Denne side er en undervisningsside med opgaver, erindringer og andre kilder til aktivisme.

Start med at se filmen nedenfor

Den introducerer jer til emnet aktivisme og til det at arbejde med erindringer som kilder.

I SKAL ARBEJDE MED

AKTIVIST     Morten Nielsen (f. 1961)

ORGANISATIONER     Har været aktiv i Sydafrikakomitéen i København og Landskomitéen Sydafrika Aktion m.fl.

BEGIVENHEDER     Aktivisme i midten af 1980’erne imod Apartheid-regimet i Sydafrika

INTERVIEW     Lydklippene, hvor Morten Nielsen fortæller, er fra et interview lavet af Jesper Jørgensen, arkivar på Arbejdermuseet. Interviewet blev lavet 1. august 2019.

Herunder finder I alle opgaver og kilder, som I skal arbejde med

Til opgave 1-3 hører forskellige kilder, som I skal bruge for at svare på spørgsmålene. Det er både erindringskilder, hvor Morten Nielsen husker tilbage på sin aktivisme, og forskellige andre kilder, som handler om de samme begivenheder. Opgave 4 er en refleksions- og diskussionsopgave, som samler op på jeres arbejde med kilderne. I arbejdet med erindringer kan I løbende notere, når I finder det tydeligt, at det er en erindring, I arbejder med. Det vil gøre det lettere for jer at svare på spørgsmålene i opgave 4.

Der er spørgsmål, hvor I skal reflektere over svaret og spørgsmål, hvor I skal diskutere, hvad I synes. I kan selvfølgelig kun diskutere, hvis I arbejder i grupper. Notér på et papir eller i et noteprogram en kort opsummering af, hvad I når frem til ved hvert spørgsmål.

Opgave 1

Læs spørgsmålene herunder først og gå derefter til kilden, som I finder lige under spørgsmålene.

Til opgaven her hører Kilde 1, hvor Morten Nielsen fortæller om sine forældre og oplevelser i barndommen.

Start med at lytte til kildepræsentationen og gå derefter til selve kilden.

Spørgsmål:

 1. Hvad lægger I mærke til i kilden? Hvorfor lige dette?
 2. Hvordan har Mortens baggrund og forældrenes måde at opdrage ham på påvirket ham?
 3. Hvad vil det sige, at der er en særlig grad af solidaritet med andre mennesker, der “opererer politisk”? Og hvorfor tror I, at der i Mortens opvækst specielt var en solidaritet med disse mennesker?
 4. Morten erindrer en oplevelse på Tidens Højskole. Prøve at opsummere hans erindring for hinanden og overvej hvorfor, denne oplevelse gjorde så stort et indtryk på ham.

Kilder til opgave 1

Kildepræsentation: Kilde 1

Lyt til klippet for at få konteksten til Kilde 1

Kilde 1: Erindring fra Morten Nielsen

I klippet fortæller Morten Nielsen om sine forældre og barndom. Erindringen er optaget d. 1. august 2019.

Opgave 2

Læs spørgsmålene herunder først og gå derefter til kilderne, som I finder lige under spørgsmålene.

Til opgaven her hører Kilde 2, hvor Morten Nielsen fortæller om en boykotkampagne imod Shell samt Kilde 3, som er en folder med opfordring til at boykotte Shell.

Start med at lytte til kildepræsentationen til Kilde 2 og lyt derefter til selve kilden. Gør det samme med Kilde 3.

Spørgsmål:

 1. Hvad vil det sige, at olie var “Sydafrikas achilleshæl”?
 2. Hvad er argumenterne for, at aktivister, som kæmpede imod Apartheid valgte at lave en boykot-kampagne imod netop Shell?
 3. Hvordan kunne en global boykot-kampagne mod Shell måske være med til at skabe en forskel i Sydafrika?
 4. Hvad var i følge Morten målet med boykot-kampagnen, og hvorfor kan dette mål, ifølge ham, ikke indfries, hvis man brænder tankstationer ned?
 5. Hvorfor kaldte organisationerne bag Kilde 3 denne folder for “en redegørelse” (se billede 2)? Hvordan ville de have at folk skulle læse og forstå kilden? Kunne det påvirke kildens troværdighed i befolkningen, at den hed sådan?

Kilder til opgave 2

Kildepræsentation: Kilde 2

Lyt til klippet for at få konteksten til Kilde 2

Kilde 2: Erindring fra Morten Nielsen

I klippet fortæller Morten Nielsen om en boykotkampagne imod Shell. Erindringen er optaget d. 1. august 2019.

Kildepræsentation: Kilde 3

Hør klippet for at få konteksten til Kilde 3

Kilde 3: Uddrag af folder

Folderen omhandler boykotten af Shell og er udgivet af blandt andet Landskampagnen Shell ud af Sydafrika og Namibia v/ Sydafrikakomitéerne. Den blev udgivet i marts 1987.

Opgave 3

Læs spørgsmålene herunder først og gå derefter til kilderne, som I finder lige under spørgsmålene.

