Læs, leg og lær med historien

At lære et fag er at kunne læse, skrive og tale relevant inden for faget. Kan museer have et særligt potentiale for at understøtte disse kompetencer inden for historiefaget?

læring

Forskning viser, at forforståelse og aktivering af denne har afgørende betydning for, om man forstår det, man læser. Siden 2010 har Skoletjenesten på Arbejdermuseet eksperimenteret med det museale rum og fysiske genstandes potentialer for at etablere og aktivere forforståelse for de tekster, elever læser i historie.

Læs, leg og lær med historien er det hidtil mest omfattende projekt i denne indsats. Resultatet er et undervisningsforløb og -materiale, der skal understøtte elevers første møde med læsestrategier inden for faglig læsning og skrivning i historie og dansk.

Samarbejdspartnere og dokumentation

Projektet er udviklet i samarbejde med UCC og læsevejleder Susanne Arne-Hansen. Phd. og lektor ved UCC, Leon Dalgas været tilknyttet som ekstern evaluator og støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Leon Dalgas har på baggrund af projektet og dets erfaringer udarbejdet en praksisnær evalueringsrapport, der ikke kun går tæt på elevernes udbytte og oplevelse undervejs, men som også tager læseren med ind i det maskinrum et sådan pædagogisk udviklingsprojekt er.

Evalueringsrapport

laering_læs leg og lær 6

Undervisning og materiale

Som en del af projektet blev der udviklet et helt nyt undervisningsforløb,  “Hverdagsliv før og nu” til mellemtrinnet. I dette forløb udforsker eleverne udstillingen Børnenes Arbejdermuseum, mens de undervejs bl.a. oplever en tabsrejse, der tager dem med tilbage til København omkring år 1900, møder forskellige børneskæbner gennem erindringer og små rollespil og sammen formidler historierne for hinanden.

Som supplement til undervisningsforløbet blev der ligeledes skabt et nyt undervisningsmatetale, “Hverdagsliv før og nu” som understøtter undervisningsforløbet på museet, men som også sagtens kan bruges uden et fysisk besøg på museet. Materialet blev anmeldt af Folkeskolen og hører fortsat i dag til de mest brugte af Arbejdermuseets publikationer.

Arbejdet med dette materiale – og selvfølgelig i forbindelse med et besøg på museet – kan være en gevaldig øjenåbner og vitaminindsprøjtning, hvor perspektiveringen sættes i højsædet. En sund tilgang til læring for nutidens elever, der nok en gang imellem tager tingene for givet.

Karsten Møller, anmelder i fagbladet Folkeskolen, 6 . november 2014 

______________________________

For yderligere information om projektet, kontakt:

Linda Nørgaard Andersen, Programchef: lna@arbejdermuseet.dk 

Ane Riis Svendsen, Undervisnings- og udviklingsansvarlig; ars@arbejdermuseet.dk