AOF efter 1945 og frem mod i dag    

I de første 15 år af AOF’s eksistens var oplysningsforbundet tæt knyttet til Socialdemokratiet, idet socialdemokratiske ledere, også var ledende skikkelser i AOF. AOF’s aktiviteter var desuden tydeligt defineret af den socialdemokratiske politik og ideologi. Dette forandres efter 2. verdenskrigs afslutning, hvor oplysningsvirksomheden gradvist blev tættere knyttet med fagbevægelsen end med partiet. Både fagbevægelsen og AOF, havde en vigtig rolle at spille i udviklingen af efterkrigstidens samfundsopbygning. 

Nye oplysningsforbund ser dagens lys

Efter 2. Verdenskrig opstår der nye oplysningsforbund med tilknytning til partierne Venstre (LOF), De Konservative (FOF) og Radikale Venstre (FO). Således er AOF ikke længere det eneste oplysningsforbund. Ikke desto mindre har oplysningsforbundene ikke kun forskellige politiske rødder, men også forskellige funktioner i samfundet.   

F20111010043
Roskilde Højskole – Hans Hedtoft og Nina Andersen under Kvindekursus, 1949

AOF spillede en afgørende rolle for flere faggrupper og specifikke jobfunktioner op gennem 1950’erne og 1960’erne. AOF udbød blandt andet pædagogisk uddannelse af undervisere fra 1955.  Kurser for arbejdspladsers sikkerhedsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter i 1954 og 1967, og uddannelse af hjemmehjælpere i 1960’erne før SOSU-uddannelsen fandtes.  

Derudover stod AOF for forberedelseskurser i enkeltfag med henblik 9. og 10. klasses eksamen i 1960’erne og 1970’erne, indtil forberedelseskurserne blev amtskommunale. Mange af disse uddannelser i AOF-regi har præget uddannelses – og arbejdslivet for tusindvis af mennesker og gør det stadig i dag.     

Lang kø i vintermørket foran AOF hovedstadens lokaler på Nørre Farimagsgade. 1970’erne
Lang kø i vintermørket foran AOF hovedstadens lokaler på Nørre Farimagsgade. 1970’erne

I slutningen af 1970’erne får AOF mange steder i landet til opgave at sætte aktiviteter og uddannelse i gang med henblik på at nedbringe arbejdsløshed blandt unge. Et af initiativerne var oprettelsen af daghøjskoler med et bredt undervisningsudbud om arbejdsliv og arbejdsvilkår. Folkehøjskolen i Assens var blandt frontløberne for at udbyde denne type kurser for arbejdsløse. Den første daghøjskole for arbejdsløse i Danmark så dagens lys i Silkeborg 1979. 

Behov for danskundervisning

I 1980 bliver lyset rettet mod undervisning til tilflyttere fra andre lande. Det er endnu i dag er et stort fokus. I 2022 modtog mere end 4000 personer danskundervisning gennem AOF.   

I 2023 var der mulighed for at vælge mellem 2732 kurser fordelt på 45 aftenskoleafdelinger over hele landet. Kursernes formål er ikke kun at viderebringe uddannelse og oplysning, men også at skabe sociale rum for nye møder og fællesskab mellem mennesker. 

“Man bliver en hel lille familie på kurserne”  

(Grethe B. Madsen, underviser i syning i AOF Hovedstaden i mere end 32 år. År 2000. Grethe blev kendt som ‘hende med undertøjet’ da hun bl.a. udbød kurser i København og på frederiksberg, hvor AOF-kursisterne kunne sy deres eget undertøj.)   

”Vi har jo arbejdet i AOF med folk der har haft en kort uddannelse eller haft svært ved at få fodfæste. Det er noget af det vigtigste og det vildeste jeg har været med til i mit arbejdsliv, som jeg i den grad er stolt af at være part i. Som jeg siger, jeg bærer AOF i hjertet. Når vi har haft kursister inde, og de for første gang har lært at sende en sms til deres barnebarn eller læst deres første bog. Jamen så ved man jo, at for det enkelte menneske, der har det haft betydning, for deres livsvilkår og så får man jo ikke højere betaling her i livet end at have været part i sådan nogen ting.”

Jørgen Thyde, leder af AOF Midtjylland 1977-2014 

Lige muligheder gennem uddannelse

Blandt AOFs fyrtårne står ”Ordblinde undervisning” og ”Forberedende voksenundervisning”. AOF er bevidste om den ulighed i uddannelse, der endnu består i dagens Danmark, og de arbejder aktivt med at ”løfte” dem der har brug for det.  

”Heidi har jo gjort at jeg den dag i dag kan høre de fleste bogstaver. Hvordan sætter man ordene sammen, hvordan laver man en tekst. Nu er jeg jo mor, og derfor var det også vigtigt for mig at få undervisning i hvordan man skriver voksensprog til instituioner og skolen. Det at få en undervisning der har skræddersyet til mig, det har gjort at jeg turde, at jeg altså kunne klare mig selv”.

– Carinas Helligsø Allentoft, ordblindekursist 2021 

AOF vil gøre en forskel for mennesker, der hvor de er i livet og hjælpe dem til at indgå i en hverdag, som kan volde vanskeligheder, hvis man eksempelvis mangler faglige færdigheder eller hjælp til læsning og sprog. Det sker blandt andet ude på arbejdspladserne, hvor AOF er til stede mere end nogen anden organisation i Danmark. Derfor er AOF stadig som for snart 100 år siden et idealistisk foretagende, hvor vanskeligheder i livet aftabuiseres og mennesker løftes op, så de kan indgå i samfundet på lige fod med alle andre.   

Bliv klogere på AOF, lyt til deres podcast.

100 år med Arbejdernes Oplysningsforbund>

100 år med Arbejdernes Oplysningsforbund I

100 år med Arbejdernes Oplysningsforbund

Arbejderoplysning 1879-1924

Læs mere
Arbejdernes Oplysningsforbund stiftes>

100 år med Arbejdernes Oplysningsforbund II

Arbejdernes Oplysningsforbund stiftes

Idéen om et oplysningsforbund, og de første år i AOF

Læs mere
Den første tid i AOF 1924-1945 >

100 år med Arbejdernes Oplysningsforbund IV

Den første tid i AOF 1924-1945 

Arbejderhøjskoler, arbejdersangbogen og arbejderradio

Læs mere
AOF under besættelsen 1940-1945  >

100 år med Arbejdernes Oplysningsforbund IV

AOF under besættelsen 1940-1945  

Trods besættelsen af Danmark under 2. verdenskrig var AOF fortsat en succes

Læs mere