Udviklingsprojekter

I Arbejdermuseets pædagogiske udviklingsprojekter udfordrer og eksperimenter vi med museumsrummet og historiens potentialer for at styrke børn og unges læring, demokratiske kompetencer og selvtillid.

laering_udskoling 3

Vores udviklingsprojekter har alle til formål at øge vores pædagogiske og didaktiske viden om undervisning, lære- og dannelsesprocesser i eksterne læringsmiljøer. Den viden, vi oparbejder, stiller vi til rådighed for alle interesserede på hjemmesiden, i artikler, gennem oplæg og ved direkte kontakt.

Samarbejde med andre

Centralt for alle udviklingsprojekter er et tæt samarbejde med elever, lærere og andre relevante aktører inden for uddannelsesområdet. Inden for de senere år har vi fx samarbejdet med en lang række læreruddannelser, Falihos, Kraftwerket, Danske Skoleelever, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Intrface, Ungdomsbureauet, Danmarks Pædagogiske Universitet m.fl

Partnerskab med Skoletjenesten

Arbejdermuseet samarbejder med Skoletjenesten i udviklingen af undervisningstilbud. Skoletjenesten arbejder for at udnytte den pædagogiske værdi i kulturinstitutionernes særlige læringsrum, så læring, oplevelse og faglighed kan gå hånd i hånd. Det sker gennem videndeling og samarbejde med regioner, kommuner, kulturinstitutioner, uddannelsessteder og nationale aktører i sektoren af eksterne læringsmiljøer.Læs mere om Skoletjenesten her.

Vær med!

Har du ideer til et fælles udviklingsprojekt, eller er du interesseret i at høre mere om de enkelte projekter, er du meget velkommen til at kontakte os:
Programchef Linda Nørgaard Andersen lna@arbejdermuseet.dk
Undervisnings- og udviklingsansvarlig Rikke Lie Halberg, rha@arbejdermuseet.dk
Undervisnings- og udviklingsansvarlig Ane Riis Svendsen, ars@arbejdermuseet.dk