Fælles Kurs deruda’

Som et første resultat af opprioriteringen af ABA's registreringsarbejde tilbage i 2014 blev Fælles Kurs' arkiv registreret.

Af: Jesper Jørgensen

Fælles Kurs’ historie begyndte så småt med udgivelsen af sømændenes og søfyrbødernes kommunistiske fraktionsblad af samme navn i 1960. Kommunisterne stod stærkt inden for de to søforbund. Samtidig udgjorde søfolkene en stærk fraktion inden for DKP. Særlig indflydelsesrig var den karismatiske formand for Sømændenes Forbund, sømandsbossen Preben Møller Hansen. I sidste halvdel af 1970’erne kom han og hans støtter imidlertid i konflikt med partiet, bl.a. over samarbejdet med Socialdemokratiet, hvilket endte i Preben Møller Hansens eksklusion af partiet og nedlæggelsen af DKP’s Søafdeling i 1979.

Det blev samtidig startskuddet til Fælles Kurs Klubben, der blev stiftet samme år med Jørgen Tved som landsformand og Preben Møller Hansen som næstformand. Et af Fælles Kurs oprindelige mål var at samle den revolutionære venstrefløj – Deruda’ – for faglig aktionsenhed, som dets blad hed de første år – men udover samarbejdet med små grupperinger, som Kommunistisk Arbejderparti marxister-leninister (KAm-l) og Forbundet Socialisterne (FS), var det småt med resultater på den front.

Bedre resultater fik Fælles Kurs, fra 1986 som Arbejderpartiet Fælles Kurs, med satsningen på en venlig ældrepolitik og en kritisk indvandrerpolitik. Her talte partiet åbenbart til nye og fremgangsrige stemninger i befolkningen. Politikken blev belønnet ved folketingsvalget i 1987, hvor Fælles Kurs fik 4 mandater ind. Desværre for partiet holdt det kun til året efter, hvor partiet røg ud igen.

Et andet særkende ved partiet var dets solidaritets- og venskabsarbejde i forhold til Nordkorea og Kina. Af materialet i arkivet fremgår det, at partiet løbende udvekslede hilsner, middagsinvitationer, delegationer, erfaringer og synspunkter med de to landes ambassader i København.

Fra 1989 til 2001 var Fælles Kurs valgt ind i Københavns Borgerrepræsentation. En af mærkesagerne var her igen ældresagen. Herefter lakkede det mod enden for Fælles Kurs. Økonomisk begyndte det allerede at blive vanskeligt fra 1994, hvor Sømændenes Forbund trak deres støtte til partiet.

Fælles Kurs blev nedlagt i 2003 til fordel for DKP, som det oprindeligt var udsprunget af, og som det nok aldrig havde sluppet helt. I en hilsen til Fælles Kurs’ sidste landsmøde i 2003 kom Preben Møller Hansen således med følgende salut:

“DENGANG MAN SMED NOGEN AF OS UD AF DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI – OG SENERE DA VI STIFTEDE FÆLLES KURS – DA TROEDE MANGE IKKE PÅ. AT VI VILLE HAVE NOGEN SOM HELST MULIGHEDER.
MEN DET HAR VI VIST, AT VI HAVDE.
OG VI VIL STADIG EN FÆLLES KURS FOR VORES KLASSE OG VORT FOLK!!!

VORT FOLK OG VORES KLASSE HAR BRUG FOR ET SAMLET KOMMUNISTISK PARTI!!!
ET PARTI, DER VIL FORSVARE VORT LANDS SELVSTÆNDIGHED OG DEN VELFÆRD, SOM ALENE SKYLDES ARBEJDERKLASSENS KAMP GENNEM GENERATIONER.
ET PARTI, DER VIL BEKÆMPE MONOPOLERNES OG KRIGSMAGERNES HÆRGEN – OG SLÅS FOR FRED OG VENSKAB MELLEM FOLKENE I HELE VERDEN.

DET ER MIT STØRSTE ØNSKE, AT DER SÅ HURTIGT SOM MULIGT VIL BLIVE GENSKABT ET SÅDANT STÆRKT, DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI!!!”

Arkivet efter Fælles Kurs består af 10 arkivkasser med mødepapirer fra lands-, landsledelses- og forretningsudvalgsmøder samt korrespondance og emneordnede sager, dækkende perioden fra 1980 til 2003. Dertil er der bevaret en række båndoptagelser fra landsmøder, konferencer og interview med Preben Møller Hansen.

Fælles Kurs’ arkiv er tilgængeligt efter ABA’s almindelige adgangsvilkår.

Find ABA’s materiale om Preben Møller Hansen og Jørgen Tved.

Litteratur om Fælles Kurs

Tilbage