Publikationer

Vi udvikler løbende undervisningsmaterialer med tematikker knyttet til arbejdsliv, hverdagsliv og fællesskaber. Materialerne kan downloades gratis, og visse kan også bestilles som fysiske klassesæt.

Materialerne understøtter undervisningsforløb på museet, men kan også bruges uden et fysisk besøg på institutionen.

Mellemtrin

Læring børn-pa-arbejde-arbejdermuseet

Børn på arbejde (1991)

Materialet fortæller om børnearbejde i byen efter industraliseringen. Hvordan var et børnearbejderliv – hvordan boede man, hvordan spiste man, hvor kunne man lege og fik man lov til at gå i skole?

hverdagsliv-foer-og-nu

Hverdagsliv før og nu
Formålet med undervisningsmaterialet er at udvikle og styrke elevernes strategier og kompetencer inden for faglig læsning og skrivning. Materialets opbygning tager udgangspunkt i den genrepædagogiske model, Teaching Learning Cycle og indeholder forskellige teksttyper og opgaver.

Kan bestilles som klassesæt. Sættet er gratis, der betales blot for porto.

NB: Leveringstiden er op til 14 dage.

familiens-liv-og-hverdag-uvmateriale

Familiens liv og hverdag omkring år 1900
Materialet er oplagt som udgangspunkt for elevernes arbejde med hverdagsliv omkring år 1900. Det fokuserer på hverdagsbegreber som arbejde, økonomi, boligforhold – og leg.

Udskoling og ungdomsuddannelser

Slaget på fælleden uvmateriale

Slaget på fælleden
Materialet giver en introduktion til begivenhederne i tiden op til den første åbne konfrontation mellem myndighederne og den spirrende arbejderbevægelse i København den 5. maj 1872.

kanslergadeforliget-uvmateriale

Kanslergadeforliget
Materialet giver et indblik i Kanslergadeforliget og perioden omkring forliget ud fra tematikkerne ungdom, arbejdsløshed og demokrati.

Der var engang en historie
Materialet er målrettet STX og giver eleverne en grundig introduktion til historisk kildekritik og fagbegreber, der knytter an til det historiske kildearbejde. Endvidere giver materialet eleverne en fornemmelse af arkivernes samfundsmæssige relevans samt ideer til, hvordan Arbejderbevægelsens Bibliotek & Arkiv (ABA) kan indgå i deres historieundervisning.

thumbs-en_familie_flytter_til_byen-pdf-1338375054

En familie flytter til byen
I 1882 flytter det unge ægtepar Karen Marie og Peter Martin Sørensen ind til København. Det er maskinernes og mulighedernes by, og i materialet veksles der mellem familiens lille hverdagshistorie og den store historie, som den folder sig ud i industrialiseringens Danmark i perioden 1882-1915.

kvinders-valgret-uvmateriale

Kvinders valgret
Siden 1849 har man diskuteret hvilke befolkningsgrupper der har været egnede til politiske rettigheder i form af valgret. I 1915 opnår kvinder og tyende valgret, og antallet af stemmeberettigede danskere mere end fordobledes. I materialet får eleverne en gennemgang af perioden op til kvinders valgret samt en perspektivering i forhold til kvinders fortsatte kamp for ligestilling.

fanget-bag-aabne-doere-uv-materiale

Fanget bag åbne døre
Handler man med mennesker i dag? Svaret er desværre ja. Materialet giver eleverne en indgang til emnet trafficking og menneskehandel og tager udgangspunkt i prostituerede og handlede kvinder i københavnsområdet.

folkets-aarhundrede-uvmateriale

Folkets århundrede
Materialet er oplagt at bruge som gennemgang af den tidlige arbejderbevægelse samt velfærdsstatens udvikling i Danmark. Materialet indeholder desuden en række forslag til arbejdsspørgsmål.

farlig-ungdom-uvmateriale

Farlig ungdom
Materialet sætter fokus på 1950’erne ud fra et ungdomsperspektiv. Begrebet teenager opstår, og den amerikanisering, man oplever efter krigen, udfoldes i stigende grad inden for mode, musik og film.

industrikultur07_cover

Industrikultur i Danmark 1850 – 1914

Antologien er målrettet undervisning i gymnasiet og andre ungdomsuddannelser med bidrag fra Arbejdermuseet, Teknisk Museum, Nationalmuseet, Statens Museum for kunst m.fl. Indholdsmæssigt spænder antologien fra industrisamfundets teknologi over arbejderbevægelsen og Septemberforliget til byplanlægning og billedkunst. Her på siden findes et uddrag om arbejderbevægelsen, men for de interesserede kan hele antologien lånes på biblioteket.

læring kold krig og kiksekage

Kold krig og kiksekage

Arbejderfamiliens hverdag i Danmark fra 1945 og frem til slutningen af 1950’erne set i lyset af nationale og internationale politiske strømninger og deres betydning for almindelige danskeres hverdagsliv.

 

Andre sider… Forside thumbnail

Andre sider af kvinder og tyendes stemmeret (1915)

Materialet er målrettet STX, og sætter fokus på Grundlovsændringen i 1915, hvor kvinder og tyende tog stemmeret. Kilder og fotos som ikke tidligere har været publiceret er med til at fortælle historien om kvinder og tyendes kamp for social og juridisk ligestilling i 1900-tallets første årtier.