Podcast om Retten til ligeløn

Lyt til nedenstående podcast, som på 20 minutter introducerer til den historiske og nutidige kamp for retten til ligeløn i Danmark samt til de nyeste ligelønsstatistikker både nationalt og internationalt. I podcasten møder du:

 • Lasse Folke Henriksen, lektor ved CBS, institut for organisation og ph.d. i sociologi.
 • Anja C. Jensen, forbundsformand for HK og medarrangør af “Kvindernes sidste arbejdsdag”.
 • Nicoline Sjøberg, operationssygeplejerske på Rigshospitalet i København.
 • Sarah Sander Laugesen, producer og formidlingsinspektør på Museum Vestsjælland.
 • Amalie Stærke, undervisnings- og projektmedarbejder på Arbejdermuseet.

Vi anbefaler dig at have noget klar at skrive med, mens du lytter til podcasten, så kan du nemmere huske, hvad der bliver sagt. Rigtig god fornøjelse.

Opgave 1 – Her hviler ligelønnen

Ulla Dahlerup (1942-) er en dansk journalist, forfatter og debattør. I 1960’erne og 1970’erne agiterede hun for kvindens ret til selvbestemmelse og til ligeløn.

Klik på kilden herunder og diskuter efterfølgende nedenstående spørgsmål med din(e) makker(e):

 • Hvad er jeres umiddelbare tanker om kilden? Hvorfor?
 • Hvad får I at vide i kilden?
 • Hvilken genre er den? Hvorfor har den mon den genre?
 • Hvad har Ulla Dahlerup villet opnå med den? Hvorfor?
 • Prøv at Google “Ligeløn 1971” og sammenhold den viden, I får gennem jeres fund på Google med den information, I finder i kilden fra Ulla Dahlerup. Hvad tænker I nu om kilden? Hvorfor?

Skærmbillede 2023-05-17 kl. 20.56.39

Kilden blev bragt i BT d. 27. februar 1971.

Lyt til Opgave 1 - Her hviler ligelønnen

Lyt til Opgave 1 - Hver hviler ligelønnen

Kilde - Her hviler ligelønnen

Opgave 2 – Vi kræver ligeløn

Nedenfor finder I et klip på to minutter fra Lisbeth Dehn Holgersens dokumentarfilm “Vi kræver ligeløn” (1972). I dokumentarfilmen følger man Arbejderkvindernes kamp for ligeløn i 1971, hvor de kæmpede for, at fagforbundet LO ikke skulle underskrive overenskomsten, hvis ikke ligelønskravet var opfyldt.

Se klippet og diskuter følgende spørgsmål med din(e) makker(e):

 • Hvad får I af information i klippet?
 • Hvilken tendens er der i speaken? Hvorfor tror I?
 • Hvem er der sym- og antipati for i speaken? Hvorfor?
 • Hvad tror I, at formålet med filmen har været? Hvorfor?
 • Hvorfor tror I, at instruktøren, Lisbeth Dehn Holgersen, har lavet dokumentaren?
 • Hvorfor tror I, at så mange støttede op om ligelønskravet

Lyt til Opgave 2 - Vi kræver ligeløn

Lyt til Opgave 2 - Vi kræver ligeløn

Opgave 3 – Historiens kamp for ligeløn

Nedenfor finder I et udvalg af billeder. I skal analysere kilderne og diskutere følgende spørgsmål:

 • Hvad er jeres første tanker om billederne?
 • Hvilket billede kan I bedst lide? Hvorfor?
 • Hvilket billede kan I mindst lide? Hvorfor?
 • Hvilken information får I fra billederne?
 • Er der noget, der går igen på tværs af tid? Hvis der er, hvad er det så? Og hvorfor mon?
 • Er der noget, der går igen på tværs af billederne? Hvis der er, hvad er det så? Og hvorfor mon?
 • Er der nogle symboler på billederne?
 • Hvordan tror I, at de mennesker, I ser på billederne, har haft det, mens billedet blev taget? Og hvad, tror I, at de har tænkt? Hvorfor?
 • Hvorfor tror I, at de her billeder er blevet taget og gemt?

