CULINN -Cultural Citizenship & Innovation

Hvordan kan museer styrke nytilkomne borgeres oplevelse af tilhørsforhold og oplevelse af at være medborger i Danmark? Og kan museer blive platforme for møder mellem civilsamfundsaktører og nytilkomne borgere?

Kulturhistoriske museer er fyldt med fortællinger om den historiske udvikling af Danmark, demokratiske strukturer og værdier. Siden 2017 har Arbejdermuseet i tæt samarbejde med blandt andet Nationalmuseet, Det Syriske Kulturinstitut i Danmark og fem lokalhistoriske museer udviklet en række nye formidlingsformater, hvor nytilkomne borgere har fået indsigt i det danske samfund og grundlæggende samfundsværdier. Samtidig har de nytilkomne borgere set museernes vante arbejdsgange med nye perspektiver og tankemønstre, og derigennem styrket museets interkulturelle kompetencer.

CULINN er støttet af Innovationsfonden med 4,8 millioner og blev afviklet i perioden fra 2017 – 2019.

laering culinn

Sprogkursister diskuterer hverdagsliv før og nu i museets udstilling om arbejderfamilien, Sørensen

Med sprogskolen på museum

To af Arbejdermuseets nye formidlingsformater til nytilkomne borgere er undervisningsforløb målrettet sprogskoler.
Sprogskoleforløbene er udviklet i samarbejde med en sproglærer og er målrettet sprogligt og indholdsmæssigt til hhv. DU2 modul 4-6 og DU3 modul 4-5. Forløbene indeholder kendte opgavestrukturer fra sprogskolehverdagen og er udarbejdet, så de styrker kursisternes sproglige såvel som sociokulturelle kompetencer.

I forløbene har museet haft et særligt fokus på at fastholde formidlingen af viden gennem sanselighed, identifikation og genstande, præcis som kursisternes egne historier og erfaringer er centrale for forløbene.

Turning Tables

Som en del af CULINN har Arbejdermuseet samarbejdet med NGO-organisationen, Turning Tables, hvis formål er at styrke unges livssituation gennem skabelsen af kreative frirum. Samarbejdet førte til en række workshops, hvor børn og unge fra asylcentre besøgte Arbejdermuseet, hvor de blev introduceret til en række historiske eksempler og genstande på, hvordan mennesker i Danmark har levet, debatteret og kæmpet for forskellige ideer. Disse historiske eksempler blev brugt som inspiration til deres egne kreative produkter som for eksempel sange og digte.

Søndagssysler

Til en række søndagsarrangementer kunne man møde forskellige håndarbejdstraditioner fra hele verden, da designværkstedet Igne:oya – made in Tingbjerg rykkede ind på Arbejdermuseet og Nationalmuseet med nål og tråd. Designværkstedet er en gruppe kvinder med rødder forskellige steder i verden, men med en fælles kærlighed til håndarbejde. Til søndagssyslerne blev der udvekslet idéer og traditioner, og gæsterne inspirerede hinanden.

Søndagssysler

Dokumentation og videndeling

www.culinn.dk findes flere rapporter og culture monitors, der er udarbejdet på baggrund af projektet, dets aktivteter og erfaringer samt et omfattende videoarkiv, der dokumenterer projektet og den viden, det har genereret undervejs.

Projektet har udgivet antologien Mellem innovation og integration, hvor projektets deltagere og følgeforsker har udgivet en række artikler på baggrund af projektets aktiviteter og erfaringer.

______________________________

For yderligere information om projektet, kontakt:

Galit Peleg, Undervisnings- og Udviklingsansvarlig: gpe@arbejdermuseet.dk 

Linda Nørgaard Andersen, Program- og Publikumchef: lna@arbejdermuseet.dk