1950’erne for SOSU’er

Hvad skal man vide for at kunne møde en borger på en værdig måde? Det bliver vi sammen klogere på, når vi dykker ned i hverdagslivet i 1950’erne. Tiden, hvor nutidens ældre var unge.

Fotograf_Mark_Thyrring_2019_abejder_museet_udstilling_print_version (40)

I dette skræddersyede undervisningsforløb til SOSU-assistenter og -hjælpere sætter vi fokus på 1950’erne som periode. Forløbet er et refleksionsrum for SOSU’erne over, hvordan man kan skabe det gode og værdige møde med borgeren som fundamentet for god pleje og omsorg.

På museet kommer de studerende til at få en forståelse for hverdagen i 1950’ernes Danmark. Fra det storpolitiske spil med Danmark som en lus mellem to negle til husmoderens kamp i hjemmet for at få kaffen til at strække måneden ud. De studerende skal på jagt i udstillingen for at finde gode genstande, der kan bruges i reminiscensarbejdet. I grupper skal de studerende arbejde med dilemmaer, som unge mennesker fra 1950’erne har stået i. Undervejs i forløbet kommer de studerende til at reflektere over og sætte ord på, hvordan henholdsvis viden om og forståelse for 1950’erne som periode, kan styrke fundamentet for en god relation til borgeren.

Forløbet understøtter undervisningen i faget ”Mødet med borgeren og patienten”, fra uddannelsesordningen for social- og sundhedsassistentuddannelsen (pkt. 3 og 4).

  • Eleven kan anvende viden om forskellige kulturer og sundhedsopfattelser til at møde borgeren/patienten og de pårørende med respekt for værdighed og integritet
  • Eleven kan anvende viden om forskellige livsformer, livsfaser og livshistorier til at varetage en helhedsorienterende indsats i mødet med borgeren/patienten.

Forløbet kan også understøtte undervisningen i faget ”Psykisk sygdom og sygepleje” (pkt. 8).

  • Eleven kan anvende viden om socialpædagogisk praksis, fx reminiscens, sansestimulering, personcentreret omsorg og fysisk aktivitet til at understøtte et meningsfuldt hverdagsliv for borgeren/patienten.

Varighed 

60 minutter

Pris og booking

Forløbet koster 500 kr.

Book forløbet her

x

🔺Køb din billet på forhånd 🔺