Denne side er en undervisningsside med opgaver, erindringer og andre kilder til aktivisme.

Start med at se filmen nedenfor

Den introducerer jer til emnet aktivisme og til det at arbejde med erindringer som kildemateriale.

I SKAL ARBEJDE MED

AKTIVIST     Morten Thing (f. 1945)

ORGANISATIONER     Har været aktiv i De Danske Vietnamkomitéer, Politisk Revy m.fl.

BEGIVENHEDER     Aktivisme i foråret 1970 imod USA’s indblanding i krigen i Vietnam.

INTERVIEW     Lydklippene, hvor Morten Thing fortæller, er fra et interview lavet af Jesper Jørgensen, arkivar på Arbejdermuseet. Interviewet blev lavet 9. april 2019.

Herunder finder I alle de opgaver og kilder, som I skal arbejde med

Til opgave 1-3 hører forskellige kilder, som I skal bruge for at svare på spørgsmålene. Det er både erindringskilder, hvor Morten Thing husker tilbage på sin aktivisme samt forskellige andre typer af kilder, som handler om de samme begivenheder. Opgave 4 er en refleksions- og diskussionsopgave, der samler op på jeres arbejde med kilderne. I arbejdet med erindringer kan I løbende notere, når I finder det tydeligt, at det er en erindring, I arbejder med. Det vil gøre det lettere for jer at svare på spørgsmålene i opgave 4.

Der er spørgsmål, hvor I skal reflektere over svarene og spørgsmål, hvor I skal diskutere, hvad I synes. I kan selvfølgelig kun diskutere, hvis I arbejder i grupper. Notér på et papir eller i et noteprogram en kort opsummering af, hvad I når frem til ved hvert spørgsmål.

Opgave 1

Læs først spørgsmålene herunder og gå derefter til kilden, som I finder lige under spørgsmålene.

Til opgaven her hører Kilde 1, hvor Morten Thing fortæller om sine forældre og oplevelser i barndommen.

Start med at lytte til kildepræsentationen og gå derefter til selve kilden.

Spørgsmål:

 1. Hvad lægger I mærke til i kilden? Hvorfor lige dette?
 2. Hvad fortæller Morten om sin far?
 3. Morten omtaler BOPA-folkene som “heltene” i hans liv. Hvorfor tror I, at han så dem som helte?
 4. Hvad betyder det, når Morten siger, at hans fars holdning var, at politik var noget andet i krig end i fredstid?
 5. Hvordan har Mortens baggrund og forældrenes opdragelse påvirket ham?

Kilder til opgave 1

Kildepræsentation: Kilde 1

Hør klippet for at få konteksten til Kilde 1

Kilde 1: Erindring fra Morten Thing

I klippet fortæller Morten Thing om sine forældre og barndom. Erindringen er optaget d. 9. april 2019.

Opgave 2

Læs først spørgsmålene herunder og gå derefter til kilderne, som I finder lige under spørgsmålene.

Til opgaven her hører Kilde 2, som er et uddrag af lederen “Situationen skærpet”, som Morten Thing var med til at skrive, derudover hører Kilde 3 til, hvor han fortæller om baggrunden for at skrive lederen.

Start med at lytte til den samlede kildepræsentation for de to kilder. Læs derefter Kilde 2 og hør til sidst Kilde 3.

Spørgsmål:

 1. Hvad er årsagen til, at Morten ville bekæmpe krigen i Vietnam?
 2. Morten skelner mellem at løbe rundt ”og smadre vinduer i amerikanske firmaer” og mere organiseret og velplanlagt sabotage. Hvad er forskellen på de to?
 3. Hvorfor overvejede Morten og hans medaktivister at bruge sabotage som et aktionsmiddel? Og hvorfor var de i tvivl?
 4. Kan man bruge Mortens fars tilgang fra opgave 1, spørgsmål 4 her? Er der forskel på situationerne og hvordan?
 5. Morten blev dømt til 20 dages hæfte for lederen: “Situationen skærpet”. Ud fra det I ved nu, synes I så, at det var rimeligt at straffe for opfordring til ulovligheder?

Kilder til opgave 2

Kildepræsentation: Kilde 2 og 3

Hør klippet for at få konteksten til Kilde 2 og 3

Kilde 3: Erindring fra Morten Thing

I klippet fortæller Morten Thing om lederen "Situationen skærpet" og begivenhederne omkring den. Erindringen er optaget d. 9. april 2019.

