FRIHED! LIGHED! & BØRNESLAVERI?

I samarbejde med 75 unge fra Christianshavns Gymnasium, Gefion Gymnasium og UngeCenter2610, satte Arbejdermuseet i 2018 fokus på børneslaveri. Samarbejdet resulterede i pop up-udstillingen FRIHED! LIGHED! & BØRNESLAVERI? som blev vist i forbindelse med særudstillingen Stop slaveri!

Formålet med pop up-projektet var at indrage unge stemmer i formidlingen af et emne som både er svært og komplekst, og som ofte forekommer så håbløst at vi vender blikket væk. International Labour Organisation* (ILO) estimerer, at der er flere end 40 millioner slavegjorte mennesker i verden i dag. Hver fjerde slavegjort person er et barn: 10 millioner børn er fanget i forskellige varianter af tvangsarbejde og slaveri.

Gymnasieelever reflekterer over begrebet slaveri januar 2018

Undervisning

Undervisningsprogrammet i udstillingen Stop slaveri! tog afsæt i et spørgsmål der handlede om at reflektere over og associere til begrebet slaveri. Hvad kommer man til at tænke på, når man ssom elev hører begrebet? Hvilke mentale billeder knytter der sig til det? Og på hvilke måder havde disse associationer, billeder og refleksioner rykket sig, når eleven havde været igennem et undervisningsforløb?

Elevernes hovedpointe var, at frihed måske ofte kunne opleves som naturgiven for de fleste børn og unge i et land som Danmark, og at det derfor krævede en hel del diskussion og refleksion at sætte sig ind i, hvordan det må være at få den frihed taget fra sig – eller hvordan det må være aldrig at have oplevet frihed.

Pop up-udstilling

De unge blev optaget af at undersøge og formidle, hvorfor frihed var så vigtig som universel menneskerettighed. De blev optaget af hvorledes begrebet frihed kunne omsættes kunstnerisk, som et udtryk for slaveriets modpol og deres diskussioner blev udmøntet i en række elevværker, der fungerede som et glimt af håb og en påmindelse om den empati, kreativitet og skaberkraft, som unge besidder.

Elevernes værker var ledsaget af en række film og tekster, hvor eksperter fra ILO, HopeNow og Center mod Menneskehandel introducerede emnet børneslaveri, gav en forklaring til dets udbredelse og omfang samt bud på, hvad verdenssamfundet og individer kan gøre for at dæmme op for problemet.

Læs mere om særudstillingen Stop slaveri! og det tilhørende undervisningsprogram her.

Børneslaveri_StopSlavery_FBcover1200x628px

*International Labour Organisation er FNs agentur for arbejdsmarkedsspørgsmål. Deres beregninger på moderne slaveri kan tilgås her.

x

♦️OBS – INGEN ELEVATOR FREM TIL 15. OKT.♦️