Viden og samlinger

Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv rummer store samlinger af museumsgenstande, plakater, faner, fotos og meget mere, samt et omfattende arkiv med kilder til arbejderbevægelsens historie. Her kan du læse om hvordan du kan bruge samlingerne og finde viden om en lang række arbejderhistoriske emner.

Søg i biblioteks- og arkivdatabasen

Arkiver

Arkivet er centralarkiv for lønmodtagernes organisationer og partier og organisationer til venstre for midten i Danmark. Arkivet indsamler, registrerer og formidler private arkivalier fra organisationer, partier og personer i arbejderbevægelsen i alle dens forgreninger. I dag omfatter samlingen ca. 3.000 organisationsarkiver og 400 personarkiver.

Bøger og tidsskrifter

Biblioteket har til formål at indsamle trykt materiale til dokumentation af den danske arbejderbevægelses og arbejdernes historie og kultur. Samlingen dækker perioden fra bevægelsens start i 1850’erne og frem til i dag og omfatter både historiske publikationer fra arbejderorganisationer og et bredt udvalg af dansk og udenlandsk forskningslitteratur og tidsskrifter.

Museumssamling

Arbejdermuseet er både et kulturhistorisk museum og et kunstmuseum. Fra den spæde start i 1982, da der endnu ikke var en eneste genstand i samlingerne, til i dag har Arbejdermuseet opbygget en samling på ca. 63.000 genstande og 12.000 kunstværker. Samlingerne er registreret i Museernes Samlinger og Kunstindeks Danmark.

Fotos

Arbejdermuseets omfattende fotosamling rummer fotografier indsamlet gennem en lang årrække. Bl.a. museets fotoarkiver fra en række af venstrefløjens blade og aviser, herunder Land og Folk og Aktuelt. Fotosamlingen viser mange forskellige aspekter af arbejdslivet og arbejderbevæglesen, og dokumenterer nationale og internationale begivenheder. Du kan få adgang til over 70.000 digitaliserede fotos ved at søge i vores Arkiv og biblioteksbase.
Se vilkår for benyttelse af fotos.

Plakater

Samlingen omfatter plakater fra arbejderbevægelsens organisation i og udenfor Danmark fra ca. 1900 til i dag. Plakaterne er blevet fremstillet i forbindelse med valgkampe, folkeafstemninger, 1. maj arrangementer, freds- og solidaritetsarbejdet såvel som strejker og demonstrationer. Plakater til studiebrug kan ses på læsesalen efter aftale.

Faner

Samlingen omfatter over 1000 faner og bannere fra arbejderbevægelsens mange forgreninger: politiske foreninger, fagforeninger og faglige klubber, børne- og ungdomsorganisationer, sangforeninger og kulturorganisationer. Hovedparten stammer fra perioden 1890 til 1980. Faner og bannere lånes kun ud til særlige formål under forudsætning af, at fanens tilstand tillader det.