Denne side er en undervisningsside med opgaver, erindringer og andre kilder til aktivisme.

Start med at se filmen nedenfor

Den introducerer jer for emnet aktivisme og for det at arbejde med erindringer som kilder.

I SKAL ARBEJDE MED

AKTIVIST     Morten Thing (f. 1945)

ORGANISATIONER     Har været aktiv i De Danske Vietnamkomitéer, Politisk Revy m.fl.

BEGIVENHEDER     Demonstrationer og aktivisme i forbindelse med Verdensbankens kongress i København d. 20.-25. september 1970

INTERVIEW     Lydklippene, hvor Morten Thing fortæller, er fra et interview lavet af Jesper Jørgensen, arkivar på Arbejdermuseet. Interviewet blev lavet 9. april 2019.

Herunder finder I alle opgaver og kilder, som I skal arbejde med

Til opgave 1-3 hører forskellige kilder, som I skal bruge for at svare på spørgsmålene. Det er både erindringskilder, hvor Morten Thing husker tilbage på sin aktivisme, og forskellige andre kilder, som handler om de samme begivenheder. Opgave 4 er en refleksions- og diskussionsopgave, der samler op på jeres arbejde med kilderne. I arbejdet med erindringer kan I løbende notere, når I finder det tydeligt, at det er en erindring, I arbejder med. Det vil gøre det lettere for jer at svare på spørgsmålene i opgave 4.

Der er spørgsmål, hvor I skal reflektere over svaret og spørgsmål, hvor I skal diskutere, hvad I synes. I kan selvfølgelig kun diskutere, hvis I arbejder i grupper. Notér på et papir eller i et noteprogram en kort opsummering af, hvad I når frem til ved hvert spørgsmål.

Opgave 1

Læs spørgsmålene herunder først og gå derefter til kilden, som I finder lige under spørgsmålene.

Til opgaven her hører Kilde 1, hvor Morten Thing fortæller om sine forældre og oplevelser i barndommen.

Start med at lytte til kildepræsentationen og gå derefter til selve kilden.

Spørgsmål:

 1. Hvad lægger I mærke til i kilden? Hvorfor lige dette?
 2. Hvad fortæller Morten om sin far?
 3. Morten omtaler BOPA-folkene som “heltene” i hans liv. Hvorfor tror I, at han så dem som helte?
 4. Hvad betyder det, når Morten siger, at hans fars holdning var, at politik var noget andet i krig end i fredstid?
 5. Hvordan har Mortens baggrund og forældrenes opdragelse påvirket ham?

Kilder til opgave 1

Kildepræsentation: Kilde 1

Hør klippet for at få konteksten til Kilde 1

Kilde 1: Erindring fra Morten Thing

I klippet fortæller Morten Thing om sine forældre og barndom. Erindringen er optaget d. 9. april 2019.

Opgave 2

Læs spørgsmålene herunder først og gå derefter til kilderne, som I finder lige under spørgsmålene.

Til opgaven her hører Kilde 2, hvor Morten Thing fortæller om begivenhederne under demonstrationerne mod Verdensbanken i 1970, og Kilde 3 som er en billedserie med fotos fra de demonstrationer, som Morten Thing beskriver.

Start med at lytte til kildepræsentationen til Kilde 2 og derefter til selve kilden. Gør det samme med Kilde 3.

Spørgsmål:

 1. Hvad lægger I mærke til i Mortens beskrivelse og billedserien med fotos af demonstrationerne mod Verdensbanken? Hvad er jeres helhedsindtryk af begivenhederne?
 2. Kig nærmere på menneskerne i billedserien. Hvordan opfatter I demonstranterne på den ene side og politiet på den anden side? I kan f.eks. kigge på deres udtryk eller de følelser, man kan identificere.
 3. Kan afsenderne på fotografierne have nogen betydning for det indtryk, man får på billederne eller nogle af dem?
 4. Oplever Morten en grænse eller grænseoverskridende adfærd i forbindelse med hans oplevelser under Verdensbankdemonstrationen? Hvis ja, hvordan kommer det til udtryk, og hvorfor tror I, at det opleves som en grænse for ham?
 5. Kan man bruge Mortens fars tilgang fra opgave 1, spørgsmål 4 her? Er der forskel på situationerne og hvordan?

Kilder til opgave 2

Kildepræsentation: Kilde 2

Hør klippet for at få konteksten til Kilde 2

Kilde 2: Erindring fra Morten Thing

I klippet fortæller Morten Thing om begivenhederne under en af demonstrationerne imod Verdensbanken. Erindringen er optaget d. 9. april 2019.

Kildepræsentation: Kilde 3

Hør klippet for at få konteksten til Kilde 3

Kilde 3: Fotoserie

Billederne er taget under demonstrationer imod Verdensbanken. De er taget mellem 20.-25. september 1970.

Molotovcocktails som blev konfiskeret under en af Verdensbanksdemonstrationerne. Hør mere om dem i opgave 3.

