Learning Museum

Eksterne læringsmiljøer udvider læringsrummet og tilgodeser det faktum, at elever lærer forskelligt. Men hvordan kan museer og lærerstuderende i fællesskab styrke læringsrummets potentialer?

Fra 2011 til 2013 indgik Skoletjenesten på Arbejdermuseet som samarbejdspartner i det nationale projekt Learning Museum. Formålet med projektet var at udvikle modeller og koncepter for lærende partnerskaber mellem museer og læreruddannelser.

På Arbejdermuseet bød projektet blandt andet på samarbejder omkring praktikophold, nye workshops med lærerstuderende inden for almen didaktik, historie og geografi, BA-opgaver, hvor de studerende indsamlede empiri på museet, med mere.

Resultaterne fra projektet er samlet på Learning Museum.

learning-museum

x

🔺Køb din billet på forhånd 🔺