DU2: Familien Sørensen

Bolig, arbejde og fritid er kernepunkterne i undervisningsforløbet "DU2: Familien Sørensen". I forløbet bliver hverdagslivet for en arbejderfamilie for 130 år siden sanseligt, levende og nærværende, og så sammenligner vi det med kursisternes egne liv i dag.

Gruppe 3 – køkken
Med Familien Sørensens autentiske livshistorie som omdrejningspunktet i undervisningen arbejder kursisterne med temaerne bolig, fritid og arbejde. Hvordan var det egentlig at bo i København for en arbejderfamilie for over 130 år siden? Hvilke muligheder var der for at få arbejde? Hvad mon de lavede i deres fritid? Og hvordan er det egentlig forskelligt fra nutidens arbejds-, fritids- og boligforhold?

Undervisningen foregår i en sanselig udstilling, der understøtter, at kursisterne, uanset deres baggrund og erfaringer, kan spejle sig i fortiden og sammenligne med deres eget liv i dag. Gennem dialog, gruppearbejde og præsentationer i undervisningen er kursisterne meget aktive, de får brugt deres dansk i en ny sammenhæng og styrket både deres kommunikative og sociokulturelle kompetencer.

Fotograf_Mark_Thyrring_Web1920x1080 (60)

Det forventes, at kursisterne behersker dansk svarende til modul 4-6, så de kan deltage aktivt i undervisningen og få det fulde udbytte af den.

Tid og antal

Undervisningsforløbet varer 1,5 time. Der kan være op til 15 kursister på et forløb.

Pris

600 kr.

Book forløbet her

Såfremt tidspunktet ikke passer kontakt os da, så kan vi finde en løsning.

Materialer til undervisningen

Til undervisningen har vi udviklet et specielt materialesæt med henholdsvis opgaver og lærervejledning, som kan bruges på sprogskolen både før og efter besøget på Arbejdermuseet. Materialet skaber en god sammenhæng mellem undervisning på sprogcentret og på museet, og så giver det mulighed for et længere tematisk forløb med stort udbytte og dybere transferprocesser. Opgaverne er varierede læse-, skrive- og mundtlige øvelser, der bygger på kendte opgavestrukturer fra sprogskolen. Materialet indeholder desuden modultestforberedende opgaver.

Opgaverne er tilpasset sprogskolernes virkelighed med skiftende fremmøde, og de kan laves uden deltagelse i undervisningen på museet og vice versa.

Føropgaver

Lærervejledning til føropgaver

 Efteropgaver

Lærervejledning til efteropgaver

Indholdet i undervisningen og i det tilhørende materiale retter sig mod emner som ud fra bekendtgørelsen for danskuddannelsen til voksne udlændinge med flere, er centrale at beskæftige sig med på DU2-modul 4-6, herunder:

  • Arbejde (arbejdsformer før og nu, fagforeninger)
  • Hverdagsliv og medborgerskab (Danmark før og nu – industrialisering, arbejde og familie, indblik i samfundsudvikling og levevilkår i perioden)
x

🔺Køb din billet på forhånd 🔺