AKTIVIST – Digitalt undervisningsmateriale

Bliv klogere på aktivister i fortid og nutid og på, hvad der for jer er værd at kæmpe for. Og brug det som afsæt til at sætte et budskab på plakaten!

Undervisningsmaterialer

Undervisningsmaterialet på denne side giver jer mulighed for at arbejde med aktivisme på mange forskellige måder i klassen. Hver opgave introduceres med en kort film, hvor opgavens formål og hvordan den løses, bliver præsenteret for eleverne. Nedenfor ses introfilmen til det samlede materiale.

Materialet er udarbejdet som et samlet forløb, der kan gennemføres i klassen over flere lektioner. Der er arbejde til 4-7 lektioner af 45 minutter alt afhængig af, hvor stor en del af opgaverne, der laves som hjemmearbejde. Det er også muligt at plukke de konkrete opgaver, der passer ind i jeres undervisning i forhold til tid og kontekst. Nedenfor findes derfor links til det samlede materiale såvel som de enkelte opgaver. I lærervejledningen er opgavernes formål nærmere beskrevet.

Hele opgavehæftet

De enkelte opgaver fra hæftet:

Når jeg hører ordet aktivist x 1

Hvad er politisk aktivisme?

Aktivisme i din digitale hverdag

Aktivistlinjen

Når jeg hører ordet aktivist x 2

Protest-plakater

Hvilken forandring vil du kæmpe for?

Lav din egen plakat

Når jeg hører ordet aktivist x 3

Lærervejledning

Her findes lærervejledning med introduktion til materialet, beskrivelser af de enkelte opgaver og læringsmål for forløbet.

Det handler om forandring

Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv bevarer og formidler fortællinger om mennesker, som har haft viljen til at tage del i demokratiet og forandre samfundet for deres egen og fremtidige generationer. Helt tilbage fra 1879 med grundlæggelsen af den bygning, som i dag huser museet, har den været mødested for mennesker uden politiske rettigheder men med idéer og meninger om, hvordan samfundet skulle forandres.

Små forandringer er også forandringer

Men man behøver ikke at have viet hele sit liv til aktivisme for at være med til at skabe meningsfulde forandringer. Aktivister findes i mange forskellige slags, og selv små handlinger er værdifulde. I dag finder en del af disse handlinger sted i en digital verden og det gør måske aktivistisk engagement lettere tilgængeligt, end det har været tidligere.

x

♦️ VI HAR ÅBENT – LÆS RETNINGSLINJER FOR BESØG ♦️