Denne side er en undervisningsside med opgaver, erindringer og andre kilder til aktivisme.

Start med at se filmen nedenfor

Den introducerer jer til emnet aktivisme og til det at arbejde med erindringer som kilder.

I SKAL ARBEJDE MED

AKTIVIST     Litten Hansen (f. 1944)

ORGANISATIONER     Har været aktiv i Den danske Anti-Apartheid Komité, Venstresocialisterne m.fl.

BEGIVENHEDER     Aktivisme i 1960’erne i mod apartheid-regimet i Sydafrika.

INTERVIEW     Lydklippene, hvor Listen Hansen fortæller, er fra et interview lavet af Jesper Jørgensen, arkivar på Arbejdermuseet. Interviewet blev lavet 28. maj 2019.

Herunder finder I alle opgaver og kilder, som I skal arbejde med

Til opgave 1-3 hører forskellige kilder, som I skal bruge for at svare på spørgsmålene. Det er både erindringskilder, hvor Litten Hansen husker tilbage på sin aktivisme og forskellige andre kilder, som handler om de samme begivenheder. Opgave 4 er en refleksions- og diskussionsopgave, der samler op på jeres arbejde med kilderne. I arbejdet med erindringer kan I løbende notere, når I finder det tydeligt, at det er en erindring, I arbejder med. Det vil gøre det lettere for jer at svare på spørgsmålene i opgave 4.

Der er spørgsmål, hvor I skal reflektere over svaret og spørgsmål, hvor I skal diskutere, hvad I synes. I kan selvfølgelig kun diskutere, hvis I arbejder i grupper. Notér på et papir eller i et noteprogram en kort opsummering af, hvad I når frem til ved hvert spørgsmål.

Opgave 1

Læs spørgsmålene herunder først og gå derefter til kilden, som I finder lige under spørgsmålene.

Til opgaven her hører Kilde 1, hvor Litten Hansen fortæller om sine forældre og baggrund samt, hvorfor hun valgte at engagere sig i kampen mod apartheid.

Start med at lytte til kildepræsentationen og gå derefter til selve kilden.

Spørgsmål:

 1. Hvad lægger I mærke til i kilden? Hvorfor lige dette?
 2. Hvad vil det sige, at Littens mor var “en kristen grundtvigianer” og “optændt af en hellig retfærdighedssans”?
 3. Hvorfor blev Litten aktivist, og hvorfor valgte hun at engagere sig i kampen mod apartheid?

Kilder til opgave 1

Kildepræsentation: Kilde 1

Lyt til klippet for at få konteksten til Kilde 1

Kilde 1: Erindring fra Litten Hansen

I klippet fortæller Litten Hansen om sine forældre og vejen ind i aktivismen. Erindringen er optaget d. 28. maj 2019.

Opgave 2

Læs spørgsmålene herunder først og gå derefter til kilderne, som I finder lige under spørgsmålene.

Til opgaven her hører Kilde 2, hvor Litten Hansen fortæller om arbejdet i Den danske Anti-Apartheid Komite, samt Kilde 3 som er et uddrag af en oplysningspjece om apartheids konsekvenser.

Start med at lytte til kildepræsentationen til Kilde 2 og derefter til selve kilden. Gør det samme med Kilde 3.

Spørgsmål:

 1. Hvad lægger I mærke til i det, Litten fortæller i Kilde 2? Hvorfor lægger I lige netop mærke til det?
 2. Hvorfor tror I, at det “var en stor sag”, at Den danske Anti-Apartheid Komité ikke tog stilling til, om ANC eller PNC “købte krudt og kugler” for de midler, som de gav til grupperne?
 3. Litten fortæller, at hun som en del af Den danske Anti-Apartheid Komite forærede en udgave af ’kogebogen’ til de sydafrikanske anti-apartheid-aktivister. Hvad var denne ‘kogebog’, og hvorfor gav de den videre? Hvad kunne modstandsgrupperne i Sydafrika bruge ‘kogebogen’ til?
 4. Litten fortæller, at det at dele kogebogen var “meget hemmeligt dengang”. Hvorfor var det det, og hvorfor tror I, at Litten har ventet ind til nu med at fortælle, at de gav kogebogen til aktivister i Sydafrika?
 5. Hvad tror I, var Den danske Anti-Apartheid Komites formål med at dele informationsmaterialet om Sydafrikas lovgivning og statistik på befolkningen? Hvad tænker I selv, når I læser kilden (Kilde 3)?
 6. Prøv at opsummere den information, I får fra tallene i Kilde 3.
 7. Hvordan kan man vide, om man kan stole på de tal og lovgivninger, som aktivisterne deler? Er der forhold, som gør informationen troværdig eller utroværdig?

Kilder til opgave 2

Kildepræsentation: Kilde 2

Lyt til klippet for at få konteksten til Kilde 2

Kilde 2: Erindring fra Litten Hansen

I klippet fortæller Litten Hansen om arbejdet i Den danske Anti-Apartheid Komite. Erindringen er optaget d. 28. maj 2019.

Kildepræsentation: Kilde 3

Lyt til klippet for at få konteksten til Kilde 3

Kilde 3: Uddrag af oplysningspjece

Pjecen er lavet til oplysning om apartheid og udgivet af Den danske Anti Apartheid Komite. Den er udgivet i september 1966.

Opgave 3

Læs spørgsmålene herunder først og gå derefter til kilderne, som I finder lige under spørgsmålene.

