CULINN – Integrationsprojekt

I samarbejde med bl.a. Nationalmuseet, CKI og Det Syriske Kulturinstitut i Danmark udforsker Arbejdermuseet fra 2017 – 2019 museers potentiale for at fremme og styrke medborgerskab og integration af nye borgere i Danmark.

Formålet med projektet, CULINN, er at fremme flygtninge i Danmarks forståelse for det danske samfund og grundlæggende samfundsværdier og derigennem styrke deres forudsætninger for et godt liv og for at agere som aktive medborgere uanset varigheden af deres tid og liv i Danmark. Innovationsfonden har støttet projektet med 4,8 millioner kr.

laering culinn

CULINN står for Cultural Citizenship and Innovation (kulturelt medborgerskab og innovation)

Medborgerskab og mangfoldighed

Projektets formål er at give flygtninge i Danmark viden om og erfaringer med de principper og værdier, hvorpå det danske samfund og fællesskab bygger. Danske museer har et stort potentiale for at introducere flygtninge til dansk historie og kultur og derigennem etablere kognitive og emotionelle referencerammer, som flygtninge kan bruge i udviklingen af medborgerskabskompetencer.Hertil kommer en mulighed for museerne i forhold til at profitere på den mangfoldighed og de kulturelle muligheder for udsyn, som flygtninge med andre kulturelle baggrunde giver os mulighed for. 

Herudover udvikles bæredygtige modeller for, hvordan museer kan danne ramme omkring projekter, der udvikles i samarbejder mellem flygtninge og aktører fra civilsamfundet.

Projektets leverancer

I forbindelse med projektet udvikles læringsforløb og formidlingsformater, der introducerer flygtninge til dansk historie, samfundsforhold og kultur ved at gøre brug af de erfaringer og potentialer kulturhistoriske museer har for at formidle viden gennem sanselighed, identifikation og genstande, som understøttende redskaber i sprogdidaktiske forløb. Forløbene inddrager de lærende flygtninge gennem personligt engagement, egne erfaringer, og aktivering og etablering af forforståelse for velfærdsstatens demokratiske strukturer.

Herudover udvikles bæredygtige modeller for, hvordan museer kan danne ramme omkring projekter, der udvikles i samarbejder mellem flygtninge og aktører fra civilsamfundet.

Information

For yderligere information om projektet, kontakt:
Linda Nørgaard Andersen, Programchef
Galit Peleg, Museumsinspektør