Til opgaven her hører Kilde 4, hvor Morten Nielsen fortæller om, hvilke metoder, han mente man kunne tage i brug som aktivist samt Kilde 5, som er et uddrag fra et flyveblad om en aktion imod det sydafrikanske generalkonsulat i København.

Start med at lytte til kildepræsentationen til Kilde 4 og lyt derefter til selve kilden. Gør det samme med Kilde 5.

Spørgsmål:

 1. Opsummér Mortens erindring (Kilde 4) i tre linjer. Hvad fortæller Mortens erindring om hans tilgang til aktivisme?
 2. Hvorfor ville aktivisterne lukke det sydafrikanske generalkonsulat i Danmark? Kom med eksempler fra Kilde 5.
 3. Morten taler om, at for ham og Sydafrikakomitéen i København handlede det ikke om, hvad der var lovligt, men hvad der skabte sympati. Hvad tænker I, at det betyder? Og hvorfor tror I, at Sydafrikakomitéen valgte denne strategi?
 4. Hvorfor var det ikke ordensmagten/politiet, Morten så som modstandere?
 5. Reflektér over og diskuter om der er forskel på forskellige måder at bryde loven på og hvordan, der er forskel? Er der f.eks. forskel på at besætte det sydafrikanske generalkonsulat og det at sætte ild til Shell-tankstationer? Prøv at finde argumenter for og argumenter imod.

Undervisningsmateriale

Kildepræsentation: Kilde 4

Lyt til klippet for at få konteksten til Kilde 4

Kilde 4: Erindring fra Morten Nielsen

I klippet fortæller Morten Nielsen om sine overvejelser over aktivistiske metoder. Erindringen er optaget d. 1. august 2019.

Kildepræsentation: Kilde 5

Lyt til klippet for at få konteksten til Kilde 5

Kilde 5: Uddrag af flyveblad

Flyvebladet handler om en besættelse af det sydafrikanske generalkonsulat og er udgivet af Sydafrikakomitéen i København (SAKK). Det er udgivet d. 30. oktober 1985.

Opgave 4

Denne opgave er en opsamling, hvor I skal reflektere over og diskutere kilderne samt den aktivisme, som de beskriver.

Spørgsmål til brug af erindringskilder

 1. Arkivar Jesper Jørgensen taler i introfilmen om, at man i arbejdet med erindringskilder skal være opmærksom på, at det er en personlig bearbejdning af noget, der er sket – nogle gange for længe siden. Kan I identificere tegn på, at begivenhederne ligger langt tilbage og at Morten husker tilbage på dem? Hvis ja, kan det påvirke erindringens troværdighed? Hvorfor/ hvorfor ikke?
 2. Vurdér hvad erindringskilderne kan bruges til – hvad kan de fortælle os noget om, og hvad kan de ikke fortælle os noget om?
 3. Hvordan bliver det tydeligt, at vi arbejder med erindringskilder?
 4. Hvorfor skal vi arbejde med erindringer?

Spørgsmål til aktivismen, I har arbejdet med

Morten Nielsen var en del af en bevægelse som kæmpede i solidaritet med sorte sydafrikanere imod det racistiske apartheidregime. Apartheidregimet undertrykte og slog mennesker ihjel pga. deres hudfarve.

 1. Kan det forsvares at bruge ulovlige metoder som Morten eller voldelige metoder som de mere radikale aktivister, når man kæmper imod den form for undertrykkelse, selvom det er muligt at lave lovlige aktioner? Prøv at finde argumenter, som er både for og imod og diskuter dem.
 2. Har I indtryk af, at Morten har ændret holdning til noget af den aktivisme, han var en del af engang? Kom med eksempler, der underbygger jeres argumenter.
Erindringer om radikal aktivisme>

Udskoling / STX

Erindringer om radikal aktivisme

Dyk ned i seks forskellige kildepakker fyldt med radikal aktivisme.

Se de digitale kildepakker her
Shell ud af verden!>

Udskoling / STX

Shell ud af verden!

Kildepakke med erindring fra aktivisten René Karpantschof om aktivisme mod apartheid i 1980'erne.

Se kildepakken her
En 'kogebog' til Sydafrika>

Udskoling / STX

En 'kogebog' til Sydafrika

Kildepakke med erindring fra aktivisten Litten Hansen om aktivisme mod apartheid i 1960'erne.

Se kildepakken her
En skærpet situation>

Udskoling / STX

En skærpet situation

Kildepakke med erindring fra aktivisten Morten Thing om aktivisme mod Vietnamkrigen i 1970.

Se kildepakken her
USA ud af Vietnam!>

Udskoling / STX

USA ud af Vietnam!

Kildepakke med erindring fra aktivisten Tove Jensen om aktivisme mod Vietnamkrigen i 1968.

Se kildepakken her
Ned med Verdensbanken!>

Udskoling / STX

Ned med Verdensbanken!

Kildepakke med erindring fra aktivisten Morten Thing om aktivisme mod Verdensbanken i 1970.

Se kildepakken her
x

🔺Køb din billet på forhånd 🔺