Podcast om Retten til fri abort

Lyt til nedenstående podcast, som på 20 minutter introducerer til den historiske og nutidige kamp for fri abort både internationalt og i det danske rigsfællesskab. I podcasten møder du:

 • Pia Fris Laneth, forfatter og foredragsholder
 • Johannes Gregers Jensen, Sogneprovst ved Vor Frue Kirke
 • Katrin S. Kamban, aktivist i Frítt Val – En aktivistisk gruppe, der kæmper for fri abort på Færøerne
 • Sarah Sander Laugesen, formidlingsinspektør på Museum Vestsjælland
 • Amalie Stærke, undervisnings- og projektmedarbejder på Arbejdermuseet

Vi anbefaler dig at have noget klar at skrive med, mens du lytter til podcasten, så kan du nemmere huske, hvad der bliver sagt. Rigtig god fornøjelse.

Opgave 1 – Marie Nielsen og Jonathan Leunbach

Nedenfor finder I to citater.

Det ene er fra Marie Nielsen (1875-1951), der var kommunist og aktiv i det socialistiske forbund: Arbejderkvindernes Oplysningsforbund samt redaktør på forbundets magasin: Arbejderkvindernes Oplysningsblad.

Det andet citat er fra Jonathan Høegh von Leunbach (1884-1955), der var læge og som erklæret socialist ydede seksualoplysning og udførte illegale aborter på kvinder i mellemkrigstiden.

Læs eller lyt til de de to citater og diskuter følgende spørgsmål med din(e) makker(e):

 • Hvad siger Marie Nielsen og Dr. Leunbach egentlig?
 • Hvorfor tror I, at de siger, som de gør?
 • Hvem kritiserer de? Hvorfor mon de gør det?
 • Hvem sympatiserer de med? Hvorfor mon de gør det?
 • Hvad tror I, at de vil opnå med deres citater?
 • Hvad tænker I om det, de to siger? Hvorfor?

Marie Nielsen i Arbejderkvindernes Oplysningsblad (1932)

“Når I socialdemokratiske ministre i regeringen i så høj grad beskytter de ufødte børn, så gå en dag rundt i husvildebarakkerne, i de fattige arbejderkvarterer på Nørrebro, Vesterbro og Indre By osv. og se på de mange blege tuberkuløse og kirtelsvage børn og se, hvor I “beskytter” dem, som lykkelig “kom” til verden”. Vi arbejderkvinder kræver ikke, at kvinder, der intet lægekendskab har til svangerskabsafbrydelse, skal tilkendes ret til at afbryde svangerskabe. Men når det sker i dag, hviler ansvaret på jeres skuldre, fordi I ikke har sørget for, at lægerne kan gøre det under betryggende forhold … I sender kvinderne i armene på ukyndige folk, og I burde straffes derefter.”

Dr. Leunbach i Kvinden og Forplantningen (1933)

“Straffeloven var en “trussel overfor fredelige, arbejdsomme og ansvarsbevidste medborgere, nemlig overfor de kvinder, der er bleven frugtsommelige mod deres vilje, og som føler, at de hverken overfor sig selv, overfor de børn, de allerede har sat i verden, eller overfor samfundet som helhed, kan forsvare at sætte flere børn i verden. Straffeloven forhindrer disse kvinder i at få den fuldt forsvarlige hjælp, som lægerne kunne og burde yde dem. Og den driver dem i armene på de læger eller kvaksalvere, der forstår at tjene gode penge i ly af straffeloven, eller på medlidende hjælpere, som på grund af ukyndighed og mangel på læge-uddannelse kan forvolde stor fortræd på kvindernes legemer og ofte direkte forvolde deres død.”

Lyt til de to ovenstående citater + Opgaven

Lyt til Opgave 1 - Marie Nielsen og Jonathan Leunbach

Lyt til Marie Nielsen i Arbejderkvindernes Oplysningsblad

Lyt til Dr. Jonathan Leunbach i Kvinden og Forplantningen 

Opgave 2 – Arbejderkvindernes opråb

Arbejderkvindernes Oplysningsforbund rettede i 1929 henvendelse til Rigsdagen med fire krav til kvinders rettigheder til krop og seksualoplysning. Klik på kilden fra Arbejderkvindernes Oplysningsblad nedenfor og læs den højt med din(e) makker(e). Diskuter følgende spørgsmål:

 • Hvad får I at vide i kilden?
 • Hvorfor tror I, at det er arbejderkvinderne, der samler sig om de fire krav?
 • Hvad vil arbejderkvinderne opnå med de fire krav? Hvorfor mon?
 • Hvad tror I, at resten af samfundet og Rigsdagen tænkte og diskuterede, da de blev præsenteret for arbejderkvindernes krav? Hvorfor?
 • Hvor mange af kravene er senere blev indfriet og hvorhenne?

