Hvordan får man en stemme i demokratiet, når man ikke har stemmeret? Hvem har mulighed for at engagere sig i samfundet? Og bliver alle egentlig hørt, når de gør det? Med Museumsrebeller er unge endnu en gang blevet inviteret ind i maskinrummet på Arbejdermuseet. Denne gang til udviklingen af særudstillingen AKTIVIST – en proces som med fokus på at styrke de unges bevidsthed om, at deres stemmer og holdninger har en vigtig plads i demokratiet og lade dette skinne igennem i udstillingen.

Samskabelsen med de unge fandt sted 2019-2020 og udstillingen åbnede i maj 2021.

Hvorfor samarbejde?

Samarbejdet med de unge museumsrebeller om udstillingen AKTIVIST har handlet om at forstå, formidle og tale ind i den kontekst, mange unge befinder sig i. Derfor har udstillingen selvfølgelig også skulle undersøge nogle af de spørgsmål og problematikker, som de unge finder allermest relevante i deres liv. Museumsrebellerne bidrager med perspektiver, som udfordrer den måde, vi forstår aktivisme på som fagpersoner, og yderligere stiller rebellerne skarpt på de problematikker, som føles vedkommende og relevante for dem, præcis som de også har bidraget med holdninger til og bud på den helt konkrete udstillingsopbygning.

“Vi har jo ikke rigtigt set verden endnu, så vi ser nok verden lidt mere objektivt.”

Ovenstående citat stammer fra en museumsrebel fra 7. klasse, og det opsummerer ret præcist, hvorfor samarbejdet med rebellerne er så givtigt. Citatet er et svar på spørgsmålet: “Hvorfor tænker I, at vi kommer ud og spørger til jeres holdninger?”, og svaret giver et indblik i, at de unge ikke blot bidrager med nye perspektiver og kreativitet, men også med et åbent og rent sind over for samfundets indretning og muligheder for forandring.

Samarbejdet med de unge

I samarbejdet med rebellerne har vi blandt andet afholdt workshops, dyrket demokratifitness, deltaget i Ungdommens Folkemøde samt ladet Børnemagt BZ’e museet. Alt sammen for at give de unge indflydelse og for at anerkende dem som eksperter på eget liv. Dette understøtter deres demokratiske dannelse, engagement og tiltro til handlemuligheder i samfundet. Og som en museumsrebel sagde: “Jeg kunne godt lide, I ville have vores input. ”

Du kan dykke ned i vores samarbejde med rebellerne i filmen og billederne herunder.

Hvad var resultaterne og læringen af samarbejdet?

I samarbejdet med museumsrebellerne tager vi som museum del i en konstant læringsproces, men en helt konkret læring, vi tager med os er, at de unge leverer. De skal blot inddrages aktivt på en måde, hvor de selv kommer på banen, og hvor man som modtager tager dem alvorligt og lytter. Vi skal altså tage udgangspunkt i dem, deres erfaringer, refleksioner og oplevelser. For eksempel udtalte en elev: “Det værste er, hvis man går derfra og tænker at nu er det ovre.” Den refleksion tog vi med os i udarbejdelsen og opbygningen af Aktivistværkstedet, som er det rum i udstillingen, hvor vi afholder undervisning, workshops og samskabelse med unge.

“Det var ubeskriveligt at se sin idé blive brugt.”

Ovenstående citat stammer fra en museumsrebel efter, at han have set sin idé blive til virkelighed i AKTIVIST. Citatet vidner netop om, hvad det at blive taget alvorligt betyder for unge, men det vidner også om, at vi ved aktivt at inddrage rebellernes input i udstillingsopbygningen styrker deres demokratiske selvtillid.

Samarbejdet med rebellerne om AKTIVIST er tydeligst i udstillingens navn, da det faktisk er museumsrebellernes refleksioner, der har navngivet udstillingen. Læs mere om, hvorfor udstillingen endte med at hedde AKTIVIST og ikke PROTEST, og alle de andre læringer, vi tager med os fra forløbet i publikationen til højre.

Museumsrebeller hæfte

MUSEUMSREBELLER>

MUSEUMSREBELLER

MUSEUMSREBELLER

Bliv klogere på formatet MUSEUMSREBELLER og vores kontinuerlige arbejde med ungeinddragelse.

Læs mere
FRIHED! LIGHED! & BØRNESLAVERI? >

MUSEUMSREBELLER

FRIHED! LIGHED! & BØRNESLAVERI?

Bliv klogere på pop op-udstillingsprojektet FRIHED! LIGHED! BØRNESLAVERI? fra 2018.

Læs mere
UHØRT UNGDOM >

MUSEUMSREBELLER

UHØRT UNGDOM

Bliv klogere på undervisnings- og udstillingsprojektet UHØRT UNGDOM fra 2015-2016.

Læs mere
Unge stemmer>

MUSEUMSREBELLER

Unge stemmer

Bliv klogere på valgfaget Unge stemmer fra 2014-2015.

Læs mere