Tyendet

Tjenestefolket fik nok

 • MÅLGRUPPE
  Udskoling og STX/HF
 • FAG
  Historie, dansk
 • TYPE UNDERVISNINGSMATERIALE
  * Digitaliserede kilder til tyendets vilkår og kampe i starten af 1900-tallet.
  * Lærervejledning
  * Temaer og arbejdsspørgsmål til elever
  * Film om tyendet
  * Fotos af tyende
  * Links

Tyendet – Tjenestefolket fik nok

Tyende. Folkehold. Tjenestefolk.

Det store tavse flertal af tjenende mennesker fra tjenestepiger, karle, vogterdrenge og gåsepiger til vaskekoner holdt samfundet i gang gennem arbejde i hus og på landet.Tyendets liv og arbejdsforhold fylder ikke meget i historiebøger. Og selv har de sat få spor indtil i starten af 1900-tallet, hvor først tjenestepiger og senere landarbejderne begyndte at organisere sig og kæmpe for bedre forhold.

Tyendet fik stemmeret ved ændring af Grundloven i 1915, men hørte formelt set under husbonden i en hustand indtil 1921.

Kilder til undervisning

Her på siden kan du komme tættere på tyendets liv gennem deres egne kilder; digitaliserede fagblade produceret af tjenestepiger og landarbejdere fra starten af 1900-tallet. Du finder alt til din undervisning om tyendet. Dyk ned i tyendets arbejdsforhold, boligforhold og kampe for et mere retfærdigt arbejdsliv.

Du finder lærervejledning, elevside, kilder, film og fotos lige til at bruge i undervisningen nedenfor.

Undervisningsmateriale

Lærervejledning

Læringsmål, arbejdsspørgsmål, litteratur og links

Elevside med opgaver

Intro til tyendet gennem film, fotos og tekster. Opgaver til videre arbejde med tyendet og dets egne kilder.

Film om tyendet

Kort introduktion til tyendet og kilder om og af tyendet

--------------------------------------- KILDER - TYENDET -----------------------------------

Fem skudsmålsbøger 1835-1890

Skudsmålsbøgerne fortæller noget om tyendets ansættelser og arbejdspladser.

Tjenestepiger

Meddelelser fra Københavns Tjenestepigeforening, nr. 1, (1900)

Det første faglige blad som tjenestepigerne udgav. Her kan man læse om deres program og målsætning

Tjenestepigernes Blad, nr. 8, (15. april 1904)

Her kan man bl.a. læse en beskrivelse af tjenestepigernes boligforhold.

Tjenestepigernes Blad, nr. 22 (15. november 1908)

Her kan man bl.a. læse en beskrivelse af boligforholdene.

Husassistenten, nr. 6 (15. juni 1921)

Tjenestepigernes fagblad har nu ændret navn til Husassistenten. Læs bl.a. en beskrivelse af og kommentarer til den nye medhjælperlov, der skulle erstatte Tyendeloven.

Husassistenten, nr. 12 (15. december 1921)

Her kan man læse om tjenestepigernes syn på den nye medhjælperlov.

Landarbejdere / Tyende

Jeppe Aakjær: ”Et Spørgsmaal”. Skive Folkeblad, 1890.

Aakjær beskriver et karlekammer, han har set. Han genbruger senere beskrivelsen i romanen Vredens Børn.

Tyendebladet, nr. 1, (6. okt. 1907)

Landarbejdernes første blad. Læs Jeppe Aakjærs "Tyende-Sang" og hvad landarbejderne ville med deres fagforening.

Tyendebladet, nr. 8 (24. november 1907)

Her kan man bl.a. læse om karlekamrene.

Tyendebladet, nr. 15 (12. januar 1908)

Her kan man bl.a. læse om karlekamrene

Tyendebladet, nr. 20 (16. februar 1908)

Her kan man bl.a. læse om karlekamrene.

Tyendebladet, nr. 47 (23. august 1908)

Her kan man bl.a. læse om karlekamrene.

LINKS

Danmarkshistorien.dk

Læs mere om tyendes valgret

Dorte Chakravarty

Podcast om afskaffelse af tyendeloven

Foredrag om Marie Christensen

Se foredrag om tjenestepigernes forkæmper

Frydenlunds His2rie.dk

Flere digitaliserede kilder om tyendet