Kilde 2: Leder

Lederen er skrevet af Morten Thing og Niels Frølich og bragt i tidsskriftet Politisk Revy d. 15. maj 1970.

Opgave 3

Læs først spørgsmålene herunder og gå derefter til kilderne, som I finder lige under spørgsmålene.

Til opgaven her hører Kilde 4, som er en løbeseddel med overskriften ”top ti” fra bladet Vietnam Solidaritet.

Start med at lytte til kildepræsentationen og gå derefter til selve kilden.

Spørgsmål:

 1. Hvilke slags varer leverede de amerikanske firmaer, som blev udsat for top ti-aktionen, til krigen i Vietnam?
 2. Sammenhold denne kilde med kilde 3. Hvad er datoerne på de to kilder, og har timingen nogen betydning? Hvis ja, hvorfor?
 3. Er der andre forbindelser imellem de to kilder?
 4. Vend tilbage til spørgsmål 3 i opgave 2. Har jeres vurdering ændret sig? Hvorfor/ hvorfor ikke?

Kilder til opgave 3

Kildepræsentation: Kilde 4

Hør klippet for at få konteksten til Kilde 4

Kilde 4: Løbeseddel

Løbesedlen har overskriften ”top ti” og er fra bladet Vietnam Solidaritet, nr. 2 i 1970 – altså andet blad i 1970. “Top ti-aktionen” fandt sted natten mellem d. 11. og 12. april 1970.

(Hvis I har svært ved at læse den sidste side, kan I højreklikke og åbne billedet i en ny fane, så får I det i en større størrelse.)

Opgave 4

Denne opgave er en opsamling, hvor I skal reflektere over og diskutere kilderne samt den aktivisme, som de beskriver.

Spørgsmål til brug af erindringskilder

 1. Arkivar Jesper Jørgensen taler i introfilmen om, at man i arbejdet med erindringskilder skal være opmærksom på, at det er en personlig bearbejdning af noget, der er sket – nogle gange for længe siden. Kan I identificere tegn på, at begivenhederne ligger langt tilbage og at Morten husker tilbage på dem? Hvis ja, kan det påvirke erindringens troværdighed? Hvorfor/ hvorfor ikke?
 2. Vurdér hvad erindringskilderne kan bruges til – hvad kan de fortælle os noget om, og hvad kan de ikke fortælle os noget om?
 3. Hvordan bliver det tydeligt, at vi arbejder med erindringskilder?
 4. Hvorfor skal vi arbejde med erindringer?

Spørgsmål til aktivismen, I har arbejdet med

Morten Thing var en del af en bevægelse, som kæmpede imod krigen i Vietnam og den amerikanske indblanding i den. De gjorde det bl.a. fordi flere millioner vietnamesere blev slået ihjel i krigen.

 1. Kan det forsvares at bruge ulovlige metoder som hærværk og sabotage når man kæmper for menneskeliv i andre lande, selvom det er muligt at lave lovlige aktioner i ens eget land? Prøv at finde argumenter som er både for og imod og diskuter dem.
 2. Har I indtryk af, at Morten har ændret holdning til noget af den aktivisme, han var en del af engang? Kom med eksempler, der underbygger jeres argumenter.
Erindringer om radikal aktivisme>

Udskoling / STX

Erindringer om radikal aktivisme

Dyk ned i seks forskellige kildepakker fyldt med radikal aktivisme.

Se de digitale kildepakker her
Ned med Verdensbanken!>

Udskoling / STX

Ned med Verdensbanken!

Kildepakke med erindring fra aktivisten Morten Thing om aktivisme mod Verdensbanken i 1970.

Se kildepakken her
USA ud af Vietnam!>

Udskoling / STX

USA ud af Vietnam!

Kildepakke med erindring fra aktivisten Tove Jensen om aktivisme mod Vietnamkrigen i 1968.

Se kildepakken her
En 'kogebog' til Sydafrika>

Udskoling / STX

En 'kogebog' til Sydafrika

Kildepakke med erindring fra aktivisten Litten Hansen om aktivisme mod apartheid i 1960'erne.

Se kildepakken her
Boykot Sydafrika!>

Udskoling / STX

Boykot Sydafrika!

Kildepakke med erindring fra aktivisten Morten Nielsen om aktivisme mod apartheid i 1980'erne.

Se kildepakken her
Shell ud af verden!>

Udskoling / STX

Shell ud af verden!

Kildepakke med erindring fra aktivisten René Karpantschof om aktivisme mod apartheid i 1980'erne.

Se kildepakken her
x

🔺Køb din billet på forhånd 🔺