Fireburn

Danmarkhistoriens største arbejderopstand brød ud på øen St. Croix i Caribien 1. oktober 1878. Opstanden blev kendt som The Fireburn. // The largest labour riot in the history of Denmark broke out in the island of St. Croix on October 1. 1878. The rebellion became known as The Fireburn.

Fireburn Queen Mary Vægmaleri/mural @ Complex High School, St. Croix.

Her på siden findes kildemateriale som belyser Fireburn med udgangspunkt i arkivalier, mundtlige overleveringer og folklore. Materialet er udvalgt på baggrund af de særlige historiske metoder, der er nødvendige for at belyse begge sider af historien – ikke kun den, der findes i de danske arkiver. Materialet kan bruges af elever i udskolingen, på ungdomsuddannelserne og på læreruddannelserne – på begge sider af Atlanten.

//

This page contains a collection of source material highlighting Fireburn. The material is based on archival records as well as oral history and folklore. The selection is based on methodologies necessary to shed light on both sides of our shared history – not just the one found in the Danish colonial archives. The material is aimed at students in junior high, high school and college – on both sides of the Atlantic.

Arbejderoprøret 1878//The labour riot 1878

Oversigt og baggrund: Fireburn-oprøret

Overview and background: The Fireburn

Film

Kilde//Source: News2 Virgin Islands I AM QUEEN MARY interview with LaVaugh Belle (2018)

Kilder//Sources

Kilde//Source: St. Croix Avis om oprøret // Source: St. Croix Avis about the riot 1878

Kilde: Berlingske Tidende om oprøret 1878 // Source: Berlingske Tidende about the riot 1878

Kilde: Social-Demokraten om oprøret 1878 // Source: The Social Democrat about the riot 1878

Kilde: Illustreret Tidende om oprøret 1878 // Source: Illustrated Times about the riot 1878

Kilde: Vestindisk folkesang om oprøret i 1878 // Source: Cruzan carizo about the riot in 1878

Kilde: Dansk skillingsvise om oprøret i 1878 // Source: Danish chapbook song about the riot in 1878

Kilde: Plantageklokke ødelagt under oprøret i 1878 // Source: Plantation bell destroyed in the riot in 1878

Kilde: Baobab og erindringen om Fireburn // Source: The baobab and the memory of the Fireburn

Kilder: Mary Thomas’ fængselsprotokol // Sources: Mary Thomas’ prison records

Kilder: Mary Thomas’ mange ansigter // Sources: The many faces of Mary Thomas

Læsetips//Further reading

Bøger, artikler og links//Books, articles and links

Rigsarkivet//The National Archives: The three rebel queens

Nationalmuseet//The National Museum: Fireburn