Denne side er en undervisningsside med opgaver, erindringer og andre kilder til aktivisme.

Start med at se filmen nedenfor

Den introducerer jer til emnet aktivisme og til det at arbejde med erindringer som kilder.

I SKAL ARBEJDE MED

AKTIVIST     René Karpantschof (f. 1965)

ORGANISATIONER     Har været aktiv i BZ-bevægelsen.

BEGIVENHEDER    Aktivisme i midten af 1980’erne imod Apartheid-regimet i Sydafrika.

INTERVIEW     Lydklippene, hvor René Karpantschof fortæller, er fra et interview lavet af Jesper Jørgensen, arkivar på Arbejdermuseet. Interviewet blev lavet 15. august 2019.

Herunder finder I alle opgaver og kilder, som I skal arbejde med

Til opgave 1-3 hører forskellige kilder, som I skal bruge for at svare på spørgsmålene. Det er både erindringskilder, hvor René Karpantschof husker tilbage på sin aktivisme og forskellige andre kilder, som handler om de samme begivenheder. Opgave 4 er en refleksions- og diskussionsopgave, der samler op på jeres arbejde med kilderne. I arbejdet med erindringer kan I løbende notere, når I finder det tydeligt, at det er en erindring, I arbejder med. Det vil gøre det lettere for jer at svare på spørgsmålene i opgave 4.

Der er spørgsmål, hvor I skal reflektere over svaret og spørgsmål, hvor I skal diskutere, hvad I synes. I kan selvfølgelig kun diskutere, hvis I arbejder i grupper. Notér på et papir eller i et noteprogram en kort opsummering af, hvad I når frem til ved hvert spørgsmål.

Opgave 1

Læs først spørgsmålene herunder og gå derefter til kilden, som I finder lige under spørgsmålene.

Til opgaven her hører Kilde 1, hvor René Karpantschof fortæller om sin baggrund og opvækst.

Start med at lytte til kildepræsentationen og gå derefter til selve kilden.

Spørgsmål:

 1. Hvad lægger I mærke til i kilden? Hvorfor lige dette?
 2. Hvordan tror I, at Renés baggrund har påvirket ham? Og hvorfor tror I, at René understreger, at hans forældre var landarbejdere?
 3. René udtaler: “Det er jo der. Der skete der noget med mig” om tiden, da han startede på gymnasiet i Ribe. Hvorfor tror I, at der skete noget med René i lige netop denne periode?
 4. Hvad vil det sige “at komme i kontakt med en helt anden verden”? Og hvorfor tror I, at René har behov for at påpege, at han i denne periode netop kom i kontakt med en helt anden verden?

Kilder til opgave 1

Kildepræsentation: Kilde 1

Lyt til klippet for at få konteksten til Kilde 1

Kilde 1: Erindring fra René Karpantschof

I klippet fortæller René Karpantschof om sin baggrund og opvækst. Erindringen er optaget d. 15. august 2019.

Opgave 2

Læs først spørgsmålene herunder og gå derefter til kilderne, som I finder lige under spørgsmålene.

Til opgaven her hører Kilde 2, hvor René Karpantschof fortæller om sin egen og BZ-bevægelsens aktivisme imod Apartheidstyret i Sydafrika samt Kilde 3, som er en fotoserie fra en aktion imod Mærsk McKinney-Møller.

Start med at lytte til kildepræsentationen til Kilde 2 og derefter til selve kilden. Gør det samme med Kilde 3.

Spørgsmål:

 1. Hvad er årsagerne til, at René og andre BZ’ere engagerede sig i kampen mod Apartheid? Kom med eksempler fra Kilde 2.
 2. René udtaler, at konflikten i Sydafrika “bare var en del af den lorteverden”, som BZ’erne var imod. Hvad mener han med det?
 3. René nævner flere forskellige aktionsformer, som han og BZ’erne brugte. Også nogle, som var voldelige. Hvad var dengang Renés argumenter for nogle gange at bruge voldelige metoder mod virksomheder, der handlede med det sydafrikanske Apartheid-regime?
 4. René siger i slutningen af Kilde 2, at det var Mærsk, der var radikaliseret. Hvad mener han med det?
 5. Er der forskel på at lave en aktion i Mærsk Mc-Kinney Møllers private have og foran hans virksomhed “Mærsk-rederierne”? Reflektér over og diskutér om, der er forskel, og hvad forskellen er.

Kilder til opgave 2

Kildepræsentation: Kilde 2

Lyt til klippet for at få konteksten til Kilde 2

Kilde 2: Erindring fra René Karpantschof

I klippet fortæller René Karpantschof om BZ’ernes aktivisme imod Apartheid. Erindringen er optaget d. 15. august 2019.

Kildepræsentation: Kilde 3

Lyt til klippet for at få konteksten til Kilde 3

Kilde 3: Fotoserie

Billederne er taget under en aktion i Mærsk McKinney-Møllers have. De er taget d. 26. juni 1985.

Opgave 3

Læs først spørgsmålene herunder og gå derefter til kilderne, som I finder lige under spørgsmålene.

Til opgaven her hører Kilde 4, hvor René fortæller om det syn, han havde på demokratiet, Kilde 5 som er en plakat om en stor aktion mod Shell, samt Kilde 6 som er et flyveblad om selvsamme aktion.

