AOF under besættelsen 1940-1945  

Esbjerg Højskole blev inddraget af den tyske besættelsesmagt, og skolen kunne dermed ikke fungere som undervisningsinstitution under besættelsen.  

Trods besættelsen af Danmark under 2. verdenskrig, var AOF fortsat en succes med stigende popularitet. I 1943 afviklede AOF 1.312 studiekredse, hvilket var det hidtil højeste antal. Årsagen til den store tilslutning til AOF var bl.a. at studiekredsene gav personer mulighed for at mødes og tale om samfundets og krigens problemer uden indblanding udefra. Året efter krigens udbrud var ‘samfundslære’ dét mest eftertragtede kursus i AOF Københavns afdeling. 

Den store succes ændrede sig dog brat efter afsættelsen af den danske regering ved Augustoprøret 29. august 1943, og indførelsen af den tyske militære undtagelsestilstand i Danmark. AOF forsøgte at fortsætte sit daglige oplysningsvirke, men undtagelsestilstand, spærretid og lokale udfordringer ødelagde store dele af oplysningsarbejdet. Den tilspidsede situation betød også, at mange elever blev værk fra deres aktiviteter, af frygt for de farer der lurede i gaderne under undtagelsestilstanden. En elev skriver i et brev til sin underviser:  

“ Jeg ved ikke, om jeg kommer til Engelsk-Timerne mere i denne Vinter; det er ikke, fordi jeg ikke har Lyst, men naar jeg om Aftenen stikker Næsen udenfor Døren, fløjter Kuglerne om Ørene paa mig. Forleden dag rasede der et større slag på Blaagaardsplads, og om Aftenen havde vi et helt Bombardement af Haandgranater udfor Nr. 17, saa alle Vinduer i adskillige Huse blev knust.”

(Brev fra en elev fra Blågårdsgade, vinteren 1944)

Studiekredsdeltagere februar 1944 i AOF Hovedstaden.
Studiekredsdeltagere februar 1944 i AOF Hovedstaden.

Solveig Christensen og Gestapo

AOF’s landskontor i Nørre Farimagsgade var i undtagelsesårene tilholdssted for en række modstandsfolk og fungerede som formidlingscentral af illegalt informationsmateriale om modstandskampen. Flere af AOF’s medarbejdere var aktive i modstandskampen og benyttede bl.a. lokalerne til at holde møder og vise film om modstandskampen i andre af Europas besatte lande. Under en ransagning af kontoret på Nørre Farimagsgade, foretaget af Gestapo i 1944 blev AOF’s kontorleder Solveig Christensen arresteret. Hun blev ført til Gestapos hovedkvarter i Shell-huset hvor hun sad tilfangetaget indtil marts 1945. Hun formåede på mirakuløs vis at flygte samme dag som Shell-huset blev bombet af den britiske Royal Air Force.   

“På Trods af (eller var det paa grund af?) den med stadig Spænding fyldte Atmosfære, og til Trods for de vældige Verdensbegivenheder, der kunde faa en til at føle sin egen Hverdagstilstedeværelse som ubetydelig og ligegyldig, var der usædvanlig godt skub i Skolearbejdet. Det blev en dejlig Vinter, og maaske har vi aldrig følt Kammeratskabets Magt saa stærkt”.

(Roskilde Højskoles forstander Hjalmar Gammelgaard, 1945)

Gå til næste side i temaet>>

100 år med Arbejdernes Oplysningsforbund>

100 år med Arbejdernes Oplysningsforbund I

100 år med Arbejdernes Oplysningsforbund

Arbejderoplysning 1879-1924

Læs mere
Arbejdernes Oplysningsforbund stiftes>

100 år med Arbejdernes Oplysningsforbund II

Arbejdernes Oplysningsforbund stiftes

Idéen om et oplysningsforbund, og de første år i AOF

Læs mere
Den første tid i AOF 1924-1945 >

100 år med Arbejdernes Oplysningsforbund IV

Den første tid i AOF 1924-1945 

Arbejderhøjskoler, arbejdersangbogen og arbejderradio

Læs mere
AOF efter 1945 og frem mod i dag>

100 år med Arbejdernes Oplysningsforbund V

AOF efter 1945 og frem mod i dag

Efter 2. verdenskrig blev oplysningsvirksomheden gradvist tættere knyttet med fagbevægelsen

Læs mere