Opgave 3

Læs spørgsmålene herunder først og gå derefter til kilderne, som I finder lige under spørgsmålene.

Til opgaven her hører Kilde 4, hvor Morten Thing fortæller om nogle af de uenigheder, der var imellem nogle aktivister, som alle ville bekæmpe Verdensbanken og Kilde 5, hvor synspunkterne fra nogle af de mest radikale aktivister kommer frem.

Start med at lytte til kildepræsentationen til Kilde 4 og derefter til selve kilden. Gør det samme med Kilde 5.

Spørgsmål:

 1. Hvad mener Morten om de radikale og voldelige metoder, som aktivister som Finn Ejnar Madsen tog i brug? Hvordan kommer det til udtryk i Kilde 4?
 2. Hvordan beskrives Verdensbanken og dens medlemmer i Kilde 5? Hvad var formålet med denne beskrivelse?
 3. Hvordan stemmer den beskrivelse overens med det, I får at vide om afsenderen i kildepræsentationen til Kilde 5?
 4. I flere af kilderne giver Morten selv udtryk for, at han godt kan acceptere radikale metoder. Diskutér hvad forskellen er på de metoder, Morten ville tage i brug og dem, som Finn Ejnar Madsen og Den Anti-Imperialistiske Aktionskomité brugte.

Kilder til opgave 3

Kildepræsentation: Kilde 4

Hør klippet for at få konteksten til Kilde 4

Kilde 4: Erindring fra Morten Thing

I klippet fortæller Morten Thing om uenigheder mellem aktivisterne. Erindringen er optaget d. 9. april 2019.

Kildepræsentation: Kilde 5

Hør klippet for at få konteksten til Kilde 5

Kilde 5: Uddrag af løbeseddel

Løbesedlen er blevet lavet i forbindelse med Verdensbankens møde i København. Den præcise dato for løbesedlen er ukendt, men den er sandsynligvis fra september 1970 – kort før kongressen begyndte.

Opgave 4

Denne opgave er en opsamling, hvor I skal reflektere over og diskutere kilderne samt den aktivisme, som de beskriver.

Spørgsmål til brug af erindringskilder

 1. Arkivar Jesper Jørgensen taler i introfilmen om, at man i arbejdet med erindringskilder skal være opmærksom på, at det er en personlig bearbejdning af noget, der er sket – nogle gange for længe siden. Kan I identificere tegn på, at begivenhederne ligger langt tilbage og at Morten husker tilbage på dem? Hvis ja, kan det påvirke erindringens troværdighed? Hvorfor/ hvorfor ikke?
 2. Vurdér hvad erindringskilderne kan bruges til – hvad kan de fortælle os noget om, og hvad kan de ikke fortælle os noget om?
 3. Hvordan bliver det tydeligt, at vi arbejder med erindringskilder?
 4. Hvorfor skal vi arbejde med erindringer?

Spørgsmål til aktivismen, I har arbejdet med

Morten Thing var en del af en bevægelse som bekæmpede Verdensbanken, fordi han og andre aktivister mente, at den var med til at fastholde en undertrykkelse og fattigdom i nogle lande på bekostning af USA og Europa.

 1. Kan det forsvares at bruge ulovlige metoder som hærværk eller voldelige metoder, når man vil bekæmpe den form for undertrykkelse, selvom det er muligt at lave lovlige aktioner? Prøv at finde argumenter, som er både for og imod og diskuter dem.
 2. Har I indtryk af, at Morten har ændret holdning til noget af den aktivisme, han var en del af engang? Kom med eksempler, der underbygger jeres argumenter.
Erindringer om radikal aktivisme>

Udskoling / STX

Erindringer om radikal aktivisme

Dyk ned i seks forskellige kildepakker fyldt med radikal aktivisme.

Se de digitale kildepakker her
En skærpet situation>

Udskoling / STX

En skærpet situation

Kildepakke med erindring fra aktivisten Morten Thing om aktivisme mod Vietnamkrigen i 1970.

Se kildepakken her
USA ud af Vietnam!>

Udskoling / STX

USA ud af Vietnam!

Kildepakke med erindring fra aktivisten Tove Jensen om aktivisme mod Vietnamkrigen i 1968.

Se kildepakken her
En 'kogebog' til Sydafrika>

Udskoling / STX

En 'kogebog' til Sydafrika

Kildepakke med erindring fra aktivisten Litten Hansen om aktivisme mod apartheid i 1960'erne.

Se kildepakken her
Boykot Sydafrika!>

Udskoling / STX

Boykot Sydafrika!

Kildepakke med erindring fra aktivisten Morten Nielsen om aktivisme mod apartheid i 1980'erne.

Se kildepakken her
Shell ud af verden!>

Udskoling / STX

Shell ud af verden!

Kildepakke med erindring fra aktivisten René Karpantschof om aktivisme mod apartheid i 1980'erne.

Se kildepakken her
x

🔺Køb din billet på forhånd 🔺