Til opgaven her hører Kilde 4, hvor Litten Hansen dels fortæller om sit syn på demokratiet og om grænser for aktivistiske metoder, samt Kilde 5 hvor Den danske Anti-Apartheid Komite argumenterer for den form for støtte til aktivister i Sydafrika, som de lavede.

Start med at lytte til kildepræsentationen til Kilde 4 og derefter til selve kilden. Gør det samme med Kilde 5.

Spørgsmål:

 1. Hvad lægger I mærke til i de to kilder? Hvorfor lægger I lige netop mærke til dette?
 2. Hvordan skelner Litten mellem den aktivisme, man kan lave, når man har demokratiske rettigheder, og den man kan lave, når ens rettigheder bliver undertrykt? Hvad er forskellen på de to situationer?
 3. Hvad vil det sige, når Den danske Anti-Apartheid Komite i Kilde 5 skriver, at den sydafrikanske befolkning tålmodigt har “fundet sig i en behandling, der savner paralleller, og alle de berettigede krav og ønsker, man har fremført brutalt er blevet fejet tilside. De farvede har ikke på noget tidspunkt ønsket en borgerkrig.”? Og hvordan stemmer det overens med Littens skelnen mellem den aktivisme, man kan lave, når man har demokratiske rettigheder, og den man kan lave, når man ikke har.
 4. Hvad betyder det, når Den danske Anti-Apartheid Komite skriver, at de sigter til at gøre ”den uundgåelige voldsanvendelse så kort som mulig”, som der står i kilde 5?
 5. Reflekter over og diskuter, hvad forskellen på “politisk aktivisme” og “terror” er.

Kilder til opgave 3

Kildepræsentation: Kilde 4

Lyt til klippet for at få konteksten til Kilde 4

Kilde 4: Erindring fra Litten Hansen

I klippet fortæller Litten Hansen om hendes syn på demokratiet og grænser for aktivisme. Erindringen er optaget d. 28. maj 2019.

Kildepræsentation: Kilde 5

Lyt til klippet for at få konteksten til Kilde 5

Kilde 5: Uddrag af oplysningspjece

Pjecen her er ligesom Kilde 3 udgivet af Den danske Anti-Apartheid Komite. Den er ikke dateret, men er fra et tidspunkt efter april 1965, som er det seneste tidspunkt, der bliver omtalt i pjecen.

Opgave 4

Denne opgave er en opsamling, hvor I skal reflektere over og diskutere kilderne samt den aktivisme, som de beskriver.

Spørgsmål til brug af erindringskilder

 1. Arkivar Jesper Jørgensen taler i introfilmen om, at man i arbejdet med erindringskilder skal være opmærksom på, at det er en personlig bearbejdning af noget, der er sket – nogle gange for længe siden. Kan I identificere tegn på, at begivenhederne ligger langt tilbage og at Litten husker tilbage på dem? Hvis ja, kan det påvirke erindringens troværdighed? Hvorfor/ hvorfor ikke?
 2. Vurdér hvad erindringskilderne kan bruges til – hvad kan de fortælle os noget om, og hvad kan de ikke fortælle os noget om?
 3. Hvordan bliver det tydeligt, at vi arbejder med erindringskilder?
 4. Hvorfor skal vi arbejde med erindringer?

Spørgsmål til aktivismen, I har arbejdet med

Litten Hansen var en del af en bevægelse, der kæmpede i solidaritet med sorte sydafrikanere imod det racistiske apartheidregime. Apartheidregimet undertrykte og slog mennesker ihjel pga. deres hudfarve.

 1. Kan det forsvares at hjælpe undertrykte folk med deres voldelige frihedskamp, som Litten har gjort det, selvom det var muligt at lave lovlige aktioner i Danmark, hvor man støttede op om kampen? Prøv at finde argumenter, som er både er for og imod.
 2. Har I indtryk af, at Litten har ændret holdning til noget af den aktivisme, hun var en del af engang? Kom med eksempler, der underbygger jeres argumenter.
Erindringer om radikal aktivisme>

Udskoling / STX

Erindringer om radikal aktivisme

Dyk ned i seks forskellige kildepakker fyldt med radikal aktivisme.

Se de digitale kildepakker her
Boykot Sydafrika!>

Udskoling / STX

Boykot Sydafrika!

Kildepakke med erindring fra aktivisten Morten Nielsen om aktivisme mod apartheid i 1980'erne.

Se kildepakken her
Shell ud af verden!>

Udskoling / STX

Shell ud af verden!

Kildepakke med erindring fra aktivisten René Karpantschof om aktivisme mod apartheid i 1980'erne.

Se kildepakken her
En skærpet situation>

Udskoling / STX

En skærpet situation

Kildepakke med erindring fra aktivisten Morten Thing om aktivisme mod Vietnamkrigen i 1970.

Se kildepakken her
USA ud af Vietnam!>

Udskoling / STX

USA ud af Vietnam!

Kildepakke med erindring fra aktivisten Tove Jensen om aktivisme mod Vietnamkrigen i 1968.

Se kildepakken her
Ned med Verdensbanken!>

Udskoling / STX

Ned med Verdensbanken!

Kildepakke med erindring fra aktivisten Morten Thing om aktivisme mod Verdensbanken i 1970.

Se kildepakken her
x

🔺Køb din billet på forhånd 🔺