SOSU – Mig og mit fag

Mig og mit fag

 • TYPE
  Undervisning på Arbejdermuseet
 • MÅLGRUPPE
  SOSU-elever på GF 2, men kan bruges af alle
 • VARIGHED
  120 minutter + forberedelse
 • PRIS
  800 kr.

Hvad er SOSU-hjælperes og -assistenters faglige identiteter?

Hvordan udvikler man faglig identitet og stolthed?

Og hvordan har SOSU-faget egentlig udviklet sig frem mod det fag, vi kender i dag?

Alt det og meget mere dykker vi ned i i forløbet “Mig og mit fag”. Her får SOSU-eleverne gennem dilemmabaseret arbejde koblet til fagets historiske udvikling styrket deres faglige identitet i mødet med fortidens og nutidens arbejdsmarked og -vilkår. Disse erkendelser bruger vi til at diskutere elevernes fremtidige arbejdsliv samt deres faglige identitet og profession.

SOSU-elever og historien

”Mig og mit fag” henvender sig til GF 2-elever. Undervisningen er bygget op omkring dilemmaer, der knytter sig til SOSU-fagets professionalisering og udvikling fra ulønnet kvindearbejde til i dag at være et fag i sin egen ret baseret på uddannelse, faglighed og professionalisme. Igennem dilemmaerne kommer eleverne til i grupper at dykke ned i historiske dilemmaer og møde arbejds- og livsvilkår, som tjenestepiger, husassistenter og hjemmehjælpere har stået i før dem. Dilemmaerne perspektiverer  vi til elevernes egen faglighed og deres fremtidige arbejde for at se, om der er dilemmaer og arbejdsvilkår, der går på tværs af tid og rum.

Gennem genstande, poesi, citater og uddrag fra erindringer, vil eleverne stifte bekendtskab med Marie Christensen samt fagets professionalisering og organisering. Alt dette for, at de kan udvikle et sprog og en forståelse af deres egen individuelle faglige identitet og stolthed.

I forløbet vil vi facilitere de svære snakke om køn, arbejdsvilkår og ligestilling ud fra dialogisk-demokratiske principper til undervisningsfacilitering, og vi vil have et stærkt fokus på repræsentation af køn og seksualitet, så alle elever oplever, at det et trygt at deltage med ytringer, holdninger og refleksioner, lige som vi vil have et særligt fokus på sproglige deltagelsesmuligheder og tilgængelighed.

Mål med undervisningen

Forløbet understøtter fagformålet for SOSU-uddannelsen samt kompetencemålene for GF 2 – Din begyndende fagidentitet.

De omsatte læringsmål for forløbet er:

 • SOSU-eleverne kan redegøre for SOSU-uddannelsens udvikling og professionalisering
 • SOSU-eleverne kan italesætte deres rolle som fagprofessionel og deres forståelse af egen fagidentitet
 • SOSU-eleverne kan på baggrund af historiske dilemmaer reflektere over deres rolle som fagprofessionelle og på baggrund af dette udvikle evner til professionel stillingtagen og handling i mødet med borgerne både individuelt og i samarbejde.
 • SOSU-eleverne kan på baggrund af viden om fagets professionalisering og udvikling udvikle deres faglige stolthed.

Generel lærervejledning til før besøget på Arbejdermuseet

Herunder finder du en generel lærervejledning til forløbet. Lærervejledningen indeholder idéer til øvelser, I kan foretage inden besøget samt generel introduktion til undervisningen på Arbejdermuseet samt de mål, I kommer til at arbejde.

Du kan selv vælge, om du foretrækker at læse eller se lærervejledningen.

Vi henviser til undervisnings- og ressourcesiden for lærervejledning og idébank over øvelser, I med fordel kan gøre brug af for at konsolidere på undervisningen på Arbejdermuseet.

Lærervejledning på film

Skriftlig lærervejledning

Skærmbillede 2023-08-18 kl. 15.00.58

Bud på opbygning

Her kan du finde vores bud på, hvordan du kan opbygge et forløb med før-, under- og efterbearbejdelse af forløbet SOSU – Mig og mit fag. Vi lægger op til to undervisningsdage, men vælg det du, der passer til dig, dine studerende og dit forløb. Skærmbillede 2023-09-22 kl. 16.38.03

Pixi-guide over professionaliseringen af faget

Hvordan blev SOSU-faget til det, vi kender i dag? Og hvorfor blev det egentlig professionaliseret?

Se eller læs denne pixi-guide over professionaliseringen af faget.

Pixi-guide på film

Skriftlig pixi-guide

Skærmbillede 2023-08-18 kl. 14.53.37

Forløbet er udviklet i samarbejde med SOSU H. 

SOSU H logo

1950'erne for SOSU>

Ungdomsuddannelser / SOSU

1950'erne for SOSU

Hvordan var hverdagslivet i 1950erne? Dengang nutidens ældre var unge.

LÆS MERE OG BOOK
Retten til ligeløn>

Digitalt undervisningsmateriale

Retten til ligeløn

Hvem har og haft ret til ligeløn? Dyk ned i podcast og digitalt undervisningsmateriale her.

SE MERE
Marie Christensen >

Kvindeliv: Kend din arbejderhistorie

Marie Christensen

Arbejderbevægelsen bygger på at løfte i flok. Men hvem gik forrest? Mød Marie Christensen!

LÆS MERE