Unge stemmer

Historie bruges som inspiration til at styrke elevers demokratiske selvtillid i dette valgfag, hvor eleverne udvikler kompetencer, der gør dem i stand til at sætte dagsordenen i deres egen tid og samfund

laering_unge stemmer2

Valgfaget er opbygget i tre faser: I fase 1 arbejder eleverne med historiske eksempler, hvor de fortolker og analyserer historiske kilder og eksempler på, hvad mennesker tidligere har sat på dagsordenen og hvordan de har gjort det. I fase 2 tilegner eleverne sig forskellige værktøjer og kompetencer inden for ideudvikling og projektarbejde og i fase 3 vælger de et selvvalgt emne, som de vurderer bør sættes på dagsordnen.

Filmen Unge stemmer
I filmen Unge stemmer – et valgfag følger vi de 16 elever, der deltog i valgfaget i foråret 2015. Eleverne kommer fra seks forskellige københavnske folkeskoler og samarbejdede desuden med unge elever fra Pro- klassen på Vesterdal Efterskole på Fyn. Filmen er økonomisk støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og produceret af Forvandlende Fortællinger.

Forskning

Som en del af valgfagets udvikling har forskerne, Leon Dalgas Jensen og Lennart Ravn Heerwagen fra Professionshøjskolen UCC, fulgt projektet med henblik på at udvikle faget og skabe viden om den undervisningspraksis, der fandt sted undervejs.
På den baggrund er følgende rapport udarbejdet i april 2016 af Leon Dalgas Jensen.
Unge stemmer – et valgfag til folkeskolen. Rapport fra følgeforskning.

Artikler

Artiklen er skrevet af Skoletjenesten, februar 2017.
Nyt valgfag skal styrke unges demokratiske selvtillid

Publikation

Publikationen er udgivet i marts 2017 og giver lærere, skoleledere og kolleger på andre kulturinstitutioner et indblik i valgfagets opbygning, struktur og eksempler på elevernes proces og produkter i faget.
Publikationen er støttet økonomisk af Slots- og Kulturstyrelsen.
Unge stemmer – et valgfag om demokrati og medborgerskab for 7.-9. klasse på Arbejdermuseet

 

 

x

🔺Køb din billet på forhånd 🔺