Familien Sørensen

Begreber som industrialisering, urbanisering og hverdagsliv bliver nærværende i dette forløb, hvor eleverne gennem dialog og arbejde med historiske scenarier kommer helt tæt på den autentiske livshistorie om Familien Sørensen.

9344 Louise og Gerda
Louise og Gerda – de to ældste af familien Sørensens otte børn.

I 1882 forlader Peter Martin og Karen Marie Sørensen det fattige landarbejderliv og flytter ind til den gryende storby, København, i en søgen efter et bedre liv. Ægteparret møder en hovedstad, der er præget af boligmangel, fabrikker samt nye måder at organisere fritids- og arbejdsliv på.

I undervisningsforløbet sættes der fokus på den lille og den store historie, idet Familien Sørensens autentiske livshistorie bruges som et billede på den lille historie i den store Danmarkshistorie og de bevægelser, der knytter sig hertil. Her er der fokus på både industrialisering, urbanisering samt organisering. Dermed er der en vekselvirkning de to historier imellem. Eleverne bruger deres egen viden fra historiefaget i gruppearbejdet, hvor de skal undersøge historiske scenarier. Gennem dialog og diskussioner arbejder eleverne med arbejderfamiliers hverdag, fritid og arbejdsliv i brydningstiden mellem 1880 -1915, og de perspektiverer til deres egen hverdag og tanker om fremtidens samfund.

Målgrupper

Forløbet er målrettet til STX og HF, men kan også bruges af erhvervsuddannelserne. Niveauet tilpasses den enkelte klasse.

Sprogskoler kan med fordel booke det særligt tilrettelagte sprogskoleforløb.

Pris

Forløbet koster 500 kr.

Varighed

Forløbet varer 60 minutter.

Book forløbet her

Lærervejledning med før- og eftermateriale

Familien Sørensen – lærervejledning til ungdomsuddannelser

Publikationer

En familie flytter til byen – undervisningshæfte (2012)

Kampen om arbejderne – artikel (2018)