

Se film med forskere og aktivister og bliv klogere på aktivisme.

Se mere
Retten til ligeløn>

Digitalt undervisningsmateriale

Retten til ligeløn

Hvad er ligeløn? Hvem har ret til ligeløn? Dyk ned i elevpodcast og kildemateriale.

Læs mere
Erindringer om radikal aktivisme>

Udskoling / STX

Erindringer om radikal aktivisme

Dyk ned i radikal aktivisme i seks kildepakker med erindringer fra aktivisterne selv.

Find materialet