Museumsrebeller – ny – m. blå logo

Unge stemmer

Hvordan får man modet til at stille sig frem? Er alle borgeres meninger og holdninger lige meget værd? Og hvordan kan historien egentlig bruges som inspiration til at styrke elevers demokratiske selvtillid? Det er nogle af de spørgsmål og temaer, som valgfaget “Unge stemmer” fra 2014 til 2015 satte fokus på. I valgfaget blev eleverne igennem tre faser klogere på disse spørgsmål, og de styrkede deres handlekompetencer, så blev i stand til at sætte sager, der fyldte hos dem, på dagsordenen.

“Jeg har lært at tænke stort.”

– Museumsrebel, 2015

Opbygning

Valgfaget var opbygget i tre faser: I fase 1 arbejdede eleverne med historiske eksempler på, hvad mennesker tidligere har sat på dagsordenen, og måderne de har gjort det på. Her fortolkede og analyserede eleverne de historiske kilder, men kilderne blev også til inspirationsmateriale for eleverne, da de kunne se, hvad mennesker tidligere har sat på dagsordenen, og hvordan de har gjort det. Der var særligt fokus på at udvikle elevernes oplevelse og forståelse af dem selv som værende både historieskabte, men i allerhøjeste grad også -skabende. I fase 2 tilegnede eleverne sig forskellige værktøjer og kompetencer inden for idéudvikling og projektarbejde, og i fase 3 valgte de selv en sag, som de vurderede, der skulle sættes på dagsordenen, og som de igennem forskellige aktioner fik formidlet. 

De unges stemmer

I nedenstående film: Unge stemmer – et valgfag følger vi de 16 elever, der deltog i valgfaget i foråret 2015. Eleverne deltog fra seks forskellige københavnske folkeskoler og samarbejdede desuden med unge elever fra Pro- klassen på Vesterdal Efterskole på Fyn. Filmen er økonomisk støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og produceret af Forvandlende Fortællinger.

Dokumentation

Hvis du ønsker mere viden om valgfaget, undervisningspraksissen, elevprojekterne eller den demokratiske profil, anbefaler vi, at du fordyber dig i nedenstående rapport, publikation og artikel.

Artikler

Unge stemmer - et valgfag til folkeskolen. Rapport fra følgeforskning

I forskningsrapporten "Unge Stemmer - et valgfag til folkeskolen. Rapport til følgeforskning", som lektor, ph.d. ved Professionshøjskolen UCC, Leon Dalgas Jensen udarbejdede efter at have fulgt valgfaget, sættes der fokus på valgfagets undervisningspraksis samt dets udviklingspotentialer. 

Unge stemmer - et valgfag om demokrati og medborgerskab for 7.-9. klasse på Arbejdermuseet

I publikationen "Unge stemmer - et valgfag om demokrati og medborgerskab for 7.-9. klasse på Arbejdermuseet", giver vi lærere, skoleledere og kolleger på andre kulturinstitutioner et indblik i valgfagets opbygning, struktur og eksempler på elevernes processer og produkter i faget.

Nyt valgfag skal styrke unge stemmer

I artiklen "Nyt valgfag skal styrke unge stemmer" kan du blive klogere på valgfagets tilblivelsesproces

MUSEUMSREBELLER>

MUSEUMSREBELLER

MUSEUMSREBELLER

Bliv klogere på formatet MUSEUMSREBELLER og vores kontinuerlige arbejde med ungeinddragelse.

Læs mere
AKTIVIST>

MUSEUMSREBELLER

AKTIVIST

Bliv klogere på udstillings- og undervisningsprojektet AKTIVIST fra 2019-2021.

Læs mere
FRIHED! LIGHED! & BØRNESLAVERI? >

MUSEUMSREBELLER

FRIHED! LIGHED! & BØRNESLAVERI?

Bliv klogere på pop op-udstillingsprojektet FRIHED! LIGHED! BØRNESLAVERI? fra 2018.

Læs mere
UHØRT UNGDOM>

MUSEUMSREBELLER

UHØRT UNGDOM

Bliv klogere på undervisnings- og udstillingsprojektet UHØRT UNGDOM fra 2015-2016.

Læs mere
x

🔺Køb din billet på forhånd 🔺