Globale rum for radikal solidaritet

Få andre personer på venstrefløjen har spillet en så central rolle i store globale solidaritetskampagner som tyskeren Willi Münzenberg (1889-1940).

Af Jesper Jørgensen | 07.09.2015

Under Første Verdenskrig var han leder af Ungdomsinternationalen, der var den stærkeste kraft i anti-krigsbevægelsen. Efter krigen koordinerede han den internationale kampagne til fordel for de hungrende i Sovjetunionen, der senere blev til organisationen International Arbejderhjælp under Kommunistisk Internationale (Komintern).

Han er blevet kaldt ‘den røde millionær’ og ‘Moskvas hemmelige propaganda-zar i Vesten’, fordi han i Mellemkrigstidens Tyskland opbyggede et stort og indflydelsesrigt kommunistisk medieimperium med bl.a. blad- og forlagsvirksomhed, filmproduktion og distribution af russiske film. Dertil var han rigsdagsmedlem for Tysklands Kommunistiske Parti, og endelig var han med til at grundlægge frontorganisationen ’Ligaen mod imperialisme og for national uafhængighed’.

Efter 1933 var han fra exilet i Frankrig især engageret i anti-fascistiske kampagner og folkefrontsinitiativer vendt mod Nazi-Tyskland. Efter indgåelsen af den Tysk-sovjetiske Ikke-angrebspagt i 1939 brød han med sovjetkommunismen og blev en højt profileret kritiker af Stalin. Kun et år efter døde han under mystiske omstændigheder i flugten fra en fransk interneringslejr.

Global tænkning, netværksdannelse og tværpolitiske og transnationale aktioner i sociale bevægelser karakteriserede Münzenbergs politiske liv – og er derfor temaer for ‘Globale Räume für Radikale Solidarität – Erster internationaler Willi Münzenberg Kongress’, der bliver afholdt i Berlin den 17.-20. september 2015. Konferencens formål er at præsentere og analysere globale solidaritetsnetværks aktører, former og praksisser i konteksten af sociale, kulturelle og humanitære bevægelser i det 20. århundrede.

Konferencen er arrangeret af den videnskabelige projektgruppe Willi Münzenberg Forum, der bl.a. er understøttet af den tyske Rosa Luxemburg Stiftung. Arbejdermuseet & ABA deltager sammen med en række universiteter, arkiver og andre forskningsinstitutioner fra Finland, Frankrig, Schweiz og Tyskland som partnerinstitution samt med papiret “Radicalising Solidarity – The Danish Social Democratic Youth Leaugue and IFSYPO, 1914-1919”.

Læs mere om programmet på konferencens hjemmeside.

Hvis man er mere interesseret i Ungdomsinternationalens tidlige historie, kan man med fordel studere ABA’s tidligere forskningsbibliotekar Gerd Callesens præsentation af relevante kilder på vores tyske søsterarkivs side om emnet.

Tilbage