Lyt til Opgave 3 - Historiens kamp for ligeløn

Lyt til Opgave 3 - Historiens kamp for ligeløn

Opgave 4 – Ligelønssange

Nedenfor finder I udvalgte sange, der tematiserer ligeløn. I skal klikke på sangene og udvælge én af dem. Diskuter og analyser jeres valgte sangkilde ud fra nedenstående spørgsmål:

 • Hvorfor valgte I den sang, I gjorde?
 • Hvorfor tror I, at jeres sang har den titel, den har?
 • Hvad er budskabet i jeres sang? Hvorfor?
 • Hvad tænker I om budskabet? Hvorfor?
 • Hvad har afsenderne af kilden villet med sangen?
 • Hvem er modtagerne af sangen?
 • Hvorfor, tror I, at man bruger sangen som genre?
 • Er der nogle symbolikker i sangen? Hvorfor og hvad skal det bruges til?
 • Prøv individuelt at vælge en strofelinje ud, som I finder spændende, mærkelig, sjov, fed eller lignende. Argumenter for, hvorfor I valgte lige de strofelinjer.

Opgave 4 - Ligelønssange

Lyt til Opgave 4 - Ligelønssange

Kilde 1 - Kampsang

Kilde 2 - Ligelønsvise

Kilde 3 - Lav samfundet om

Opgave 5 – Ligeløn i dag

Nedenfor finder I udvalgte billeder. Det ene er en kort opsummering af Lasse Folke Henriksens forskning, det andet er en tabel over lønforholdene i de deltagende lande, som Lasse Folke Henriksen undersøgte, og det tredje er et udsagn fra Rikke Halberg, museumsinspektør på Arbejdermuseet fra 2023.

Klik på billederne og diskuter følgende spørgsmål med din(e) makker(e).

 • Overrasker kilderne jer? Hvordan? Hvorfor/Hvorfor ikke?
 • Hvad tænker I om kilderne?
 • Hvorfor tror I, at det opfattes som fake news, at der ikke er ligeløn i Danmark?
 • Hvad kan vi gøre for, at løngabet ikke opfattes som fake news? Hvorfor?

Links til kilder:

CBS og Lasse Folke Henriksen. 

Information.

Lyt til Opgave 5 - Ligeløn i dag

Lyt til Opgave 5 - Ligeløn i dag

Kilde 1 - Forskel på løn

Kilde 3 - Rikke Lie Halberg

Opgave 6 – Værdien af arbejde

Tjenestemandsreformen 1969 var en politisk reform, hvor man indplacerede forskellige faggrupper i et lønhierarki. Dette vil sige, at arbejdets indplacering har indflydelse på, hvor meget man får i løn. Tjenestemandsreformen fra 1969 er en af årsagerne til, at der i Danmark er et løngab, selvom “Ligelønsloven” blev vedtaget i 1976. Nedenfor finder I en liste over de jobfunktioner, der blev indplaceret samt en grafik produceret af Institut for Menneskerettigheder.

 • Læger
 • Gymnaiselærere
 • Lokomotivfører
 • Bibliotikarer
 • Folkeskolelærere
 • Politibetjenete
 • Sygeplejersker
 • Jordemødre
 • Socialrådgivere
 • Fængselsbetjente
 • Pædagoger
 • SOSU-assistenter
 • Postbude

Diskuter nedenstående spørgsmål med din(e) makker(e):

 • Hvad viser grafikken? Hvilken information får I fra den?
 • Hvorfor tror I, at Institut for Menneskerettigheder, sætter fokus på ligeløn og Tjenestemandsreformen 1969?
 • Hvilken værdi, mener I, de forskelige jobfunktioner skaber? Hvorfor?
 • Kan man give løn efter værdi? Hvorfor/Hvorfor ikke?
 • Hvis man overhovedet kan give løn efter værdi, hvem ville I så mene, skulle have mere i løn? Argumenter for jeres valg.

Kilde:

Institut for Menneskerettigheder.

Lyt til Opgave 6 - Værdien af arbejde

Lyt til Opgave 6 - Værdien af arbejde

Kilder til yderligere fordybelse

Hvis I vil arbejde videre med nogle af de perspektiver, som kilderne i podcasten: Retten til ligeløn kom ind på, kan I dykke ned i et længere uddrag fra interviewet til podcasten, end formatet gav anledning til.

Kildeuddragene er også oplagte at anvende til projekter om: Rødstrømper, ligestilling, feminisme, det moderne arbejdsmarked, kvindekamp, feministisk økonomi, omsorgsarbejde eller lignende.

Lasse Folke Henriksen, lektor ved CBS, institut for organisation og ph.d. i sociologi

Anja C. Jensen, forbundsformand for HK, aktiv i “Kvindernes sidste arbejdsdag”

Nicoline Sjøberg, operationssygeplejerske på Rigshospitalet i København

Lasse Folke Henriksen om, hvordan vi kan opnå ligeløn

Undervisningsprojektet er støttet af: Kvinderådet, Kvindernes Bygnings Fond og BUPL

Grafik er produceret af: Katrine Bælum

Podcast er produceret af: Sarah Sander Laugesen