Gør din pligt og kræv din ret – om velfærdssamfundet

I løbet af de sidste 30 år er antallet af personbiler i Danmark vokset med mere end 100%, halvdelen af alle husstande har fået en computer, og forbruget af alkohol er fordoblet. Danmark er et rigt land. Men skattetrykket er højt og næsten en million mennesker er på overførselsindkomst. Opbygningen af velfærdssamfundet begynder i 1920erne.

Tryghed

x

🔺Køb din billet på forhånd 🔺