Denne side er en undervisningsside med opgaver, erindringer og andre kilder til aktivisme.

Start med at se filmen nedenfor

Den introducerer jer til emnet aktivisme og til det at arbejde med erindringer som kilder.

I SKAL ARBEJDE MED

AKTIVIST     Tove Jensen (f. 1944)

ORGANISATIONER     Har været aktiv i De Danske Vietnamkomitéer (DDV), Amager Vietnamkomité samt Demos

BEGIVENHEDER     Demonstration i 1968 imod krigen i Vietnam og aktivisme og andre aktiviteter i den forbindelse

INTERVIEW     Lydklippene, hvor Tove Jensen fortæller, er fra et interview lavet af Jesper Jørgensen, arkivar på Arbejdermuseet. Interviewet blev lavet d. 23. april 2019.

Herunder finder I alle opgaver og kilder, som I skal arbejde med

Til opgave 1-3 hører forskellige kilder, som I skal bruge for at svare på spørgsmålene. Det er både erindringskilder, hvor Tove Jensen husker tilbage på sin aktivisme, og forskellige andre kilder, som handler om de samme begivenheder. Opgave 4 er en refleksions- og diskussionsopgave, som samler op på jeres arbejde med kilderne. I arbejdet med erindringer kan I løbende notere, når I finder det tydeligt, at det er en erindring, I arbejder med. Det vil gøre det lettere for jer at svare på spørgsmålene i opgave 4.

Der er spørgsmål, hvor I skal reflektere over svaret og spørgsmål, hvor I skal diskutere, hvad I synes. I kan selvfølgelig kun diskutere, hvis I arbejder i grupper. Notér på et papir eller i et noteprogram en kort opsummering af, hvad I når frem til ved hvert spørgsmål.

Opgave 1

Læs spørgsmålene herunder først og gå derefter til kilden, som I finder lige under spørgsmålene.

Til opgaven her hører Kilde 1, hvor Tove Jensen fortæller om sine forældre og oplevelser i sin barndom.

Start med at lytte til kildepræsentationen og gå derefter til selve kilden.

Spørgsmål:

 1. Hvad lægger I mærke til i kilden? Hvorfor lige dette?
 2. Hvad fortæller Tove om sine forældre? Hvad lægger I mærke til i det?
 3. Hvordan har Toves baggrund og forældrenes måde at opdrage på påvirket hende?
 4. Hvorfor tror I, at Toves baggrund påvirker hende på denne måde?

Kilder til opgave 1

Kildepræsentation: Kilde 1

Lyt til klippet for at få konteksten til Kilde 1

Kilde 1: Erindring fra Tove Jensen

I klippet fortæller Tove Jensen om sine forældre og barndom. Erindringen er optaget d. 23. april 2019.

Opgave 2

Læs spørgsmålene herunder først og gå derefter til kilderne, som I finder lige under spørgsmålene.

Til opgaven her hører Kilde 2, hvor Tove Jensen fortæller om en demonstration i 1968 imod Vietnamkrigen samt Kilde 3, som er uddrag af et læserbrev om begivenhederne ved selvsamme demonstration.

Start med at lytte til kildepræsentationen til Kilde 2 og lyt derefter til selve kilden. Gør det samme med Kilde 3.

Spørgsmål:

 1. Hvad lægger I mærke til i Toves beskrivelse af demonstrationen? Hvad er jeres indtryk af begivenhederne ud fra Toves beskrivelse? Kom med citater fra Toves erindring, der underbygger eller eksemplificerer jeres indtryk.
 2. Sammenlign Toves beskrivelse med Preben Wilhjelms læserbrev. Giver de to beskrivelser det samme billede af demonstrationen og politiets handlinger i den? Kom med eksempler fra de to kilder.
 3. Preben Wilhjelm skriver, at der var talere (altså aktivister, som talte ved demonstrationen) ”der legede med ilden”. Hvad tænker I, at det betyder?
 4. Hvad tror I, at Preben Wilhjelms formål med retorikken i “Østerbro-bataljen” har været? Og hvorfor har det været hans formål?
 5. Hvorfor tror I, at Tove siger, at vi i dag ikke vil undre os over (politi)formen? Hvordan tror I, at denne oplevelse påvirker forholdet til politiet?
 6. Reflektér over og diskutér om der kan være gode grunde til, at politiet har handlet, som de gjorde i følge Toves, Prebens og andre aktivisters beskrivelser? Find både argumenter for og imod.

Kilder til opgave 2

Kildepræsentation: Kilde 2

Lyt til klippet for at få konteksten til Kilde 2

Kilde 2: Erindring fra Tove Jensen

I klippet fortæller Tove Jensen om en demonstration imod Vietnamkrigen i 1968. Erindringen er optaget d. 23. april 2019.

Kildepræsentation: Kilde 3

Lyt til klippet for at få konteksten til Kilde 3

Kilde 3: Uddrag af læserbrev

Læserbrevet har overskriften “Østerbro-bataljen” og er skrevet af Preben Wilhjelm. Det blev bragt i Dagbladet Politiken d. 4. maj 1968.

