Udviklingsprojekter

Arbejdermuseets udviklingsprojekter er et pædagogisk og didaktisk laboratorium. Herfra udfordrer og eksperimenterer vi løbede med museumsrummet og kulturarvens potentiale for at engagere børn og unge i historien, demokratiske processer og tage del i aktuelle sociale og politiske spørgsmål.

laering_udskoling 3

I september 2019 blev museet tildelt en af de mest prestigefyldte, internationale museumspriser, DASA Award. Prisen blev givet for museets innovative undervisningsaktiviteter og indsatsen for at styrke børn og unge demokratiske kompetencer og selvtillid gennem møder med historie og kulturarv.

Sammen er vi stærkere

Centralt for alle udviklingsprojekter er et tæt samarbejde med elever, lærere og andre relevante aktører inden for uddannelsesområdet. Inden for de senere år har vi fx samarbejdet med en lang række læreruddannelser, Falihos, Kraftwerket, Danske Skoleelever, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Erhvervsskolernes Elevorganisation, NEXT, Frederiksberg TEC, Ungdomsbureauet, Danmarks Pædagogiske Universitet m.fl

Partnerskab med Skoletjenesten

Arbejdermuseet samarbejder med Skoletjenesten – Videncenter for eksterne læringsmiljøer  i udviklingen af undervisningstilbud. Skoletjenesten arbejder for at udnytte den pædagogiske værdi i kulturinstitutionernes særlige læringsrum, så læring, oplevelse og faglighed kan gå hånd i hånd. Det sker gennem videndeling og samarbejde med regioner, kommuner, kulturinstitutioner, uddannelsessteder og nationale aktører i sektoren af eksterne læringsmiljøer.

Vær med!

Har du ideer til et fælles udviklingsprojekt, eller er du interesseret i at høre mere om de enkelte projekter, er du meget velkommen til at kontakte os:
Programchef Linda Nørgaard Andersen lna@arbejdermuseet.dk
Undervisnings- og udviklingsansvarlig Ane Riis Svendsen, ars@arbejdermuseet.dk