DU3: Kampen for det gode arbejdsliv

Hvad er et godt arbejdsliv? Oplev udviklingen af det danske arbejdsmarked gennem arbejdskampe i forløbet til DU3 modul 4-5.

888 demonstration[1] kopi
Kilde: Arbejdermuseet & ABA
Det danske arbejdsmarked er grundlagt på kampe og kompromiser og udvikles fortsat deraf. Kampe, der kæmpes, og kompromiser, der indgåes mellem arbejdsmarkedets parter. I forløbet kommer kursisterne tæt på kampene om det gode arbejdsliv fra slutningen af 1800-tallet og til i dag. Hvad er der egentlig blevet kæmpet for? Hvad er et godt arbejdsliv i dag? Og er der stadig noget, der er væd at kæmpe for i fremtiden?

Undervisningen er tilrettelagt så kursisterne kommer sprogligt og refleksivt på banen. Gennem dialog, oplæg og gruppearbejde i udstillingen bliver resultaterne af arbejdskampe om arbejdstid, løn, ferie og ligestilling sat i forhold til kursisternes eget liv, baggrunde og erfaringer. Undervisningen er udviklet specifikt til DU3 modul 4-5 og styrker deres kommunikative såvel som sociokulturelle kompetencer.

Fotograf_Mark_Thyrring_Web1920x1080 (23)

Tid og antal

Undervisningsforløbet varer 1,5 time. Der kan være op til 15 kursister på et forløb.

Pris

600 kr.

BOOK FORLØBET HER

Materialer til undervisningen

Til undervisningen hører et specielt udviklet materialesæt med opgaver og lærervejledning, der kan bruges på sprogskolen før og efter besøget på Arbejdermuseet. Materialet skaber en god sammenhæng mellem undervisning på sprogcentret og på museet, og giver mulighed for et længere tematisk forløb med stort udbytte. Materialet består af forskelligartede opgaver, der bygger på kendte opgavestrukturer fra sprogskolen. Opgaverne varierer i niveau mellem start modul 4 – slut modul 5, og materialet indeholder ligeledes modultestforberedende opgaver.

Opgaverne er tilpasset sprogskolernes virkelighed med skiftende fremmøde og de kan laves uden deltagelse i undervisningen på museet og vice versa. Hent det tilhørende materiale her.

Føropgaver – om temaerne arbejdere, arbejdsmarked

Lærervejledning til før-opgaver

Efteropgaver – om temaerne fritid, ferie og fagforeninger

Lærervejledning til efter-opgaver

Danskuddannelsens bekendtgørelse

Indholdet i undervisningen og i det tilhørende materiale retter sig mod emner, som ud fra bekendtgørelsen for danskuddannelsen til voksne udlændinge m.fl., er centrale at beskæftige sig med på DU3 modul 4-5, herunder:

  • Arbejde (fokus på arbejdsmarkedet, rettigheder, udvikling, kursisternes egne præferencer)
  • Medborgerskab (arbejdsmarkedets udformning er skabt gennem kampe og kompromiser af aktive medborgere)
  • Danmark før og nu (udviklingen fra landbrugssamfund til industrisamfund berøres)
  • Ligestilling (diskussion af ligestilling ift. løn og til arbejde i og udenfor hjemmet)

 

 

 

 

 

 

x

♦️ VI HAR ÅBENT – LÆS RETNINGSLINJER FOR BESØG ♦️