”Det er så vigtigt, at vi snakker om det her, men det kan også bare være svært.”  

– Elev i 9. klasse i KVINDELIV, 2023

Hvad er DRØMMEFABRIKKEN?

På Arbejdermuseet har vi siden 2013 arbejdet strategisk med unge og demokratisk dannelse. Med projektet DRØMMEFABRIKKEN fortsætter vi dette arbejde og fokuserer på unge kvinder og piger, der oplever lav mental sundhed og selvtillid. Det gør vi, fordi vi på Arbejdermuseet vil styrke viljen til et lige og retfærdigt samfund og ser det som et demokratisk problem, at halvdelen af pigerne i udskolingen oplever lavt selvværd, og at næsten hver fjerde pige oplever lav livstilfredshed, da det kan sætte en stopklods for deres udfoldelse og tiltro til egne evner og deltagelsesmuligheder.   

I DRØMMEFABRIKKEN vil vi med afsæt i særudstillingen KVINDELIV udvikle og styrke unge kvinders og pigers mentale sundhed gennem projektarbejder, valgfag, gratis undervisning og særligt tilrettelagte workshops i samarbejde med NGO’er og organisationer. Formålet er, at kvinderne og pigerne gennem fællesskaber og møder med historiens kvindeliv og -kamp kan udvikle deres handlekraft og livsmod i et samfund præget af præstationspres og høje forventninger. Dette vil forhåbentlig styrke deres mulighed for at drømme og at vække denne drøm til liv, præcis som kvinder har gjort før dem.  

“Ens køn skal da ikke sætte en stopper for, hvem man gerne vil være, og hvad man gerne vil opnå.”  

– Elev i 2.G i KVINDELIV, 2023

 

Hvordan arbejder vi?  

I DRØMMEFABRIKKEN arbejder vi aktivt med at skabe kreative og præstationsfri fællesskaber gennem alt fra gratis undervisning, projektarbejder, valgfag og særligt tilrettelagte workshops i samarbejde med NGO’er og organisationer, der er specialiserede inden for arbejdet med unges mentale sundhed. Vi vil gøre brug af gen- og medkurateringer, dialogcirkler, dilemmaarbejde og kreativ samskabelse for på denne måde at etablere et kollektivt sprog om de kampe, som unge kvinder og piger har stået i på tværs af tid.  

Gennemgående for vores arbejde er, at vi ikke blot fokuserer på de første og de største, dem der brød glaslofter og sparkede døre, men også på den brede masse og på hverdagskampene for at give mulighed for, at alle kan spejle sig i historiens kampe. Fordi hvis vi kun fortæller om og arbejder med de første og de største, som er unikke enere, så fastholder vi de unges oplevelse af at skulle præstere på alle parametre, og vi kan ende med at bidrage til deres oplevelse af lav selvtillid.  

”Man får jo helt lyst til selv at gå med, når man hører det her!”  

– Elev i 1. G i KVINDELIV, 2023

Projektet er støttet af:

44D8858A-8934-46E2-AAC4-79E0DF892B53_1_201_a

KVINDELIV>

Udstilling

KVINDELIV

Læs om undervisnings- og udstillingsprojektet "KVINDELIV" her!

Læs mere
Museumsrebeller>

Ungeinddragelse

Museumsrebeller

Læs mere om vores arbejde med unge og inddragelse her!

Læs mere
Kvindeliv - Ud af skyggen>

Undervisningsforløb

Kvindeliv - Ud af skyggen

Læs mere om undervisningsforløbet "Kvindeliv - Ud af skyggen" målrettet udskoling og STX/HF her!

Læs mere