Start med at lytte til kildepræsentationen til Kilde 4 og derefter til selve kilden. Gør det samme med Kilde 5 og Kilde 6.

Spørgsmål:

 1. Hvad lægger I mærke til i de tre kilder? Hvorfor lægger I lige netop mærke til dette?
 2. René udtaler, at “det borgerlige demokrati umyndiggjorde befolkningen”. Hvad vil det sige?
 3. Hvad er argumenterne i Kilde 5 og 6 for at lave aktivisme imod netop Shell? Og hvordan er retorikken i de to kilder?
 4. René fortæller i Kilde 4, at de ikke var nationale demokrater, men ville have globalt demokrati. Hvad betyder det? Hvordan kan det have haft en betydning for, hvilke metoder, han mente, man kunne bruge i sin aktivisme?
 5. Diskuter synspunktet i kilde 4, 5 og 6: at det var nødvendigt at lave hårdslående modstand imod Shell overfor Morten Nielsen fra Sydafrikakomitéens synspunkt: at aktionerne ødelagde den samlede kampagne. Hvad er fordelene og ulemperne ved de forskellige synspunkter?

Kilder til opgave 3

Kildepræsentation: Kilde 4

Lyt til klippet for at få konteksten til Kilde 4

Kilde 4: Erindring fra René Karpantschof

I klippet fortæller René Karpantschof om sit syn på demokratiet. Erindringen er optaget d. 15. august 2019.

Kildepræsentation: Kilde 5

Lyt til klippet for at få konteksten til Kilde 5

Kildepræsentation: Kilde 6

Lyt til klippet for at få konteksten til Kilde 6

Kilde 5: Plakat

Plakaten omhandler en sabotage-aktion mod Shell-tankstioner og er lavet er gruppen Solidaritet Steve Biko. Dateringen på plakaten er 18/11, men aktionen foregik faktisk mandag d. 17. november 1986. 👇

Kilde 6: Uddrag af flyveblad

Flyvebladet omhandler retssagen efter sabotage-aktionerne imod Shell. Der er ingen afsender eller dato, men afsenderne forsvarer aktionerne, og flyvebladet er sandsynligvis fra kort før d. 5. marts 1987.👇

Opgave 4

Denne opgave er en opsamling, hvor I skal reflektere over og diskutere kilderne samt den aktivisme, som de beskriver.

Spørgsmål til brug af erindringskilder

 1. Arkivar Jesper Jørgensen taler i introfilmen om, at man i arbejdet med erindringskilder skal være opmærksom på, at det er en personlig bearbejdning af noget, der er sket – nogle gange for længe siden. Kan I identificere tegn på, at begivenhederne ligger langt tilbage og at René husker tilbage på dem? Hvis ja, kan det påvirke erindringens troværdighed? Hvorfor/ hvorfor ikke?
 2. Vurdér hvad erindringskilderne kan bruges til – hvad kan de fortælle os noget om, og hvad kan de ikke fortælle os noget om?
 3. Hvordan bliver det tydeligt, at vi arbejder med erindringskilder?
 4. Hvorfor skal vi arbejde med erindringer?

Spørgsmål til aktivismen, I har arbejdet med

René Karpantschof var en del af en bevægelse som kæmpede i solidaritet med sorte sydafrikanere imod det racistiske apartheidregime. Apartheidregimet undertrykte og slog mennesker ihjel pga. deres hudfarve.

 1. Kan det forsvares at bruge ulovlige og voldelige metoder, når man kæmper imod den form for undertrykkelse i andre lande, selvom det er muligt at lave lovlige aktioner i Danmark? Prøv at finde argumenter, som er både for og imod og diskutér dem.
 2. Har I indtryk af, at René har ændret holdning til noget af den aktivisme, han var en del af engang? Kom med eksempler, der underbygger jeres argumenter.
Erindringer om radikal aktivisme>

Udskoling / STX

Erindringer om radikal aktivisme

Dyk ned i seks forskellige kildepakker fyldt med radikal aktivisme.

Se de digitale kildepakker her
Boykot Sydafrika!>

Udskoling / STX

Boykot Sydafrika!

Kildepakke med erindring fra aktivisten Morten Nielsen om aktivisme mod apartheid i 1980'erne.

Se kildepakken her
En 'kogebog' til Sydafrika>

Udskoling / STX

En 'kogebog' til Sydafrika

Kildepakke med erindring fra aktivisten Litten Hansen om aktivisme mod apartheid i 1960'erne.

Se kildepakken her
En skærpet situation>

Udskoling / STX

En skærpet situation

Kildepakke med erindring fra aktivisten Morten Thing om aktivisme mod Vietnamkrigen i 1970.

Se kildepakken her
USA ud af Vietnam!>

Udskoling / STX

USA ud af Vietnam!

Kildepakke med erindring fra aktivisten Tove Jensen om aktivisme mod Vietnamkrigen i 1968.

Se kildepakken her
Ned med Verdensbanken!>

Udskoling / STX

Ned med Verdensbanken!

Kildepakke med erindring fra aktivisten Morten Thing om aktivisme mod Verdensbanken i 1970.

Se kildepakken her
x

🔺Køb din billet på forhånd 🔺