DU3: Kampen for det gode arbejdsliv

Hvad er et godt arbejdsliv? I forløbet "DU3: Kampen for det gode arbejdsliv" til modul 4-5 kan I opleve og gå på opdagelse i udviklingen af det danske arbejdsmarked gennem tidens arbejdskampe.

888 demonstration[1] kopi
Kilde: Arbejdermuseet & ABA
Det danske arbejdsmarkedet er grundlagt på henholdsvis kampe, der kæmpes, og kompromiser, der indgåes mellem arbejdsmarkedets parter, og det er fortsat deraf, arbejdsmarkedet udvikler sig. I forløbet DU3: Kampen for det gode arbejdsliv kommer kursisterne helt tæt på kampene om det gode arbejdsliv fra slutningen af 1800-tallet og frem til i dag. Hvad er der egentlig blevet kæmpet for? Hvad er et godt arbejdsliv i dag? Og er der stadig noget, der er væd at kæmpe for i fremtiden?

Undervisningen er tilrettelagt, så kursisterne kommer sprogligt og refleksivt på banen. Gennem dialog, oplæg og gruppearbejde i udstillingen bliver resultaterne af arbejdskampe om arbejdstid, løn, ferie og ligestilling sat i forhold og perspektiveret til kursisternes egne liv, baggrunde og erfaringer. Undervisningen er udviklet specifikt til DU3 modul 4-5 og styrker deres kommunikative såvel som sociokulturelle kompetencer.

Fotograf_Mark_Thyrring_Web1920x1080 (23)

Tid og antal

Undervisningsforløbet varer 1,5 time. Der kan være op til 15 kursister på et forløb.

Pris

600 kr.

Book forløbet her

Såfremt tidspunktet ikke passer kontakt os da, så kan vi finde en løsning.

Materialer til undervisningen

Til undervisningen har vi udviklet et specielt materialesæt med henholdsvis opgaver og lærervejledning, som kan bruges på sprogskolen både før og efter besøget på Arbejdermuseet. Materialet skaber en god sammenhæng mellem undervisning på sprogcentret og på museet, og så giver det mulighed for et længere tematisk forløb med stort udbytte og dybere transferprocesser. Opgaverne er varierede læse-, skrive- og mundtlige øvelser, der bygger på kendte opgavestrukturer fra sprogskolen. De varierer i niveau mellem start modul fire og slut modul fem, yderligere indholder materialet modultestforberedende opgaver.

Opgaverne er tilpasset sprogskolernes virkelighed med skiftende fremmøde, og de kan laves uden deltagelse i undervisningen på museet og vice versa. Hent det tilhørende materiale her.

Føropgaver – om temaerne arbejdere, arbejdsmarked

Lærervejledning til før-opgaver

Efteropgaver – om temaerne fritid, ferie og fagforeninger

Lærervejledning til efter-opgaver

Danskuddannelsens bekendtgørelse

Indholdet i undervisningen og i det tilhørende materiale retter sig mod emner, som ud fra bekendtgørelsen for danskuddannelsen til voksne udlændinge med flere, er centrale at beskæftige sig med på DU3 modul 4-5, herunder:

  • Arbejde (fokus på arbejdsmarkedet, rettigheder, udvikling, kursisternes egne præferencer)
  • Medborgerskab (arbejdsmarkedets udformning er skabt gennem kampe og kompromiser af aktive medborgere)
  • Danmark før og nu (udviklingen fra landbrugssamfund til industrisamfund berøres)
  • Ligestilling (diskussion af ligestilling ift. løn og til arbejde i og udenfor hjemmet)
x

🔺Køb din billet på forhånd 🔺