DKP og kommunisme i Danmark

Af Jesper Jørgensen

Et lille parti med stor betydning
Danmarks Kommunistiske Parti var og er et forholdsvis lille parti, der kun periodevis har haft selvstændig repræsentation i Folketinget, og som i det meste af sin historie har været isoleret i det danske samfund. Alligevel har de danske kommunisters indflydelse på samfundet til tider været stor. Først og fremmest fordi de sammen med ligesindede i andre lande var en del af en kommunistisk verdensbevægelse med centrum i Moskva, der fremstod som en trussel mod de parlamentariske demokratier og de ikke-kommunistiske diktaturstater. Derved fik sovjetkommunisterne en nøglerolle i det såkaldt korte 20. århundrede fra udbruddet af 1. verdenskrig i 1914 til Sovjetunionens sammenbrud i 1991. De blev den ene part i det, der efter 2. verdenskrig blev til den kolde krig.

 

Kommunisterne har i perioder også tiltrukket sig mere positiv opmærksomhed. Især i årene omkring 1945 fik kommunisterne stor opbakning, fordi de aktivt tog del i modstandskampen mod den tyske besættelse, men også i 1970’erne appellerede de til mange, der ønskede sig et andet samfund. I hele efterkrigsperioden blev kommunisterne på de store arbejdspladser tillige værdsat for indsatsen i den faglige kamp for højere løn og bedre ansættelsesvilkår, ligesom kommunistiske kunstnere og kulturpersonligheder har været indflydelsesrige i kulturlivet både før og efter 2. verdenskrig.

Kombinationen af bred interesse for emnet og den stadig stigende mængde af tilgængelige kilder har betydet, at studiet af kommunismen er kommet til at udgøre en forholdsvis stor del af den samtidshistoriske forskning i dag. I Danmark har det konkretiseret sig i en række af større og mindre studier inden for forskningsfelterne arbejderhistorie og koldkrigshistorie samt i hoveddele af to store, statslige kommissionsundersøgelser, Dansk Institut for Internationale Studiers Danmark under den kolde krig, bd. 1-4 (2005) og PET-kommissionens beretning, bd. 1-16 (2009).

DKP i Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
DKP’s arkiv (nr. 921) var i perioden fra juni 2006 til april 2009 genstand for en om- og nyregistrering. Udgangspunktet var den originale ordning af arkivet fra 1997 og den dertilhørende papirregistrant fra 1998, der baserede sig på en grovsortering fra begyndelsen af 1990’erne af den oprindelige aflevering af arkivet fra DKP’s partihus i Dr. Tværgade i 1989-1990.

Mere om DKP i arkivet

Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA) rummer således i dag omfattende arkiver efter dels DKP og dets ungdomsorganisation, Danmarks Kommunistiske Ungdom (DKU), dels en lang række personer og organisationer med tilknytning til DKP, hvoraf de vigtigste er Ib Nørlund, Landsforeningen til Samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen, Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed samt omkring 70 lokale DKP- og DKU-afdelinger. Særlige indsatser er der også blevet lagt i at få ordnet og registreret Land og Folks meget omfattende billedarkiv, Herluf Bidstrups tegninger, kopier af arkivalier fra Kominternarkivet i Moskva samt lokalblade fra ca. 200 parti- og ungdomsafdelinger.

Søg i DKP-arkivet

Her på siden finder du oplysninger om vores DKP-relaterede samlinger, herunder artikler arkiverne og udvalgt kildemateriale.

Personer

Fagligt arbejde

Kommunistiske kvinder

Lokalt arbejde

Partiprogrammer

 

Tilbage til temaer