Danske personsager fra Kominterns arkiv i Moskva

Hvem var i 1930'erne hemmelig kurér for Komintern, og hvad snakkede de om, når danske kommunister besøgte den sovjetiske ambassade i København i 1970'erne? Hidtil ukendt arkivmateriale kaster nyt lys over dansk kommunisme og det sovjetiske systems virke i Danmark.

kom

I starten af 2010’erne havde Arbejdermuseet & ABA, Center for Koldkrigsstudier ved Syddansk Universitet og Det Russiske Statsarkiv for Socio-Politisk Historie (RGASPI) et fælles forsknings- og arkivprojekt under overskriften Komintern og de danske kommunister.

Centralt i projektet har været digitaliseringen af de danske personsager i Kominternarkivet hos RGASPI. Denne samling af godt 400 sager har ikke tidligere været brugt i sin helhed, hvorfor det derfor er med stor glæde, at vi nu kan give adgang til dette interessante materiale fra ABA i Taastrup.

Samlingen omfatter sager efter kendte danske kommunister, som fx Aksel Larsen, Arne Munch-Petersen, Martin Nielsen, Thøger Thøgersen, Knud Jespersen og Jørgen Jensen samt en lang række af mindre kommunister, der på den ene eller anden måde har haft kontakt med det sovjetiske system.

Derudover rummer samlingen sager efter en lang række af prominente danske politikere af både socialdemokratisk og borgerlig observans, bl.a. statsministerene fra Vilhelm Buhl til Jens Otto Krag, samt enkelte andre meningsdannere som fx Niels Bohr.

Som eksemplerne på personsagerne antyder, så stopper sagerne ikke tidsmæssigt med nedlæggelsen af Komintern i 1943. Arkiveringen fortsatte efter krigen i regi af det sovjetiske kommunistparti, SUKP, helt frem til Murens fald i 1989.

Sagerne, der varierer i størrelse fra 1 side til små 1.000 sider, indeholder typisk biografier, breve, elevvurderinger fra de sovjetiske partiskoler og russiske nyhedstelegrammer, men også fx afraporteringer fra hemmelige Komintern-kurerer og fra den sovjetiske ambassade i København til SUKP’s Centralkomites Internationale Afdeling.

Dokumenterne er primært på russisk, tysk og dansk.

Se registranten over sagerne i ABA’s arkivsystem. Adgangen til materialet er efter arkivets almindelige adgangsvilkår.

Et introduceret udvalg af dokumenter fra personsagerne er publiceret i kildesamlingen Датские кадры Москвы в сталинское время. Избранные документы из личных дел датчан в архиве Коминтерна [Danske Moskvakadrer i Stalintiden. Udvalgte dokumenter fra de danske personsager i Kominterns arkiv], redigeret af Jesper Jørgensen, Andrei Sorokin, Thomas Wegener Friis, Alexander Chubaryan, Chris Holmsted Larsen, Morten Møller, Anette Eklund Hansen, Svetlana Rosental og Anne-Mette Anker Hansen.

Bogen kan købes hos Syddansk Universitetsforlag.

Projektet er støttet af Carlsbergfondet.

Tilbage