Afhandling om Carl Madsen

Den 4. maj 2016 forsvarede Chris Holmsted Larsen sin ph.d.-afhandling "Den stalinistiske systemkritiker" ved Roskilde Universitet efter 4 år som domicileret forsker ved Arbejdermuseet & ABA. Afhandlingen var resultatet af en omfattende forskningsindsats af en biografisk undersøgelse af kommunisten Carl Madsen.

26.04.2016

Afhandlingen baserer sig på et meget stort kildemateriale, hvoraf kun en mindre del stammer fra ABA’s samlinger. De nyeste dele heraf tilgængeliggøres til gengæld nu i forbindelse med ph.d.-forsvaret. Det drejer sig om papirer fra Carl Madsen, som ved hans død dels gik videre til foreningen Demos, dels blev hos familien.

F20080506008[529]
Carl Madsen 1968
Se ph.d.-forsvaret.

Denne samling, der nu er registreret som Carl Madsens arkiv på ABA, indeholder bl.a. en række interessante sager om tyske emigranter, nazistisk efterretningsvirksomhed og søfyrbøderen Richard Jensen. Emner som optog Carl Madsen gennem hele hans voksne liv.

Dertil indeholder det nye arkiv bl.a. en helt unik samling af breve fra hans ophold i Horserød-lejren og Vestre Fængsel under krigen samt konen Leni Madsens fotografier fra Horserød i 1943 og af BOPA-folk efter befrielsen.

Læs mere om Chris Holmsted Larsen På biografisk rejse med Carl Madsen.

 

Tilbage