Opgave 3

Læs spørgsmålene herunder først og gå derefter til kilderne, som I finder lige under spørgsmålene.

Til opgaven her hører Kilde 4, hvor Tove Jensen fortæller om noget af det arbejde, aktivisterne gik i gang med efter demonstrationen samt Kilde 5, som er en plakat, De Danske Vietnamkomitéer udgav efter demonstrationen.

Start med at lytte til kildepræsentationen til Kilde 4 og lyt derefter til selve kilden. Gør det samme med Kilde 5.

Spørgsmål:

 1. Hvorfor oplevede Tove, at hendes egen og de andre venstrefløjsaktivisters forsamlingsfrihed var truet? Og hvorfor blev venstrefløjsaktivisterne egentlig overvåget?
 2. Hvorfor kunne det være vigtigt for aktivisterne at genkende de civile betjente på plakaten til demonstrationer?
 3. Tove siger, at hun ikke mente, at politiet selv havde fundet på, at de skulle gå så hårdt til demonstranterne. Hvad tænker I, at hun mener med det?
 4. Hvorfor rejste Tove og hendes medaktivister en retssag imod politiet? Hvad siger Tove om retssagen og hvorfor var den så vigtig?
 5. Hvad betyder det for Toves troværdighed, at der blev indsamlet mange vidneberetninger fra andre folk, der var til demonstrationen, og at vidneberetningerne blev brugt i den retssag, som Tove og hendes medaktivister rejste mod politiet efterfølgende?

Kilder til opgave 3

Kildepræsentation: Kilde 4

Lyt til klippet for at få konteksten til Kilde 4

Kilde 4: Erindring fra Tove Jensen

I klippet fortæller Tove Jensen om det arbejde, som aktivisterne gik i gang med efter demonstrationen. Erindringen er optaget d. 23. april 2019.

Kildepræsentation: Kilde 5

Lyt til klippet for at få konteksten til Kilde 5

Kilde 5: Plakat

Plakaten med titlen “Pas på!!” er lavet af De Danske Vietnamkomitéer. Den er ikke dateret, men den er sandsynligvis fra efter demonstrationen d. 27. april 1968.

Opgave 4

Denne opgave er en opsamling, hvor I skal reflektere over og diskutere kilderne og den aktivisme, som de beskriver.

Spørgsmål til brug af erindringskilder

 1. Arkivar Jesper Jørgensen taler i introfilmen om, at man i arbejdet med erindringskilder skal være opmærksom på, at det er en personlig bearbejdning af noget, der er sket – nogle gange for længe siden. Kan I identificere tegn på, at begivenhederne ligger langt tilbage og at Tove husker tilbage på dem? Hvis ja, kan det påvirke erindringens troværdighed? Hvorfor/ hvorfor ikke?
 2. Vurdér hvad erindringskilderne kan bruges til – hvad kan de fortælle os noget om, og hvad kan de ikke fortælle os noget om?
 3. Hvordan bliver det tydeligt, at vi arbejder med erindringskilder?
 4. Hvorfor skal vi arbejde med erindringer?

Spørgsmål til aktivismen, I har arbejdet med

Tove Jensen var en del af en bevægelse som kæmpede imod krigen i Vietnam og den amerikanske indblanding i den. De gjorde det bl.a., fordi flere millioner vietnamesere blev slået ihjel i krigen.

 1. Er det rimeligt, at aktivisterne gik efter enkelte betjente specifikt (som på plakaten) i deres arbejde med at afsløre politiets metoder? Prøv at finde argumenter, som er både for og imod og diskuter dem.
 2. Har I indtryk af, at Tove har ændret holdning til noget af den aktivisme, hun var en del af engang? Kom med eksempler, der underbygger jeres argumenter.
Erindringer om radikal aktivisme>

Udskoling / STX

Erindringer om radikal aktivisme

Dyk ned i seks forskellige kildepakker fyldt med radikal aktivisme.

Se de digitale kildepakker her
Ned med Verdensbanken!>

Udskoling / STX

Ned med Verdensbanken!

Kildepakke med erindring fra aktivisten Morten Thing om aktivisme mod Verdensbanken i 1970.

Se kildepakken her
En skærpet situation>

Udskoling / STX

En skærpet situation

Kildepakke med erindring fra aktivisten Morten Thing om aktivisme mod Vietnamkrigen i 1970.

Se kildepakken her
En 'kogebog' til Sydafrika>

Udskoling / STX

En 'kogebog' til Sydafrika

Kildepakke med erindring fra aktivisten Litten Hansen om aktivisme mod apartheid i 1960'erne.

Se kildepakken her
Boykot Sydafrika!>

Udskoling / STX

Boykot Sydafrika!

Kildepakke med erindring fra aktivisten Morten Nielsen om aktivisme mod apartheid i 1980'erne.

Se kildepakken her
Shell ud af verden!>

Udskoling / STX

Shell ud af verden!

Kildepakke med erindring fra aktivisten René Karpantschof om aktivisme mod apartheid i 1980'erne.

Se kildepakken her
x

🔺Køb din billet på forhånd 🔺