Undervisnings- og ressourceside til Kvindeliv – Ud af skyggen

Dette er en undervisnings- og ressourceside til forløbet “Kvindeliv – Ud af skyggen”, der står på Arbejdermuseet fra oktober 2023 til august 2025. Her på siden kan du dykke ned i en idébank med forslag til konsolideringsøvelser, idéer til fordybelsesemner, som I kan arbejde videre med, samtalekits over feminisme og ligestilling samt vende tilbage til de dilemmaer, I har arbejdet med på Arbejdermuseet. Du finder beskrivelser af øvelser både i film- og skriftligt format.

Materialet lægger op til en socio-kulturel didaktik, hvor eleverne gennem samarbejde og fælles dialoger når frem til nye erkendelser, og øvelserne er oplagte at anvende i fagene:

  • Dansk
  • Historie
  • Samfundsfag
  • Køns- og seksualoplysning

Rigtig god fornøjelse!

Samlede lærervejledninger

Herunder finder du samlede lærervejledninger med alle øvelser. Du kan også vælge at scrolle ned over sitet her, og finde alle øvelserne individuelt med tilkoblede lærervejledninger på film.

Lærervejledning – STX/HF

Klik på lærervejledningen og find idéer til øvelser.
Skærmbillede 2023-08-11 kl. 20.01.57

Lærervejledning – Udskoling

Klik på lærervejledningen og find idéer til øvelser.Skærmbillede 2023-08-11 kl. 20.02.41

Introduktion til konsolidering efter forløbet – STX/HF

Introduktion til konsolidering efter forløbet – Udskoling

Generelt om minoriserede mennesker i historien

Generelt om minoriserede mennesker i historien

Skærmbillede 2023-08-11 kl. 13.56.10

Tavle med historiske personer – Hvem er ellers i skyggen?

Under undervisningen på Arbejdermuseet skal eleverne tænke på tre personer fra historien. Vores erfaring er, at de personer, eleverne husker, primært er hvide, vestlige, heteroseksuelle, ciskønnede mænd.

Diskuter, hvilke personer, perspektiver og historier, der ikke er repræsenteret. Er der andre end kvinderne, der også er i skyggen?

Lærervejledning på film

Skriftlig lærervejledning

Skærmbillede 2023-08-10 kl. 15.45.40

Hvem er ellers i skyggen? – Giv dem plads

Det er ikke kun kvinder, der ikke er repræsenteret, eller som er misrepræsenteret i historiefremstillingerne. I øvelsen dykker I ned i, hvem der ellers er i skyggen, og giver dem plads.

Lærervejledning på film

Skriftlig lærervejledning 

Skærmbillede 2023-08-09 kl. 17.05.13

Mindesmærker

I København er der fem gange så mange statuer af dyr, som der er af kvinder. Men hvordan kan vi få flere mindesmærker i vores historiekultur, der repræsenterer samfundet, og hvordan skal de se ud? Dyk ned i mindesmærker og lav jeres egne, der kan forandre historiekulturen.

Filmisk lærervejledning

Skriftlig lærervejledning

Skærmbillede 2023-08-12 kl. 12.48.32

Pierre Nora – Erindringsanalyse

Klik på nedenstående billede og download elev-handout med model og stilladserende spørgsmål til elevernes arbejde med mindesmærker.

Skærmbillede 2023-08-07 kl. 15.12.42

Interview af minoriserede grupper

Hvem står i skyggen, og hvordan kan vi lære dem at kende og give dem plads?

Diskuter, hvem der står i skyggen og tag kontakt til organisationer eller personer, der repræsenterer grupperinger, der er i skyggen. Interview vedkommende og skriv eller indtal deres historie.

Lærervejledning på film

Skriftlig lærervejledning

Skærmbillede 2023-08-09 kl. 17.39.30

Erindringer

Hvor har vi mennesker en “erindringspligt” i følge den franske forfatter og nobelprismodtager, Annie Ernaux? Lav jeres egne erindringer og lav jeres egne indsamlinger.

Lærervejledning på film

Skriftlig lærervejledning

Skærmbillede 2023-08-11 kl. 13.51.44

Samtalekits om feminisme og ligestilling

Hvad forstår eleverne ved ligestilling, feminisme, kvinde- og mandekamp? Medier snakkene med dette samtalekit.

Lærervejledning på film

Skriftlig lærervejledning 
Skærmbillede 2023-08-09 kl. 16.53.35

Skærmbillede 2023-08-07 kl. 14.02.18

Dilemmaer om kvinders muligheder

Hvilke dilemmaer har kvinder på tværs af tid stået i? Det kan I dykke ned i disse dilemmaer. Dilemmaerne er knyttet til synet på kvindens rolle og plads i 1950’erne samt til tjenestepiger i 1899. Derudover kan du også finde de dilemmaer, eleverne har mødt i “Kvindeliv – Ud af skyggen”.

Alle dilemmaerne udvikler elevernes historiske empati og deres evne til perspektivskifte.

Lærervejledning på film

Skriftlig lærervejledning

Skærmbillede 2023-08-11 kl. 13.47.09

1950’er-dilemmaer

Skærmbillede 2023-08-07 kl. 14.11.24

Tjenestepige-dilemmaer

Skærmbillede 2023-08-07 kl. 14.13.18

Brevkassedilemmaer

Brevkasserne fra Caja Rude og Tove Ditlevsen rummer et helt unikt indblik i de livsvilkår og dilemmaer, som kvinder, mænd og unge har stået i. Fordyb jer i dem og forstå fortidens og nutidens mennesker.