Lyt til Arbejderklassen og det sexuelle Spørgsmål + Opgaven

Lyt til Opgave 2 - Arbejderkvindernes opråb

Lyt til Arbejderklassen og det sexuelle Spørgsmål

Opgave 3 – Dr. Leunbach ud af fængsel

Jonathan Leunbach blev to gange sigtet for at foretage illegale aborter. Første gang i 1935 hvor han blev frikendt, men året efter i 1936 blev han igen sigtet. Her blev han idømt tre måneders fængsel. Klik på linket her, og find kilde tre.

Besvar følgende spørgsmål til kilde tre med din(e) makker(e):

 • Hvad ser I i kilden?
 • Hvorfor tror I, at man har filmet, at Dr. Leunbach kom ud af fængslet?
 • Hvad tror I, at formålet med fejringen af Dr. Leunbach har været?
 • Hvorfor tror I, at kvinderne har taget barnevogne med til fejringen af Dr. Leunbachs løsladelse?

Opgave 4 – Erindringer fra kvinder, der har fået foretaget illegale aborter

Nedenfor finder I to erindringer fra to kvinder, der har fået foretaget illegale aborter. Vælg én af de to erindringer og læs den med din(e) makkere. Når I læst jeres kilde, skal I diskutere følgende spørgsmål:

 • Hvad tænker I umiddelbart om jeres kilde? Hvilke følelser og tanker får I? Hvorfor?
 • Hvilken information får I fra jeres kilde? Hvorfor mon I får den?
 • Hvad tænker I om den situation, kvinderne (og mændene) har været i? Hvorfor?
 • Hvem ville I dele sådanne oplevelser med, som kvinderne står i? Hvem har kvinderne mon kunnet dele deres oplevelser med? Hvordan tror I, at det har påvirket dem?
 • Hvordan, tror I, at retten til fri abort kunne hjælpe kvinderne, der har delt deres erindringer?

Den fælles hemmelighed

Til kopi

Lægens udskamning

Skærmbillede 2023-03-18 kl. 17.49.37

Lyt til jeres valgte erindring + Opgaven

Lyt til Opgave 4 - Erindringer fra kvinder, der har fået foretaget illegale aborter

Lyt til Den fælles hemmelighed

Lyt til Lægens udskamning

Opgave 5 – Plakater fra Frítt Val

I Danmark har kvinder ret til at få foretaget abort ind til 12. uge, men på Færøerne har kvinderne ikke samme rettigheder. Frítt Val kæmper for at opnå fri abort. Nedenfor finder I et udvalg af deres grafiske materialer og plakater. I skal analysere kilderne og diskutere følgende spørgsmål:

 • Hvad tænker I umiddelbart om grafikken? Hvorfor?
 • Hvilke symboler finder I i det grafiske materiale? Hvorfor tror I, at I finder dem?
 • Hvad er budskabet på grafikkerne? Hvorfor? Og er det det samme?
 • Hvad, tror I, at formålet med denne form for grafik er?
 • Hvem, tror I, at materialet henvender sig til? Hvorfor?
 • Hvordan kunne grafikken alternativt se ud? Hvorfor?

Lyt til Opgave 5 - Plakater fra Frítt Val

Lyt til Opgave 5 - Plakater fra Frítt Val

Opgave 6 – Abortrettigheden i grundloven?

I 2022 argumenterede Pia Olsen Dyhr (formand for SF) på Twitter for, at abortrettigheden skulle indskrives i grundloven. Malthe Bregenhøj Nielsen (social- og sundhedsordfører, Konservativ Ungdom) argumenterede imod Pia Olsen Dyhr i Berlingske Tidende.

Læs de to nedenstående uddrag af Pia Olsens Dyhrs argumentation for, hvorfor abortrettigheden skal skrives ind i loven, og Malthe Bregenhøj Nielsens argument for, hvorfor rettigheden ikke skal skrives ind i grundloven.

Med din(e) makkere, skal I på baggrund af de to kilder diskutere, hvorvidt I mener, at abortrettigheden skal indskrives i grundloven, og hvorfor I mener det.

Hvis I ønsker at læse Malthe Bregenhøj Nielsens fuld indlæg i Berlingske Tidende, kan I finde det her.

Lyt til de to kilder + Opgaven

Opgave 6 - Abortrettigheden i grundloven?

Lyt til Pia Olsen Dyhrs tweet

Lyt til Malthe Bregenhøj Nielsens indlæg

Vil I arbejde videre med kilderne?

Vil I arbejde videre med kilderne, der er en del af podcasten, kan I her lytte til længere uddrag fra interviewet. I kan blandt andet anvende kilderne i et projektarbejde om: ligestilling, kvindekamp, feminisme, rødstrømperne, (menneske)rettigheder samt etik.

Pia Fris Laneth – forfatter og foredragsholder

Johannes Gregers Jensen – Sogneprovst ved Vor Frue Kirke

Katrin S. Kamban – aktivist i Frítt Val

Pia Fris Laneth – forfatter og foredragsholder – om Færøerne

Undervisningsprojektet er støttet af: Kvinderådet, Kvindernes Bygnings Fond og BUPL

Grafik er produceret af: Katrine Bælum

Podcast er produceret af: Sarah Sander Laugesen