Familien Sørensen

København i 1880erne var maskinernes og mulighedernes by, som tiltrak tusindvis af mennesker fra landet. Eleverne kommer tæt på begreberne industrialisering, urbanisering og organisering gennem mødet med arbejderfamilien Sørensen.

9344 Louise og Gerda
Louise og Gerda – de to ældste af familien Sørensens otte børn.

I 1882 søgte landarbejderparret Peter Martin og Karen Marie Sørensen ind mod den gryende storby, København. Hovedstaden var præget af boligmangel, fabrikker og nye måder at organisere arbejde og hverdagsliv på.

I undervisningsforløbet veksles der mellem den autentiske livshistorie om arbejderfamilien Sørensens lille historie i den store danmarkshistorie. Elevernes viden fra historiefaget sættes i spil gennem undersøgelse af historiske scenarier i grupper. Via dialog og diskussioner arbejder eleverne med arbejderfamiliers hverdag, fritid og arbejdsliv i tiden mellem 1880 – 1915, og perspektiverer til deres egen hverdag og tanker om fremtidens samfund.

Målgrupper

Forløbet er målrettet til STX og HF, men kan også bruges af erhvervsuddannelserne. Niveauet tilpasses den enkelte klasse.

Sprogskoler kan med fordel booke det særligt tilrettelagte sprogskoleforløb.

Pris

Forløbet koster 500 kr.

Varighed

Forløbet varer 60 minutter.

Book forløbet

Lærervejledning med før- og eftermateriale

Familien Sørensen – lærervejledning til ungdomsuddannelser

Publikationer

En familie flytter til byen – undervisningshæfte (2012)

Kampen om arbejderne – artikel (2018)

x

♦️ VI HAR ÅBENT – LÆS RETNINGSLINJER FOR BESØG ♦️