Lærervejledning på film

Skriftlig lærervejledning

Skærmbillede 2023-08-09 kl. 16.58.43

Klik på nedenstående billed og fordyb jer i brevkassedilemmaer, der vedrører alt fra victim blaiming, samtykkekultur, unge mænd og kærlighed, skilsmisse og ungdomsliv.

Skærmbillede 2023-08-09 kl. 17.24.14

Kritisk læsning af historiekanonen

Kanonlisten for historie indeholder 30 punkter, som alle elever igennem deres skolegang skal stifte bekendtskab med, men hvilken verden repræsenterer kanonlisten?

Foretag en kildekritisk læsning af kanonlisten.

Lærervejledning på film

Skriftlig lærervejledning

Skærmbillede 2023-08-09 kl. 17.16.17

Kritisk læsning af litteraturkanonen

Hvilke (litterære) verdener repræsenterer de danske litterære kanoner i folkeskolen og i gymnasiet? Og hvilke verdener præsenteres eleverne ikke for i dem? Mangler der perspektiver? Er det et problem? Og hvordan vil elevernes litterære kanoner egentlig se?

Alt det kan I dykke ned i i denne øvelse.

Skriftlig lærervejledning – Udskoling

Skærmbillede 2023-08-10 kl. 20.50.11

Skriftlig lærervejledning – STX/HF

Skærmbillede 2023-08-25 kl. 10.38.13

Lærervejledning på film – Udskoling

Lærervejledning på film – STX/HF

Læs kvindelige forfattere

På de danske litterære kanoner for folkeskole og gymnasie er det blot en enkelt eller to kvinder præsenteret. Men der findes masser af kvindelige forfatterskaber, man kan dykke ned i. Bliv inspireret her.

Filmisk lærervejledning

Skriftlig lærervejledning

Skærmbillede 2023-08-10 kl. 20.54.09

Genstande, der opsummerer kvindeliv

Genstande kan konkretisere noget abstrakt og skabe et sprog og en forståelse på tværs af tider og kulturer.

Bed eleverne om at medbringe en genstand i skolen, der for dem, opsummerer ordet: ”Kvindeliv” og lav en fælles udstilling.

Lærervejledning på film

Skriftlig lærervejledning

Skærmbillede 2023-08-09 kl. 17.52.10

Gadenavne og byrum

Hvordan ser vores byrum egentlig ud, og hvem er egentlig repræsenteret? Tag på en byvandring i jeres lokalområde og bliv klogere på, hvilke navne byrummet afspejler.

Kom med idéer til, hvad byrum og gadenavnene ellers kunne hedde og skriv argumenterende tekster eller pitch idéerne til kommunen.

Lærervejledning på film

Skriftlig lærervejledningSkærmbillede 2023-08-09 kl. 21.13.22

Arbejd videre med temaer berørt på Arbejdermuseet:

I kan med fordel arbejde videre med kvindernes plads i historien eller dykke dybere ned i de tematikker, eleverne har arbejdet med under besøget på Arbejdermuseet. Tematikkerne er:

  • Kampen for fri abort
  • Kampen for ligeløn
  •  Valgretten
  • Kønslige idealer gennem tiden
  • Retten til krop og sex

I den skriftlige lærervejledning finder du links til bøger, artikler, podcasts og andre materialer, I kan arbejde videre.

Lærervejledning på film

Skriftlig lærervejledning

Skærmbillede 2023-08-09 kl. 21.19.50

Digitale læremidler

Nedenfor finder du digitale læremidler om retten til abort, ligeløn samt Kvindernes Internationale Kampdag, som er oplagte at arbejde med som fordybelsesemner efter “Kvindeliv – Ud af skyggen”. De er alle udviklet ud fra flipped learning, hvor de gennem podcast klædes på til det sværere kildearbejde. Alle kilder er didaktiseret, og alle opgaver samt kilder er indtalt, så der er deltagelsesmuligheder for alle.

Derudover finder du også et digitalt lærerkursus inklusiv podcast, der klæder dig på til at tage de svære snakke om køn, feminisme og ligestilling for alle. Kurset er oplagt at anvende på en pædagogisk temadag eller på teammøder. Derudover finder du også materiale, du kan anvende i din undervisning i faciliteringen af de svære snakke til at eksternalisere det fra eleverne.

God fornøjelse.

Retten til ligeløn>

Digitalt læremiddel

Retten til ligeløn

Hvad er ligeløn? Hvem har ret til ligeløn? Dyk ned i elevpodcast og kildemateriale.

Se mere
Hvad med drengene? Ligestilling i klasselokalet>

Lærerværelset

Hvad med drengene? Ligestilling i klasselokalet

Dyk ned i det online lærerkursus om ligestilling for drengene samt facilitering af de svære snakke.

Se mere
8. marts - Kvindernes internationale kampdag>

Digitalt læremiddel

8. marts - Kvindernes internationale kampdag

Hvad er 8. marts og hvorfor har vi sådan en dag? Dyk ned i elevpodcast og kildemateriale.

Se mere
Fri abort>

Digitalt læremiddel

Fri abort

Hvad er fri abort? Og hvem har ret til fri abort? Dyk ned i elevpodcast og kildemateriale.

Se mere