Byvandring: Slaget på Fælleden

Nørrebro danner rammen om den dilemmabaserede byvandring: "Slaget på Fælleden", hvor eleverne gennem historiske identiteter stifter bekendtskab med de sociale, politiske og økonomiske forhold på industrialiseringens Nørrebro.

læring_en_agitator

I foråret 1872 strejkede murerne på Nørrebro: De ville have den såkaldte slavetime afskaffet, så arbejdsdagen “kun” varede fra seks morgen til seks aften, fremfor som hidtil til syv aften. Men hvad fik egentlig murerne til at gå i strejke? Og hvordan gik det til, at flere arbejdere end kun murerne samlede sig til møde på Nørre Fælled 5. maj 1872? Og hvorfor først forbød og siden opløste politiet dette møde?

På byvandringen “Slaget på Fælleden” udstyres eleverne med individuelle, historiske identiteter fra industrialiseringens Nørrebro og gennem øvelser og oplæg, undersøger eleverne i fællesskab, hvordan mennesker har boet, arbejdet og haft mulighed for at søge politisk indflydelse. Eleverne møder strejken og deltagelsen i Fælledmødet som to historiske dilemmaer – og så hører de, hvordan Fælledmødet endte som Slaget på Fælleden.

På byvandringens sidste stop reflekterer eleverne over emner, de på samme vis kan sætte på dagsordenen i dag: Hvilke emner og sager ligger eleverne på sinde – og hvordan får de skabt opbakning til deres sag?

Målgrupper

Byvandringen er målrettet til STX og HF, men kan også bruges af erhvervsuddannelserne. Niveauet tilpasses den enkelte klasse.

Tid

Byvandringen varer 90 minutter og kan bookes i perioden 1. marts – 31. oktober.

Praktisk

Husk tøj efter årstid og vejr!
Obs. Byvandringen starter på Nørrebro ved hjørnet af Kapelvej og Nørrebrogade – og ikke på museet. Klassen kan besøge museet efter byvandringen, giv blot besked om det inden.

Pris

Forløbet koster 800 kr.

Booking

Book byvandringen her

Lærervejledning med før- og eftermateriale

Slaget på Fælleden – lærervejledning til ungdomsuddannelser

Publikation

Slaget på Fælleden – et undervisningshæfte (2009)