Læreruddannelser

Eksterne læringsmiljøer udvider læringsrummet og tilgodeser det faktum, at elever lærer forskelligt!

Arbejdermuseet har flere års erfaring med tætte samarbejdsprojekter med en række læreruddannelser. Vi tilbyder workshops, hvor de lærerstuderende kommer helt tæt på den pædagogiske og didaktiske tænkning og viden, der ligger til grund for tilrettelæggelsen af læreprocesser på Arbejdermuseet.

I workshoppen stifter de lærerstuderende personligt kendskab til et udvalg af vores undervisningsaktiviteter, der lægger op til refleksion, selvstændig tankevirksomhed, analyse og vurdering af eksterne læringsmiljøers potentialer for at understøtte lære- og dannelsesprocesser.

Som lærerstuderende har du også mulighed for at bruge Arbejdermuseet i forbindelse med for eksempel bachelor-opgaven, specialiseringsmoduler og lignende. Ønsker du at observere undervisning, skal du som udgangspunkt selv aftale dette med en lærer, for eksempel på din praktikskole.

Kontakt

Henvendelser vedrørende workshops eller samarbejde kan ske via skoletjeneste@arbejdermuseet.dk.