Hvordan formidler man et så komplekst og svært emne som slaveri? Hvorfor er frihed en fundamental menneskeret? Og hvordan kan vi som individer kæmpe mod børne- og voksenslaveri? Det var nogle af de spørgsmål, refleksioner og analyser, som kom ud af museumsrebelsformatet: “FRIHED! LIGHED! BØRNESLAVERI?” i 2018, hvor unge i samarbejde med Arbejdermuseet satte fokus på og kuraterede en udstilling om børneslaveri.

Samarbejde og formål med projektet

I samarbejde med 75 unge fra Christianshavns Gymnasium, Gefion Gymnasium og UngeCenter2610 satte Arbejdermuseet i 2018 fokus på børneslaveri. Samarbejdet resulterede i pop up-udstillingen FRIHED! LIGHED! & BØRNESLAVERI? som blev vist i forbindelse med særudstillingen Stop slaveri!

Formålet med pop up-projektet var at inddrage unge stemmer i formidlingen af et emne som både er svært og komplekst, og som ofte forekommer så håbløst at vi vender blikket væk. International Labour Organisation (ILO) estimerer, at der er flere end 40 millioner slavegjorte mennesker i verden i dag. Hver fjerde slavegjorte person er et barn: 10 millioner børn er fanget i forskellige varianter af tvangsarbejde og slaveri.

Undervisning

Undervisningsprogrammet i udstillingen “Stop slaveri!” tog afsæt i elevernes egne refleksioner over og associationer med begrebet slaveri. Hvad kommer man til at tænke på, når man hører ordet? Hvilke mentale billeder knytter der sig til det? Og på hvilke måder havde disse associationer, billeder og refleksioner rykket sig, når eleven havde været igennem et undervisningsforløb?

Elevernes hovedpointe var, at frihed måske ofte kunne opleves som naturgiven for de fleste børn og unge i et land som Danmark, og at det derfor krævede en hel del diskussion og refleksion at sætte sig ind i, hvordan det må være at få den frihed taget fra sig – eller hvordan det må være aldrig at have oplevet frihed.

Pop-up udstilling

De unge blev optaget af at undersøge og formidle, hvorfor frihed var så vigtig som universel menneskerettighed. De blev optaget af, hvorledes begrebet frihed kunne omsættes kunstnerisk, som et udtryk for slaveriets modpol og deres diskussioner blev udmøntet i en række elevværker, der fungerede som et glimt af håb og en påmindelse om den empati, kreativitet og skaberkraft, som unge besidder.

Elevernes værker var ledsaget af en række film og tekster, hvor eksperter fra ILO, HopeNow og Center mod Menneskehandel introducerede emnet børneslaveri, gav en forklaring til dets udbredelse og omfang samt bud på, hvad verdenssamfundet og individer kan gøre for at dæmme op for problemet.

Dyk ned i samarbejdet med de unge i nedenstående video, der dokumenterer processen og læs mere om særudstillingen “Stop slaveri!” her.

MUSEUMSREBELLER>

MUSEUMSREBELLER

MUSEUMSREBELLER

Bliv klogere på formatet MUSEUMSREBELLER og vores kontinuerlige arbejde med ungeinddragelse.

Læs mere
AKTIVIST>

MUSEUMSREBELLER

AKTIVIST

Bliv klogere på udstillings- og undervisningsprojektet AKTIVIST fra 2019-2021.

Læs mere
UHØRT UNGDOM>

MUSEUMSREBELLER

UHØRT UNGDOM

Bliv klogere på undervisnings- og udstillingsprojekt UHØRT UNGDOM fra 2015-2016.

Læs mere
Unge stemmer>

MUSEUMSREBELLER

Unge stemmer

Bliv klogere på det valgfaget Unge stemmer fra 2014-2015.

Læs mere
x

🔺Køb din billet på forhånd 🔺